นิทานโบราณคดี

เรื่องราวทรงคุณค่าอันเต็มไปด้วยเกร็ดความรู้และคติที่ดีงามทางประวัติศาสตร์ของชาติ

Tags : พระนิพนธ์ สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ นิทานไทย ประวัติศาสตร์ไทย นิทานโบราณคดี

จำนวน :

1

380.00 บาท

361.00 บาท

"คุณประหยัดไป 19.00 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 14 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : นิทานโบราณคดี

นิทานโบราณคดี

สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ทรงได้ถ่ายทอดพระนิพนธ์จากประสบการณ์คราวเสด็จออกตรวจราชการในพื้นที่ต่างๆ ของประเทศไทยและต่างประเทศมากมายหลายแห่ง เมื่อพบสิ่งที่น่าสนใจและเป็นเกร็ดความรู้ ก็ทรงจดจำและนำมาเล่าบนโต๊ะเสวยบ่อยครั้ง เนื้อหาส่วนมากเป็นเรื่องที่อยู่นอกพงศาวดาร เช่น เรื่องเล่าบุคคลต่างๆ เหตุการณ์สำคัญมูลเหตุทางประวัติศาสตร์ที่ยังไม่ได้รับการตรวจสอบข้อเท็จจริงหรือแม้แต่ประสบการณ์จากการไปประพาสยุโรป และการไปเยือนเมืองต้นกำเนิดพระพุทธศาสนาอย่างอินเดีย เกร็ดความรู้มากมายเกี่ยวกับช้างและวิชาคชศาสตร์ในสมัยโบราณที่หาอ่านไม่ได้ที่อื่น เป็นต้น หม่อนเจ้าหญิงพูนพิสมัย ดิสกุล พระธิดาในสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ เกรงว่าเรื่องราวต่างๆ ที่ทรงคุณค่า อันเต็มไปด้วยเกร็ดความรู้และคติที่ดีงามทางประวัติศาสตร์ของชาติจะสูญหายไปตามกาลเวลา และเป็นที่น่าเสียดายหากไม่เก็บรักษาไว้ จึงขอให้พระองคืทรงรวบรวมเรื่องเหล่านี้เข้าด้วยกัน สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ จึงทรงนิพนธ์หนังสือนิทานโบราณคดีที่เปี่ยมด้วยคุณค่าทางประวัติศาสตร์แล่มนี้ขึ้น ด้วยภาษาที่สละสวยอ่านง่าย อ่านสนุกแตกต่างจากหนังสือประวัติศาสตร์ทั่วไป


สารบัญ : นิทานโบราณคดี

  • เรื่องพระพุทธรูปประหลาด
  • เรื่องพระครูวัดฉลอง
  • เรื่องเสือใหญ่เมืองชุมพร
  • เรื่องห้ามไม่ให้เจ้าไปเมืองสุพรรณ
  • เรื่องของแปลกที่เมืองชัยปุระในอินเดีย
  • เรื่องของแปลกที่เมืองพาราณสี
  • เรื่องสืบพระศาสนาในอินเดีย
  • เรื่องเจ้าพระยาอภัยราชา
  • เรื่องหนังสือหอหลวง
  • เรื่องโจรแปลกประหลาด

   


เนื้อหาปกหลัง : นิทานโบราณคดี

เรื่องต่างๆ ที่จะเล่าต่อไปนี้ล้วนเป็นเรื่องจริงซึ่งตัวฉันได้รู้เห็นเอง มิได้ประดิษฐ์ขึ้นใหม่แต่เป็นเรื่องเกร็ดนอกพงศาวดาร จึงเรียกว่า "นิทานโบราณคดี" ตัวฉันเองเดิมก็ไม่ได้คิดว่าจะเขียน แต่ลูกหญิงพูนพิสมัยเธอว่า เรื่องต่างๆ ที่ฉันเล่าให้ฟังล้วนมีแก่นสารเป็นคติน่ารู้ ถ้าปล่อยให้สูญเสีย น่าเสียดาย เธออ้อนวอนขอให้ฉันเขียนรักษาไว้ ให้เป็นประโยชน์แก่ลูกหลานและผู้อื่นต่อไป ฉันจึงได้เริ่มเขียนิทานโบราณคดีมาตั้งแต่ พ.ศ. 2480ข้อมูลเพิ่มเติม : นิทานโบราณคดี

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : นิทานโบราณคดี ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว

สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อร่วมกัน : นิทานโบราณคดี