พจนานุกรมอังกฤษ - ไทย รัฐศาสตร์

การเมือง การปกครอง และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • naiin.com ต่อให้ งานสัปดาห์หนังสือ 24 ชั่วโมง ช้อป 1-3 เล่ม ลด15% ช้อป 4 เล่ม ลด 20%
  • naiin.com ต่อให้ งานสัปดาห์หนังสือ 24 ชั่วโมง ช้อปครบ 5 เล่มขึ้นไป ลด 22% *สนพ.เบเกอรี่บุ๊คไม่ร่วมโปรโมชั่น ลด 22%
จำนวน :

1

980.00 บาท

833.00 บาท

"คุณประหยัดไป 147.00 บาท (15.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 33 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : พจนานุกรมอังกฤษ - ไทย รัฐศาสตร์

พจนานุกรมอังกฤษ - ไทย รัฐศาสตร์

พจนานุกรมเล่มนี้ เป็นดุจสารพจนานุกรมได้รวบรวมคำและวลีในสาขาวิชารัฐศาสตร์ไว้อย่างกว้างขวางทั้งทฤษฎี ปรัชญา อุดมการณ์ทางการเมือง เศรษฐศาสตร์การเมือง พฤติกรรมทางการเมืองในทุกบริบท ตลอดจนชีวประวัติของบุคคลสำคัญที่มีอิทธิพลต่อการเมืองโลก ตั้งแต่ยุคโบราณจนถึงบุคปัจจุบันจำนวนหนึ่งมารวมไว้ด้วย ห้วงต้นศตวรรษมีคำศัพท์ทางรัฐศาสตร์เกิดใหม่จำนวนมาก ตามสถานการณ์ของโลกที่เปลี่ยนแปลง ผู้เรียบเรียงจึงได้นำมารวมไว้ในพจนานุกรมบรรพนี้ด้วยเพื่อจะได้เข้าใจเหตุการณ์ทางการเมืองโลกร่วมสมัยได้อย่างถ่องแท้ยิ่งขึ้นนอกเหนือจากความหมายหรืออรรถสาระเชิงวิชาการสาขารัฐศาสตร์แล้วยังมีสาระอันเกี่ยวพันกับประสบการณ์หรือบทเรียนในประวัติศาสตร์ที่พึงสังวร นิทัศน์อุทหรณ์ และแบบอย่างหลากหลายรูปการที่เร้าใจ น่าศึกษาของนักคิดและนักต่อสู้ทางการเมืองโดยรวมแล้ว อ่านเอาเรื่อง หรืออ่านเอาความอภิรมย์หรือกระทั่งอ่านเอากำลังใจและแรงบันดาลใจแก่ชีวิต ก็ได้ทั้งสิ้น

#Saveงานสัปดาห์หนังสือ Naiin.com จัดให้!! สัปดาห์หนังสือ ช้อปออนไลน์ 24 ชั่วโมง
ยกงานหนังสือมาไว้ที่มือคุณโปรดี๊ดี น้องอินทร์รับหิ้วหนังสือลดสูงสุด 22% ของแถมจุใจมีให้เลือกมากมาย
พิเศษ! เมื่อซื้อสินค้า 600 บาท ขึ้นไป จัดส่งฟรีทั่วไทย!

คำนำ : พจนานุกรมอังกฤษ - ไทย รัฐศาสตร์

พจนานุกรมรัฐศาสตร์ (การปกครอง การเมือง และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) บรรพนี้ เป็นพจนานุกรมเชิงสารานุกรมหรือสารพจนานุกรม (encyclopedicdictionary) ซึ่งรวบรวมคำและวลีในสาขาวิชารัฐศาสตร์อันเป็นการศึกษาเกี่ยวกับการปกครอง นโยบายทางการเมืองกับกระบวนการหรือระบบการเมือง ตลอดจนพฤติกรรมทางการเมือง และการศึกษาแขนงต่างๆ อีกหลายแขนง อาทิ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ทฤษฎีการเมือง ปรัชการเมือง อุดมการณ์ทางการเมืองเศรษฐศาสตร์การเมือง ตลอดจนการศึกษากับการวิเคราะห์นโยบาย และการเมืองเปรียบเทียบ

นอกจากศัพท์ทางรัฐศาสตร์ที่ได้ชื่อว่า "ราชาแห่งศาสตร์" ในอาณาจักรสังคมศาสตร์แล้ว ยังได้นำเอาศัพท์ในแขนงที่เกี่ยวพันกันอีกมาก อาทิ ลัทธิเศรษฐกิจสังคมวิทยาการเมือง ประวัติศาสตร์การเมือง เหตุการณ์ทางการเมือง ตลอดจนชีวประวัติของบุคคลสำคัญที่มีอิทธิพลต่อการเมืองโลกตั้งแต่ยุโบราณจนถึงยุคปัจจุบันจำนวนหนึ่งมารวมไว้ด้วย ตลอดจนบางคำ/วลีเฉพาะที่ใช้ใน ทฤษฎีลัทธิมาร์คส (Marxism) ซึ่งมีอิทธิพลต่อความคิดในห้วงศตวรรษที่ ๒๐ ทั้งยังคงมีอิทธิพลต่อความคิดของคนอีกกลุ่มหนึ่งในปัจจุบันอย่างปฏิเสธไม่ได้

ห้วงต้นศตวรรษมีคำศัพท์ทางรัฐศาสตร์เกิดใหม่จำนวนมากตามสถานการณ์ของโลกที่เปลี่ยนแปลงในลักษณะก้าวกระโดดในหลายด้าน ห้วงปลายศตวรรษที่ ๒๐ และต้นศตวรรษที่ ๒๑ ผู้เรียบเรียงจึงได้นำมารวมไว้ในพจนานุกรมบรรพนี้ด้วย อาทิ IS (ไอเอส) หรือ ISIS (ไอสิส), The Gulf War (สงครามอ่าว) ฯลฯ เพื่อจะได้เข้าใจเหตุการณ์ทางการเมืองโลกร่วมสมัยได้อย่างถ่องแท้ยิ่งขึ้น ขณะที่คำศัพท์เก่าบางคำก็มีการขยายการนิยามจากความหมายดั้งเดิม เพื่อให้ครอบคลุมสถานการณ์ที่เป็นจริงสำหรับการใช้ร่วมสมัยเช่นกัน

เจษฎา ทองรุ่งโรจน์รีวิวโดยสำนักพิมพ์ : พจนานุกรมอังกฤษ - ไทย รัฐศาสตร์

รัฐศาสตร์ เป็นศาสตร์ที่กว้างขวาง ลึกซึ้ง และเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของเราอย่างมากมายชนิดที่ปฏิเสธไม่ได้ มีคำทางด้านรัฐศาสตร์มากมายที่เราต้องทำความเข้าใจและรัฐศาสตร์ ไม่ใช่เรื่องของการเมืองการปกครองเพียงอย่างเดียว แต่กว้ากว่านั้นชนิดคาดไม่ถึง คำในรัฐศาสตร์ ให้ความหมาย ให้ทั้งอารมณ์และความรู้สึก ให้ทั้งเรื่องราวในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมา กระทั่งปัจจุบัน และการคาดหมายถึงอนาคต

ดังนั้น การรวบรวมคำและความหมาย ของพจนานุกรมรัฐศาสตร์ จึงเป็นงานหนักหนาและยิ่งใหญ่ไม่น้อย  โดยเฉพาะ พจนานุกรมรัฐศาสตร์ (การปกครอง การเมือง และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) ฉบับที่ท่านผู้อ่านถืออยู่ในมือขณะนี้ เป็นงานที่กล้ากล่าวได้ว่า ครอบคลุมในทุกด้านของความเป็นรัฐศาสตร์ จะหาความหมายของคำ ท่านผู้อ่านก็จะหาได้จากหนังสือเล่มนี้ จะหาประวัติศาสตร์ของเรื่องราวและประวัติของบุคคลในประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการเมืองการปกครองในอดีต ที่ส่งผลถึงปัจจุบันท่านก็พบได้ในหนังสือเล่มนี้ กระทั่งอุดมการณ์ทางการเมือง ปรัชญาการเมืองการปกครองทุกลัทธิการปกครองที่เราได้ศึกษาเรียนรู้ หรือให้ความสนใจ ก็หาได้จากหนังสือเล่มนี้เช่นกัน

เพียงแค่ท่านผู้อ่านนึกถึงคำใดคำหนึ่งอันเกี่ยวข้องกับรัฐศาสตร์ขึ้นมา ท่านผู้อ่านจะหาความหมาย ความเป็นมาเป็นไป และเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับคำนั้นๆ ได้จากหนังสือเล่นนี้ได้ทันที และที่กล้ากล่าวได้อีกก็คือว่า นี่เป็นศัพท์ทางรัฐศาสตร์ที่ทันสมัยที่สุด ที่ผู้เขียนได้เรียบเรียงขึ้นอย่างทันสมัย ทันเหตุการณ์และทันความเป็นไปของโลกในปัจจุบัน

เจษฎา ทองรุ่งโรจน์

 ข้อมูลเพิ่มเติม : พจนานุกรมอังกฤษ - ไทย รัฐศาสตร์

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : พจนานุกรมอังกฤษ - ไทย รัฐศาสตร์ ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว

สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อร่วมกัน : พจนานุกรมอังกฤษ - ไทย รัฐศาสตร์