กลศาสตร์วิศวกรรม (ENGINEERING MECHANICS)

หนังสือเล่มนี้นอกจากจะเหมาะสำหรับผู้เรียนวิชากลศาสตร์วิศวกรรมแล้วยังเหมาะสำหรับผู้เรียนวิชาสถิตยศาสตร์และวิชาพลศาสตร์ด้วย
จำนวน :

1

680.00 บาท

646.00 บาท

"คุณประหยัดไป 34.00 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 25 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : กลศาสตร์วิศวกรรม (ENGINEERING MECHANICS)

กลศาสตร์วิศวกรรม (ENGINEERING MECHANICS)

วิชา "กลศาสตร์วิศวกรรม"เป็นวิชาพื้นฐานสำหรับการเรียนในคณะวิศวกรรมศาสตร์ทุกสาขาซึ่งมีเนื้อหามากและค่อนข้างยากสำหรับผู้เรียน เนื่องจากจะประสบความสำเร็จในการเรียนวิชานี้ได้นั้นจะต้องใช้ทั้งความเข้าใจทางกายภาพและความรู้คณิตศาสตร์ที่ดีมากพอซึ่งแม้ว่าจะมีหนังสือทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศให้ผู้เรียนได้ค้นคว้าเป็นจำนวนมากแต่ก็ต้องใช้เวลาอ่านและทำความเข้าใจในเนื้อหาวิชาค่อนข้างมากผู้เขียนจึงเรียบเรียงหนังสือ "กลศาสตร์วิศวกรรม"เล่มนี้ขึ้นมาโดยบรรยายเนื้อหาให้รวบรัดและเข้าใจง่าย มีประเด็นสำคัญครบถ้วน เน้นการอธิบายหลักวิชาผ่านการวิเคราะห์ปัญหาในตัวอย่างโดยใช้พรรณนาโวหาร เพื่อให้ผู้อ่านสามารถเข้าใจเนื้อหาได้ในเวลาที่สั้นลงและเป็นพื้นฐานในการอ่านหนังสือเล่มอื่นเพิ่มพูนความรู้กลศาสตร์วิศวกรรมต่อไปได้ หนังสือเล่มนี้อาจจะเป็นฝันอันโหดร้ายสำหรับผู้นิยมการท่องจำ แต่จะเป็นหนทางอันสว่างไสวสำหรับผู้เปิดใจรับแนวความคิดใหม่ๆ เพื่อนำไปพัฒนาตนเองซึ่งตั้งสติมั่นและคิดตามไปตลอดเวลาที่อ่านหนังสือเล่มนี้ เนื้อหาของหนังสือเล่มนี้มีทั้งสิ้น 10 บท โดย 2 บทแรกเป้นการเตรียมความรู้พื้นฐานสำหรับการศึกษากลศาสตร์วิศวกรรมและเรื่องระบบแรงซึ่งต้องนำไปใช้ในสถิตยศาสตร์และพลศาสตร์ อีก 4 บท ถัดมาเป็นเนื้อหาในส่วนของสถิตยศาสตร์ ประกอบด้วยสภาพสมดุล แรงกระจาย โครงข้อหมุน ความเสียดทาน ซึ่งเป็นเนื้อหาส่วนใหญ่ของรายวิชาสถิตยศาสตร์ ส่วน 4บทสุดท้ายเป็นเนื้อหาของพลศาสตร์ประกอบด้วย จลนศาสตร์และจลนพลศาสตร์ของอนุภาค จลนศาสตร์และจลนพลศาสตร์ของวัตถุแข็งแกร่งที่เคลื่อนที่ในระนาบ ซึ่งเป็นเนื้อหาส่วนใหญ่ของวิชาพลศาสตร์ ดังนั้น หนังสือเล่มนี้นอกจากจะเหมาะสำหรับผู้เรียนวิชากลศาสตร์วิศวกรรมแล้วยังเหมาะสำหรับผู้เรียนวิชาสถิตยศาสตร์และวิชาพลศาสตร์ด้วย


คำนำ : กลศาสตร์วิศวกรรม (ENGINEERING MECHANICS)

สิ่งที่ต้องย้ำเตือนผู้อ่านไว้ครั้งหนึ่งคือ หนังสือเล่มนี้ต้องการสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ผู้อ่านในเวลาอันสั้นดังนั้นเนื้อหาทุกส่วนในหนังสือเล่มนี้นอกจากจะเป็นการเขียนอย่างรวบรัดแล้ว ยังเป็นเนื้อหาที่มีความสำคัญ และอาจเป็นจุดชี้ขาดในการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาในการสอบวัดผลได้ทั้งสิ้นผู้อ่านจึ้งต้องอ่านเนื้อหาทุกส่วนในหนังสือเล่มนี้โดยละเอียด และทำความเข้าใจตามไปอย่างระวัดระวังแล้วหาโจทย์ปัญหามาฝึกฝนทักษะเพิ่มเติมด้วยตนเองอีกจึงจะมีโอกาสเกิดผลสัมฤทธิ์ในการเรียนวิชากลศาสตร์วิศวกรรมได้ หากผู้อ่านหนังสือเล่มนี้แต่เพียงอย่างเดียวโดยไม่สนใจจะคิดตามไปด้วยรวมทั้งยังไม่คิดจะฝึกทักษะในการวิเคราะห์ปัญหาด้วยตนเอง ถึงแม้หนังสือเล่มนี้จะบรรยายเนื้อหาให้ละเอียดกว่านี้ รวมทั้งมีตัวอย่างมากกว่านี้ และมีโจทย์ปัญหาท้ายบทอีกนับพันนับหมื่นข้อก็จะไม่มีประโยชน์แต่ประการใด แต่กลับจะทำให้หนังสือเล่มนี้สูญเสียความสามารถในการแข่งขันด้านราคาไปโดยใช่เหตุ และการที่เนื้อหาของแทบทุกบทใช้หน้ากระดาษจนถึงบรรทัดเกือบสุดท้ายของหน้าซึ่งเป็นเลขคู่นั้นก็เนื่องจากผู้เขียนต้องการให้หนังสือเล่มนี้ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าที่สุด และคุ้มค่ากับเงินทุกบาททุกสตางค์ของผู้อ่านด้วย 

สารบัญ : กลศาสตร์วิศวกรรม (ENGINEERING MECHANICS)

  • ความรู้พื้นฐานสำหรับกลศาสตร์วิศวกรรม
   นิยาม (Definitions)
   การจำแนกชนิดของแรง (Classification of Forces)
      - แรงที่ผิวและแรงวัตถุ (Surface Force & Body Force)
      - แรงแบบจุดและแรงกระจาย (Concentrated Force & Distributed Force)
      - แรงกระทำและรงปฏิกิริยา (Applied Force & Reaction Force)
      - แรงภายนอกและแรงภายใน (External Force & Internal Force)


ข้อมูลเพิ่มเติม : กลศาสตร์วิศวกรรม (ENGINEERING MECHANICS)

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : กลศาสตร์วิศวกรรม (ENGINEERING MECHANICS) ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว

สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อร่วมกัน : กลศาสตร์วิศวกรรม (ENGINEERING MECHANICS)