คู่มือเตรียมสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

ศูนย์รวมคู่มือเตรียมสอบและแนวข้อสอบ มีวางจำหน่ายตามศูนย์หนังสือทั่วไป

Tags : คู่มือเตรียมสอบ เตรียมสอบ สอบบรรจุ สอบข้าราชการ สอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สอบกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

จำนวน :

1

 • 1

270.00 บาท

256.50 บาท

"คุณประหยัดไป 13.50 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 10 แต้ม"

Add to cart Add to Wish List

รายละเอียด : คู่มือเตรียมสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

คู่มือเตรียมสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

 • ความรู้ทั่วไปและความรู้เฉพาะตำแหน่ง
  • วิชาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับภารกิจกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ระเบียบเกี่ยวกับเงินกองทุน ส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ระเบียบงานสารบรรณ ฯลฯ
 • ความรู้ความสามารถที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในเฉพาะตำแหน่ง
  • ความรู้ความสามารถด้านการวิเคราะห์ ข้อมูลในการนำเสนอโครงการ
  • มีความรู้ความสามารถด้านการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในระดับดี
 • ทักษะที่สำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง
  • ทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Word / Excel / Power Point
  • ทักษะในการใช้งานภาษาไทยและภาษาอังกฤษในระดับดี
  • ทักษะในการคำนวณและบริหารจัดการข้อมูล
  • ทักษะในการเขียนรายงานและสรุปรายงาน

คำนำ : คู่มือเตรียมสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

คู่มือเตรียมสอบ สำหรับตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ โดยทางสถาบัน THE BEST CENTER และคณะได้เรียบเรียงขึ้น เพื่อให้ผู้สมัครสอบใช้สำหรับเตรียมตัวสอบ

ในการสอบแข่งขันฯ ในครั้งนี้ ทางสถาบัน THE BEST CENTER ได้เล็งเห็นความสำคัญจึงได้จัดทำหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาโดยได้รวบรวมขึ้นจากประสบการณ์ตรงทั้งเล่มเป็นการเจาะเนื้อหาและระเบียบ พ.ร.บ. ที่กำหนดในการสอบ และเจาะแนวข้อสอบ เพื่อให้ผู้ที่สอบได้เตรียมตัวสอบล่วงหน้า มีความพร้อมในการทำข้อสอบ

ท้ายนี้ คณะผู้จัดทำขอบคุณทางสถาบัน THE BEST CENTER ที่ได้ให้การสนับสนุนและมีส่วนร่วมในการจัดทำต้นฉบับนี้ ทำให้หนังสือเล่มนี้สามารถสำเร็จขึ้นมาเป็นเล่มได้  พร้อมกันนี้คณะผู้จัดทำขอน้อมรับข้อบกพร่องใดๆ อันเกิดขึ้นและยินดีรับฟัง


สารบัญ : คู่มือเตรียมสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

  • ความรู้เกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ
  • แนวข้อสอบภาษาไทย
  • แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ
  • การวิเคราะห์ข้อมูล
  • การบริหารโครงการ

   


เนื้อหาปกหลัง : คู่มือเตรียมสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

เปิดตัวตลอดทั้งปีที่ THE BEST CENTER

 • ภาษาอังกฤษเข้าศึกษา ตรี-โท-เอก ทุกมหาวิทยาลัย
 • เตรียมสอบแข่งขัน  TOEFL, TOEIC, IELTS, GMAT, GRE, SAT
 • การสนทนาภาษาอังกฤษ

เตรียมสอบเข้ารับราชการ ทุกกระทรวง ทบวง กรม ฯลฯ ระดับ 1-2-3-4

ภาค ก. ก.พ.  ความรู้ความสามารถ

ภาค ข.  เจาะลึกเฉพาะแต่ละหน่วยงานข้อมูลเพิ่มเติม : คู่มือเตรียมสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : คู่มือเตรียมสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว

สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อร่วมกัน : คู่มือเตรียมสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ