เก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน: ปรากฏการณ์วรรณกรรม

ประวัติศาสตร์วรรณกรรม การอ่าน การเขียนและการประเมินค่าจนถึงความร่วมสมัย
จำนวน :

1

 • 1

340.00 บาท

323.00 บาท

"คุณประหยัดไป 17.00 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 12 แต้ม"

Add to cart Add to Wish List

รายละเอียด : เก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน: ปรากฏการณ์วรรณกรรม

เก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน: ปรากฏการณ์วรรณกรรม

วรรณกรรมศึกษาสมัยใหม่ที่เริ่มตั้งแต่ยุคหลังรัชกาลที่ 7เข้าสู่วรรณกรรมเพื่อชีวิต จนถึงปัจจุบันผู้เขียนรวบประเด็นน่าสนใจต่างๆ ในช่วงรอยต่อทางประวัติศาสตร์วรรณกรรมการอ่าน การเขียนและการประเมินค่าจนถึงความร่วมสมัย ที่มีความขะดแย้ง ความรุนแรง วาทกรรมเกี่ยวกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมวิกฤตในท่ามกลางโลกาภิวัตน์ในสังคมไทยสำนึกในวัยเยาว์ การโหยหาอดีตที่ต้องใช้แนวคิดอันหลากหลายในการวิเคราะห์ตีความ


คำนำ : เก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน: ปรากฏการณ์วรรณกรรม

เมื่อ พ.ศ. 2538 สำนักพิมพ์นาคร โดย เจน สงสมพันธุ์ ได้ตีพิมพ์หนังสือรวมบทความวรรณกรรมศึกษาของผู้เขียนออกมาเป็นครั้งแรก ในชื่อหนังสือ "ปรากฏการณ์แห่งวรรณกรรม" มีบทความเชิงวิชาการรวมทั้งหมด 10 เรื่อง โดยมีแกนเรื่องหลัก ว่าด้วยการศึกษาปรากฏการณ์ต่างๆ ทางวรรณกรรมไทย นับแต่ช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของการเปลี่ยนผ่านในด้านการสร้างและเสพวรรณกรรมสมัยใหม่ของไทย นับแต่ยุคของเรื่องประโลมโลกมาสู่เรื่องอ่านเล่น ความเติบโตและพัฒนาการของเรื่องสั้นไทยในสมัยรัชกาลที่ 7 การศึกษาร้อยกลองการเมืองไทยจากทศวรรษ 2499 ถึงยุคของเหตุการณ์พฤษภาทมิฬ รวมถึงประเด็นที่น่าสนใจต่างๆ เกี่ยวกับวรรณกรรมไทยในอดีต อันเปรียบเสมือนบางเสี้ยวส่วนของพัฒนาการทางด้ารวนนณกรรมร่วมสมัยของไทย เป็นร่องรอยทางประวัติศาสตร์ของการอ่าน การเขียนและการประเมินค่าวรรณกรรมไทย รวมไปถึงกาาขยายพรมแดนของวรรณกรรมศึกษาไปยังวงวรรณกรรมของประเทศเพื่อนบ้านอย่างประเทศสาธารรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวหรือ สปป.ลาวในบทความ "โฉมหน้าเรื่องสั้นร่วมสมัยของลาว" ซึ่งนับว่าเป็นการเปิดศักราชศึกษาวรรณกรรมประเทศเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดที่สุดของเราในเวลานั้น ก่อนจะมีผู้สนใจหันไปศึกษาเพิ่มขึ้นในเวลาต่อมา

สารบัญ : เก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน: ปรากฏการณ์วรรณกรรม

  • จากเรื่องประโลมโลกสู่เรื่องอ่านเล่น
   : จุดเริ่มต้นความขัดแย้งและการประเมินค่าวรรณกรรม
  • เรื่องสั้นแผ่นดินสมเด็จพระปกเกล้าฯ ภาพรวมและลักษณะเฉพาะบางประการ
  • ร้อยกรองเมืองไทย จากทศวรรษ 2490-พฤษภาทมิฬ
  • กลับไปศึกษาหลักกวีศาสตร์ของนายผี
  • จากกวีนิพนธ์ "อีศาน"สู่"วาทกรรมอีสาน"
   : การประกอบสร้างความหมายของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในวรรณกรรมเกี่ยวกับภาคอสาน


ข้อมูลเพิ่มเติม : เก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน: ปรากฏการณ์วรรณกรรม

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : เก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน: ปรากฏการณ์วรรณกรรม ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว

สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อร่วมกัน : เก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน: ปรากฏการณ์วรรณกรรม