พุทธานุญาตให้อุปสมบทภิกษุณีรู้หมดแล้ว..จริง ๆ หรือ ?

ไม่มีใครปฏิเสธได้ว่าผู้ที่ประทานโครงสร้างของ พุทธบริษัทสี่ ไว้ให้ชาวพุทธคือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

Tags : บทสวดมนต์ หนังสือธรรมะ อุปสมบทภิกษุณี

 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • naiin.com รับหิ้วงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 49 ช้อป 1 - 3 เล่ม ลด 15%
  • naiin.com รับหิ้วงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 49 ช้อป 4 เล่มขึ้นไป ลด 20%
จำนวน :

1

220.00 บาท

187.00 บาท

"คุณประหยัดไป 33.00 บาท (15.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 7 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : พุทธานุญาตให้อุปสมบทภิกษุณีรู้หมดแล้ว..จริง ๆ หรือ ?

พุทธานุญาตให้อุปสมบทภิกษุณีรู้หมดแล้ว..จริง ๆ หรือ ?

ไม่มีใครปฏิเสธได้ว่าผู้ที่ประทานโครงสร้างของ "พุทธบริษัทสี่" ไว้ให้ชาวพุทธคือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และการที่มีพุทธบริษัทสี่ในทุกยุคทุกสมัยของพระพุทธเจ้าที่ผ่านมาทุกพระองค์ (ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวังสะจริยาปิฏก พระสุตตันตปิฏก เล่มที่ ๒๕ ข้อ ๒-๒๖) รวมทั้งที่มีจะมีในพระพุทธเจ้าที่จะมาตรัสในอนาคต เป็นเครื่องยินยัความสำคัญของโครงสร้างนี้ด้วยตัวมันเองอย่างมีมิอาจมีใครหักล้างได้

 


คำนำ : พุทธานุญาตให้อุปสมบทภิกษุณีรู้หมดแล้ว..จริง ๆ หรือ ?

ผู้เขียนเกิดแรงบันดาลใจ อยากเขียนหนังสือเรื่อง พุทธานุญาตให้อุปสมบทภิกษุณี รู้หมดแล้ว....จริง ๆ หรือ? เพราะเห็นว่าข้อมูลที่ใช้สอนสามเณรีที่บรรพชาชั่วคราวที่วัตรทรงธรรมกัลยาณีนั้น เป็นเรื่องที่หลายท่านให้ความสนใจแต่ไม่มีโอกาสนั่งเรียนด้วยตัวเอง หากไม่รวบรวมไว้ก็จะเกิดประโยชน์ในวงแคบเฉพาะกับผู้ที่ได้บวชเรียนเท่านั้น ซึ่งเป็นการเสียโอกาสในการเผยแผ่เรื่องราวการเกิดขึ้นของภิกษุณี เหตุนี้ จึงเป็นที่มาของการรวบรวมข้อมูลโดยมีเอกสารอ้างอิงเท่าที่จะรวบรวมมาได้และเป็นข้อมูลล่าสุดที่เกิดขึ้นในการรื้อฟื้นภิกษุณีสงฆ์ ทั้งในประเทศไทยและหลายประเทศในเอเชีย

หากมีข้อผิดพลาดไม่ว่าจะด้วยประการมด ๆ ผู้เขียนกราบขออภัยในความผิดพลาดนั้นล่วงหน้าในทุกกรณี

กราบขอบพระคุณความรู้ที่ได้เล่าเรียนมาจากพระครูสุธรรมนาถ เจ้าอาวาสวัดปลักไม้ลาย จ.นครปฐม และภิกษุณีธัมมนันทา เจ้าอาวาสวัตรทรงธรรมกัลยาณีภิกษุณีอาราม จ.นครปฐม ปฐมภิกษุณีเถรวาทของประเทศไทย ทำให้ผู้เขียนพอจะมีพื้นความรู้ที่สามารถต่อยอดมาเป็นงานเขียนได้

ขอบารมีของพระแม่น้านางมหาปชาดีโคตมี ปฐมภิกษุณีในพุทธศาสนาได้โปรดคุ้มครองและอำนวยพรใหุ้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมยิ่ง ๆ ขึ้นไป


สารบัญ : พุทธานุญาตให้อุปสมบทภิกษุณีรู้หมดแล้ว..จริง ๆ หรือ ?

  • พุทธบริษัทสี่
  • การเกิดขึ้นของภิกษุณีสงฆ์ในสมัยพุทธกาล
  • พุทธานุญาตให้อุปสมบทภิกษุณี
  • ภิกษุณีสงฆ์หลังพุทธกาล
  • สถานภาำพทางกฎหมายของภิกษุณีไทย

   


เนื้อหาปกหลัง : พุทธานุญาตให้อุปสมบทภิกษุณีรู้หมดแล้ว..จริง ๆ หรือ ?

ผู้เขียนเกิดแรงบันดาลใจ อยากเขียนหนังสืือเรื่อง พุทธานุญาตให้อุปสมบทภิกษุณี รู้หมดแล้ว....จริงๆ หรือ? เพราะเห็นว่าข้อมูลที่ใช้สอนสามเณรีที่บรรพชาชั่วคราวที่วัตรทรงธรรมกัลยาณีนั้นเป็นเรื่องที่หลายท่านให้ความสนใจแต่ไม่มีโอกาสมานั่งเรียนด้วยตัวเองหากไม่รวบรวมไว้ก็จะเกิดประโยชน์ในวงแคบเฉพาะกับผู้ที่ได้บวชเรียนเท่านั้นซึ่งเป็นการเสียโอกาสในการเผยแผ่เรื่องราวการเกิดขึ้นของภิกษุณี...และเป็นข้อมูลล่าสุดที่เกิดขึ้นในการรื้อฟื้นภิกษุณีสงฆ์ทั้งในประเทศไทยและหลายประเทศในเอเชียข้อมูลเพิ่มเติม : พุทธานุญาตให้อุปสมบทภิกษุณีรู้หมดแล้ว..จริง ๆ หรือ ?

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : พุทธานุญาตให้อุปสมบทภิกษุณีรู้หมดแล้ว..จริง ๆ หรือ ? ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว