มันยากที่จะเป็นมลายู

พวกเราสามารถพูดตามความคิดเราได้บ้างหรือเปล่าว่าเราคือใคร

Tags : มลายู ประวัติศาสตร์ ประวัติศาสตร์มลายู เรื่องเล่ามลายู ความเรียง

จำนวน :

1

260.00 บาท

247.00 บาท

"คุณประหยัดไป 13.00 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 9 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : มันยากที่จะเป็นมลายู

มันยากที่จะเป็นมลายู

ความเป็นมลายู ตามเรื่องเล่าของศรยุทธจึงเป็นสิ่งที่ซับซ้อนเคลื่อนไหวแปรเปลี่ยนอยู่เนืองๆ เป็นชีวิตของผู้้คนที่มีเลือดเนื้อ ความปรารถนา ความพยายามที่ีจะอยู่ร่วมกับผู้อื่นที่แตกต่างจากตน การพึ่งพิงช่วยเหลือกัน รวมถึงเรื่องการสังสรรค์ดื่มสุราในหมู่คนพุทธและมุสลิม ซึ่งในสายตาของคนมุสลิมที่เคร่งศาสนาจะเห็นว่าไม่ถูกต้องก็ตาม แต่ก็ดูเป็นเรื่องปกติเกิดขึ้นบ่อยครั้ง มาตรฐานและข้อบังคับทางศาสนาจึงดูสำคัญน้อยกว่าชีวิตที่เป็นจริงของผู้คนที่แตกต่างกันแต่ต้องอยู่ร่วมกัน หนังสือเล่มนี้จึงมีคุณูปการทางวิชาการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นเรื่องชาติพันธุ์ ที่สะท้อนให้เห็นว่าความเป็นมลายู และอาจรวมถึงความเป็นไทยด้วย มิได้เป็นไปตามมาตรฐานที่แน่นอนตายตัว


สารบัญ : มันยากที่จะเป็นมลายู

  • แรงบันดาลใจ
  • ทางแพร่งของการศึกษาชาติพันธุ์
  • ภาพแทนตนของปัตตานี ประวัติศาสตร์ ผู้คน และมุมมองเรื่องความขัดแย้ง
  • ฮิการยัตป๊ะนาเฆะ "ภูมิทัศน์ของอดีต" ในเรื่องเล่า

เนื้อหาปกหลัง : มันยากที่จะเป็นมลายู

หนังสือเล่มนี้มีคุณูปการทางวิชาการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นเรื่องชาติพันธุ์ที่สะท้อนให้เห็นว่าความเป็นมลายู และอาจรวมถึงความเป็นไทยด้วยมิได้เป็นไปตามมาตรฐานที่แน่นอนตายตัว โดยการนิยามของรัฐหรือกฤเกณฑ์ทางศาสนา แต่มีพลงวัตตามการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการเมือง และตามการปรับตัวของผู้คนเพื่อสร้างธรรมชาติปฏิบัติที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ในขณะเดียวกันด้วยสไตล์การเขียนของศรยุทธ ผู้มีความสามารถในการเล่าเรื่องคนอ่านทั่วไปก็อาจไม่รู้สึกว่าหนังสือเล่มนี้น่าเบื่อหรือยากเกินกว่าที่จะทำความเข้่าใจ-จริงๆ แล้วอาจสนุกกับสารพัดเรื่องราวที่เล่าในที่นี้ และบางเรื่องก็อาจดูพิสดาร จุดประกายให้คนอ่านบางคนพิจารณาไตร่ตรองสิ่งที่ตนรู้มาใน่อดีตเกี่ยวกับคนมลายูก็เป็นได้ข้อมูลเพิ่มเติม : มันยากที่จะเป็นมลายู

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : มันยากที่จะเป็นมลายู ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว

สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อร่วมกัน : มันยากที่จะเป็นมลายู