Business 4.0 พลิกธุรกิจสู่เศรษฐกิจดิจิทัล

การดำเนินธุรกิจจำเป็นต้องอาศัยการปรับตัวให้ทันต่อโลกการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์และเหมาะสม

Tags : การตลาดดิจิทัล บริหาร การบริหารธุรกิจ การทำธุรกิจ ธุรกิจออนไลน์

 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • naiin.com มิตรรักนักอ่าน ช้อปครบ 3 เล่มขึ้นไป ลด 15%
จำนวน :

1

145.00 บาท

137.75 บาท

"คุณประหยัดไป 7.25 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 5 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : Business 4.0 พลิกธุรกิจสู่เศรษฐกิจดิจิทัล

Business 4.0 พลิกธุรกิจสู่เศรษฐกิจดิจิทัล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุพงศ์ อวิรุทธา เป็นหนึ่งในนักวิชาการและนักกลยุทธ์ คลื่นลูกใหม่ที่น่าจับตามมองนอกจากบทบาทการเป็นอาจารย์ถ่ายทอดความรู้ให้กับนิสิต นักศึกษา ทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ในมหาวิทยาลัยรัฐบาลและเอกชน การผลิตผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ อย่างต่อเนื่องผ่านการเผยแพร่ผลงานในประเทศและต่างประเทศ ทั้งยังได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่น และนักวิชาการดีเด่นแห่งชาติ จากสมาคมอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย

นอกจากนี้ยังทำหน้าที่ที่ปรึกษาให้กับหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนต่าง ๆ อาทิเช่น สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กรงส่งเสริมการส่งออกธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ ฯลฯ และยังได้รับเชิญจากหลากหลายองค์กรในการเป็นวิทยากรเพื่อเข้าไปช่วยเติมเต็มทักษะความรู้ในการวางกลยุทธ์ทางธุรกิจ การวางแผนและการพัฒนาองค์กร และการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้เพื่อให้องค์กรสามารถปรับตัวต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงและสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันรวมถึงการลดต้นทุน เพื่อเป็นการกระดับและพัฒนาหลากหลายอุตสาหกรรมของประเทศควบคู่กันไปสะท้อนจากผลงานการค้นคว้าวิจัยทางวิชาการและการเป็นปรึกษาทางธุรกิจ


คำนำ : Business 4.0 พลิกธุรกิจสู่เศรษฐกิจดิจิทัล

สตาร์ทอัพ (Starup) ! ผมเชื่อว่าทุก ๆ ท่านคงจะคุ้นหูกับคำ ๆ นี้พอสมควร และได้เริ่มเห็นธุรกิจใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นในทุกวันนี้ พร้อมกับการเติบโตอย่างรวดเร็ว ธุรกิจที่ดูง่าย ๆ แต่กับประสบความสำเร็จ ธุรกิจเหล่านี้มีความแตกต่างอย่างไรกับธุรกิจในอดีตที่ผ่านมา

อะไรคือความแตกต่าง อะไรคือปัจจัยแห่งความสำเร็จ และคำถามอื่น ๆ อีกมากมาย การดำเนินธุรกิจหรือการมาซึ่งไอเดียทางธุรกิจที่มาจากการตั้งคำถามซึ่งเป็นรูปแบบของแนวคิดในการดำเนินธุรกิจของสตาร์ทอัพมากมาย เปลี่ยนจากการที่ธุรกิจอยากทำอะไร กลายเป็นอะไรที่เป็นสิ่งที่คนอื่นต้องการ

ซึ่งวิธีการที่เหมาะสมนั้นไม่ใช่อยู่ที่คำถามคืออะไร แต่อยู่ที่วิธีการที่ถูกนำมาใช้ และวิธีคิดที่เหมาะสมมากกว่าการแก้ปัญหาที่ดี อยู่ที่การตั้งโจทย์ เมื่อท่านตั้งโจทย์ที่ถูกคำตอบที่ได้ก็จะถูกตาม การเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจดิจิทัล จะเป็นการเปิดโอกาสทางธุรกิจมากมายสำหรับผู้ที่พร้อมและเตรียมตัวในการปรับตัว การอาศัยเทคโลยีดิจิทัลในการจัดตั้งธุรกิจอาจไม่ใช่เรื่องยาก แต่การที่จะอยู่รอดก็เป็นเรื่องที่ไม่ง่านเช่นกัน

ทันทีที่ท่านได้อ่านไปจนจบ ท่านจะพบถึงเรื่องราวต่าง ๆ ที่สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาในการดำเนินธุรกิจภายใต้สภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรง ผ่านผลกระทบทางด้านดิจิทัล และท่านได้เห็นว่า "ผลลัพธ์นั้นไม่สำคัญเท่ากับวิธีการ แต่วิธีการนั้นยังไม่สำคัญเท่ากับวิธีคิด"

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุพงศ์ อวิรุทธา


สารบัญ : Business 4.0 พลิกธุรกิจสู่เศรษฐกิจดิจิทัล

  • กลยุทธ์กับธุรกิจ สิ่งรอบตัวที่มองไม่เห็น
  • ก้าวแรกกลยุทธ์สู่การเปลี่ยนแปลงองค์กรในยุคดิจิทัล
  • การวางแผนและนโยบายเพื่อการพัฒนาองค์กร
  • เมื่อนวัตกรรมไม่ใช่เพียงแค่สิ่งประดิษฐ์
  • นวัตกรรมเครื่องมือสำหรับการจัดการกระบวนการทางธุรกิจ
  • ปรับ ลด ควบ รวม จัดเริ่มต้นของธุรกิจยุคใหม่แห่งยุค Startup
  • ดิจิทัล ตัวแปรการขับเคลื่อนธุรกิจ
  • หัวใจของการทำธุรกิจยุคดิจิทัล
  • ไขความลับการซื้อสินค้าแบบไร้เหตุผลบนโลกดิจิทัล

เนื้อหาปกหลัง : Business 4.0 พลิกธุรกิจสู่เศรษฐกิจดิจิทัล

การที่จะประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจจำเป็นต้องอาศัยการปรับตัวให้ทันต่อโลกการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์และเหมาะสมกับลักษณะของธุรกิจในปัจจุบัน โดยหลักแล้ว การปรับตัวการดำเนินธุรกิจภายใต้ ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล มีองค์ประกอบหลัก คือ เทคโนโลยี การจัดการ และธุรกิจ ที่ต้องผสานกันอย่างลงตัว


ข้อมูลเพิ่มเติม : Business 4.0 พลิกธุรกิจสู่เศรษฐกิจดิจิทัล

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : Business 4.0 พลิกธุรกิจสู่เศรษฐกิจดิจิทัล ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว