ติวลูกให้เก่ง คณิตศาสตร์สอบเข้า ป.1 โรงเรียนสาธิต และเครือคาทอลิก

เตรียมความพร้อมให้ลูก ฝึกทำอย่างสม่ำเสมอ ก็สอบติดสาธิตได้

Tags : แบบฝึกหัดวิชาคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ ป.1 ติวคณิตศาสตร์สอบเข้า ป.1 เลขคณิต

จำนวน :

1

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8

150.00 บาท

142.50 บาท

"คุณประหยัดไป 7.50 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 5 แต้ม"

Add to cart Add to Wish List

รายละเอียด : ติวลูกให้เก่ง คณิตศาสตร์สอบเข้า ป.1 โรงเรียนสาธิต และเครือคาทอลิก

ติวลูกให้เก่ง คณิตศาสตร์สอบเข้า ป.1 โรงเรียนสาธิต และเครือคาทอลิก

รวบรวมแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ที่เน้นให้เด็กๆ ได้ฝึกกระบวนการคิดวิเคราะห์โจทย์ และวิธีการหาคำตอบที่ถูกต้อง ฝึกสังเกตจดจำ และเปรียบเทียบอย่างเป็นระบบ มีอิสระทางความคิดเป็นตัวของตัวเอง รู้จักคุณค่าของตน เป็นการพัฒนาศักยภาพให้ลูกมีความพร้อมและมั่นใจก่อนเข้าสู่สนามสอบจริง
สนุกกับการฝึกทำแบบฝึกหัดด้านวิชาการซึ่งเนื้อหามีความเหมาะสม ในการวัดความรู้ความสามารถ และความถนัดของลูกว่ามีพื้นฐานความรู้มากน้อยเพียงใด ภาพการ์ตูนสวยงาม พร้อมเฉลยท้ายเล่ม แบบฝึกทักษะนี้จึงเป็นหนึ่งตัวเลือกที่จะช่วยพัฒนาและเสริมศักยภาพให้ลูกมีความรับผิดชอบต่อการฝึกฝนตนเองอยู่เสมอ
พิเศษ...กับข้อคิดคำแนะนำเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การสอบและอายุผู้มีสิทธิ์สอบ รวมถึงคุณสมบัตินักเรียนที่มีสิทธิ์ได้รับคัดเลือกเข้าโรงเรียนสาธิตและเครือคาทอลิก แนวข้อสอบ วิชาหลักที่ใช้สอบ พร้อมเทคนิคในการเตรียมตัวก่อนสอบ วันสอบจริง และวันสอบสัมภาษณ์อย่างละเอียด


 


คำนำ : ติวลูกให้เก่ง คณิตศาสตร์สอบเข้า ป.1 โรงเรียนสาธิต และเครือคาทอลิก

เนื่องจากการเรียนการสอนของกลุ่มโรงเรียนสาธิต เป็นการสอนที่มุ่งให้เด็กเรียนรู้ จากการลงมือปฏิบัติ มีความมั่นใจ เป็นผู้นำ กล้าแสดงออก มีอิสระทางความคิด และมีความเป็นตัวของตัวเอง ด้วยการเรียนที่ไม่เน้นวิชาการมากจนเกินไป แต่มุ่งเน้นกิจกรรมสอดแทรกวิชาการร่วมกับการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนควบคู่ไปด้วย ทำให้โรงเรียนสาธิตได้รับความสนใจกำลังเป็นที่นิยมและเป็นสนามสอบที่มีอัตราการแข่งขันสูง โดยในแต่ละปีจะมีผู้เข้าสอบประมาณ 3,000 คน ในขณะที่จำนวนที่โรงเรียนรับในกลุ่มผู้เข้าสอบเองรับได้ประมาณ 100 คน หนังสือเตรียมสอบเข้า ป.1 คณิตศาสตร์ ได้จัดทำโดยมุ่งเน้นให้ผู้ปกครองนำไปใช้ในการฝึกฝน พัฒนาทักษะคณิตศาสตร์ให้กับเด็ก เพื่อเตรียมตัวสำหรับการสอบแข่งขันเข้า ป.1 โดยได้เรียงลำดับเนื้อหาให้มีความเหมาะสม พร้อมรูปภาพที่สวยงามชัดเจนผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหน้งสือเล่มนี้จะมีประโยชน์ และเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จในการสอบแข่งขัน


เนื้อหาปกหลัง : ติวลูกให้เก่ง คณิตศาสตร์สอบเข้า ป.1 โรงเรียนสาธิต และเครือคาทอลิก

เตรียมความพร้อมของลูก เพื่อสอบเข้าโรงเรียนสาธิตและเครือคาทอลิก จนถึงวันสอบจริง ครบถ้วนด้วยการฝึกทักษะคณิตศาสตร์หลากหลายรูปแบบ ติวลูกด้วยแบบฝึกหัดที่เสมือนทำข้อสอบจริง เน้นการคิดวิเคราะห์โจทย์ และวิธีการหาคำตอบที่ถูกต้อง อ่านง่าย จดจำไว เข้าใจเร็ว ฝึกการสังเกต และการเปรียบเทียบอย่างเป็นระบบ พร้อมเฉลยอย่างละเอียดท้ายเล่ม


ข้อมูลเพิ่มเติม : ติวลูกให้เก่ง คณิตศาสตร์สอบเข้า ป.1 โรงเรียนสาธิต และเครือคาทอลิก

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : ติวลูกให้เก่ง คณิตศาสตร์สอบเข้า ป.1 โรงเรียนสาธิต และเครือคาทอลิก ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว