คู่มือเก็งข้อสอบ คณิตพิชิต O-NET ม.3

ใช้พัฒนานักเรียน เกิดความรู้ ความเข้าใจ และเกิดความคิดรวบยอดที่ถูกต้องด้วยตนเองในทางคณิตศาสตร์

Tags : คณิตศาสตร์ แนวข้อสอบ วิชาสามัญ เลข ข้อสอบคณิตศาสตร์ ข้อสอบ สทศ. แบบฝึกหัดและเฉลยข้อสอบ สทศ. 9 วิชาสามัญ O-NET O-NET ม.3

จำนวน :

1

199.00 บาท

189.05 บาท

"คุณประหยัดไป 9.95 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 7 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : คู่มือเก็งข้อสอบ คณิตพิชิต O-NET ม.3

คู่มือเก็งข้อสอบ คณิตพิชิต O-NET ม.3

คู่มือเก็งข้อสอบ คณิตพิชิต O-NET ม.3 ผู้เขียนได้เรียบเรียงขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้นำข้อสอบทั้ง 10 ชุดนี้ไปฝึกฝนเพื่อทำให้เกิดทักษะ ความชำนาญและแม่นยำมากขึ้น จนทำให้เกิดกระบวนการคิดที่ถูกต้อง สำหรับครู และผู้ปกครองนักเรียนที่สนใจสามารถนำเครื่องมือชุดนี้ไปใช้ในการ สอน สอบ ติว นักเรียน ให้เกิดความรู้ความเข้าใจ สร้างเจตคิดที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ จนสามารถประสบความสำเร็จในการเรียนได้

 • ฝึกฝนก่อนลงสนามสอบจริงในระยะประชิด เพื่อพิชิต 100 คะแนนเต็มให้ได้
 • พลิกแพลงทุกรูปแบบตามแนวข้อสอบ O-NET ปัจจุบันของ สทศ. มากที่สุด
 • ข้อสอบมีทั้งหมด 10 ชุด ชุดละ 30 ข้อ พร้อมเฉลยอย่างละเอียดและเข้าใจง่าย

คำนำ : คู่มือเก็งข้อสอบ คณิตพิชิต O-NET ม.3

ผู้เขียนได้เขียนขึ้นตามกรอบมาตรฐาน และตัวชี้วัด สาระคณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.1-3 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ผู้เขียนได้ทุ่มเท และตั้งใจสร้างข้อสอบในรูปแบบประยุกต์พลิกแพลงตามแนวข้อสอบ O-NET ในปีปัจจุบันของ สทศ. มากที่สุด

ผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือชุดนี้ จะสามารถพัฒนาให้นักเรียน เกิดความรู้ ความเข้าใจและเกิดความคิดรวบยอดที่ถูกต้องด้วยตนเองในทางคณิตศาสตร์ ณ โอกาสนี้ ขอเป็นกำลังให้นักเรียนทุกคนที่ตั้งใจและฟันฝ่านกับการเรียนมาตลอด จงประสบความสำเร็จกันทุกคน

ถ้าหนังสือเล่มนี้มีข้อผิดพลาดประการใดขอน้อมรับการ ติ-ชม ด้วยความยินดียิ่ง และขอขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนงานเขียนด้วยดีมาตลอด

ด้วยความปรารถนาดี

พิพัฒน์พงศ์ ศรีวิศร


สารบัญ : คู่มือเก็งข้อสอบ คณิตพิชิต O-NET ม.3

  • O-NET
  • เก็งข้อสอบ คณิตศาสตร์ O-NET ม.3
  • รวมเฉลยเก็งข้อสอบ คณิตศาสตร์ชุดที่ 1-10
  • เฉลยเก็งข้อสอบ คณิตศาสตร์ O-NET ม.3

   


เนื้อหาปกหลัง : คู่มือเก็งข้อสอบ คณิตพิชิต O-NET ม.3

 • เก็งข้อสอบได้ใกล้เคียงข้อสอบจริงในแนวปัจุบันมากที่สุด
 • เฉลยเข้าใจง่ายและละเอียด สามารถฝึกฝนได้ด้วยตนเอง
 • เหมาะอย่างยิ่งกับนักเรียนที่เตรียมตัวสอบ ครู อาจารย์ และวิทยากร ฯลฯ


ข้อมูลเพิ่มเติม : คู่มือเก็งข้อสอบ คณิตพิชิต O-NET ม.3

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : คู่มือเก็งข้อสอบ คณิตพิชิต O-NET ม.3 ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว

สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อร่วมกัน : คู่มือเก็งข้อสอบ คณิตพิชิต O-NET ม.3