หลักสูตร คู่มือหน้าที่มนุษย์

พระธรรมโกศาจารย์ : หลวงพ่อพุทธทาสภิกขุ

Tags : หนังสือธรรมะ ศาสนาพุทธ พุทธศาสนา ศาสนาและปรัชญา

จำนวน :

1

 • 1
 • 2
 • 3

50.00 บาท

47.50 บาท

"คุณประหยัดไป 2.50 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 1 แต้ม"

Add to cart Add to Wish List

รายละเอียด : หลักสูตร คู่มือหน้าที่มนุษย์

หลักสูตร คู่มือหน้าที่มนุษย์

หนังสือเล่มนี้ มูลนิธิธรรมสภา บันลือธรรม จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเผยแพร่การทำหน้าที่ตามแนวทางของ พระสุธรรมเมธี (นามปากกา เขมกะ) เรื่อง "หลักสูตร คู่มือหน้าที่มนุษย์" ของ พระธรรมโกศาจารย์ (หลวงพ่อพุทธทาสภิกขุ) เพื่อประชาชนทั้งหลาย และปฏิบัติตนให้สมกับเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เพื่อความเป็นปกติสุขแก่ตนเองและครอบครัว สังคม และมวลมนุษย์ชาติ

 


สารบัญ : หลักสูตร คู่มือหน้าที่มนุษย์

  • ใครคือมนุษย์
  • มนุษย์ที่สมบูรณ์ในทัศนะหลวงพ่อพุทธทาสภิกขุ
  • เป็นบุตรที่ดีของบิดามารดา
  • เป็นศิษย์ที่ดีของครูอาจารย์
  • เป็นเพื่อนที่ดีของเพื่อน

เนื้อหาปกหลัง : หลักสูตร คู่มือหน้าที่มนุษย์

หลักสูตร คู่มือหน้าที่มนุษย์

 • เป็นบุตรที่ดี
 • เป็นศิษย์ที่ดี
 • เป็นเพื่อนที่ดี
 • เป็นพลเมืองที่ดี
 • เป็นสาวกที่ดี

 ข้อมูลเพิ่มเติม : หลักสูตร คู่มือหน้าที่มนุษย์

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : หลักสูตร คู่มือหน้าที่มนุษย์ ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว