กลวิธีสนทนาภาษาคนญี่ปุ่น

ภาษาญี่ปุ่น.. พูดได้ไม่ยาก แต่จะพูดอย่างไรให้ถูกสไตล์และได้ใจคนญี่ปุ่น

Tags : ภาษาญี่ปุ่น เสริมทักษะ ไวยากรณ์ สนทนา ภาษาต่างประเทศ ภาษา ฝึกพูดญี่ปุ่น

 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • naiin.com น้องอินทร์รับหิ้ว ช้อป 1 - 3 เล่ม ลด 15%
  • naiin.com น้องอินทร์รับหิ้ว ช้อปครบ 4 เล่ม ขึ้นไป ลด 20%
  • naiin.com Reading After The Rain ซื้อเล่มที่ 2 ลด 25% (เฉพาะหมวดลีฟวิ่ง/บริหาร-จิตวิทยา/เด็ก/วิชาการ-ความรู้)
จำนวน :

1

299.00 บาท

254.15 บาท

"คุณประหยัดไป 44.85 บาท (15.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 10 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : กลวิธีสนทนาภาษาคนญี่ปุ่น

กลวิธีสนทนาภาษาคนญี่ปุ่น

ภาษาญี่ปุ่น พูดได้ไม่ยาก แต่จะพูดอย่างไรให้ถูกสไตล์และได้ใจคนญี่ปุ่น

 • เรียนรู้วิธีเลือกใช้สำนวนและกลวิธีการสนทนาให้เหมาะสมกับกาลเทศะและคู่สนทนาเพื่อจะได้สื่อสารกับคนญี่ปุ่นในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างราบรื่น
 • ฝึกฝนโดยสวมบทบาทเป็นผู้แสดงเจตนา (เช่น ขออนุญาต) และผู้ตอบเจตนา (เช่น ตอบคำขออนุญาต) โดยเริ่มต้นจาก "สำนวนพื้นฐาน" ไปสู่ "สำนวนที่ใช้บ่อย" และจาก "ประโยคสั้น ๆ" ไปสู่ "การสนทนาโต้ตอย"
 • เสริมด้วย "เกร็ดเล็กเกร็ดน้อย" ที่จะช่วยให้เข้าใจรูปแบบการสื่อสารสไตล์ (คน) ญี่ปุ่นมากยิ่งขึ้น
 • เหมาะสำหรับผู้เรียนในระดับกลางถึงสูง

 


คำนำ : กลวิธีสนทนาภาษาคนญี่ปุ่น

หนังสือเล่มนี้เป็นสือการเรียนการเรียนรู้ทักษะการสนทนาสำหรับผู้เรียนชั้นกลาง-สูง มีจุดมุ่งหมายเพื่อเสริมสร้าง "ทักษะการสื่อสารของผู้เรียนให้สามารถถ่ายทอดความตั้งใจ วัตถุประสงค์ รวมถึงความคิดของตนเองได้ และในขณะเดี่ยวกับก็สามารถรักษาความสัมพันธ์อันดีกับคู่สนทนาไว้ได้เช่นกัน" แม้ผู้เรียนชั้นกลาง-สูงจะสามารถพูดคุยเนื้อหาที่มีสาระได้อย่างคล่องแคล่วในระดับหนึ่งก็ตามแต่การเลือกใช้สำนวนหรือกลวิธีการสนทนาที่เหมาะสมกับกาลเทศะและความรู้สึกของคู่สนทนาก็ยังเป็นเรื่องยาก อีกทั้งในความเป็นจริง ทักษะการนำไปใช้นั้นแตกต่างจากไวยากรณ์ซึ่งมี "ถูกผิด" ชัดเจน จึงสอนกันได้ยาก ดังนั้น ระหว่างที่เรียนในชั้นเรียน ผู้เรียนส่วนมากจึงไม่ได้เรียนรู้ทักษะการสนทนาอย่างเป็นระบบ

คณะผู้เขียนตระหนักถึงปัญหาข้างต้นจึงจัดทำหนังสือเล่มนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ "ผู้เรียนได้เรียนรู้วิธีการพูดที่เหมาะสมและสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ต่าง ๆ ในการดำเนินชีวิตในสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบ" ซึ่งผู้เขียนใช้กลวิธีดังต่อไปนี้เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว ๆ (ดู "ลักษณะเฉพาะของหนังสือเล่มนี้" หน้า 216)


สารบัญ : กลวิธีสนทนาภาษาคนญี่ปุ่น

  • การขอนุญาต
  • การขอร้อง
  • การขอโทษ
  • การชักชวน
  • การยื่นข้อเสนอหรือเสนอความช่วยเหลือ
  • การให้คำแนะนำ
  • การแสดงความไม่พอใจ
  • การชมเชย


รีวิวโดยสำนักพิมพ์ : กลวิธีสนทนาภาษาคนญี่ปุ่น

การสื่อสารด้วยภาษาญี่ปุ่นได้อย่างถูกต้องเหมาะสมปและคล่องแคล่วนั้น นอกจากต้องการมีความรู้ด้านไวยากรณ์ คำศัพท์ ฯลฯ ในระดับหนึ่งแล้ว ยังต้องเข้าใจกลวิธีการสนทนาที่เหมาะแก่การนำไปใช้ในสถาการณ์ต่าง ๆ เป็นอย่างดีด้วย อย่างไรก็ตาม ผู้เรียนส่วนใหญ่มักเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นโดยมุ่งเน้นที่วิธีการใช้ไวยากรณ์ จึงไม่ได้เรียนรู้ทักษะการสนทนาอย่างเป็นระบบมากนัก ทำให้ไม่สามารถถ่านทอดความตั้งใจ ความคิด หรือความรู้สึกของตัวเองได้อย่างเหมาะสม

กลวิธีสนทนาภาษา (คน) ญี่ปุ่น เล่มนี้จะช่วยให้ผู้เรียนที่ถนัดเรื่องการใช้ไวยากรณ์ คำศัพท์ ฯลฯ แต่กลับไม่ค่อยมีโอกาสได้นำมาใช้การสนทนาที่เหมาะสมกับกาลเทศะและคู่สนทนา รวมถึงกับคนญี่ปุ่นได้อย่างราบรื่น ได้เรียนรู้กลวิธีการสนทนาที่เหมาะสมกับกาลเทศะและคู่สนทนา รวมถึงสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ต่าง ๆ ในการดำเนินชีวิตในสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สำนักพิมพ์หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้เรียนที่ต้องการเสริมสร้างทักษะการสนทนาภาษาญี่ปุ่นในชั้นกลาง-สูงทุกท่านจะได้รับประโยชน์จากหนังสือเล่มนี้อย่างเต็มที่

สำนักพิมพ์ภาษาและวัฒนธรรมข้อมูลเพิ่มเติม : กลวิธีสนทนาภาษาคนญี่ปุ่น

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : กลวิธีสนทนาภาษาคนญี่ปุ่น ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว