สำนักงานงานศาลยุติธรรม ตำแหน่งเจ้าพนักงาน ศาลยุติธรรม

 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • naiin.com น้องอินทร์รับหิ้ว มหกรรมนิยายนานาชาติ ครั้งที่ 2 ช้อป 1 - 3 เล่ม ลด 15%
  • naiin.com น้องอินทร์รับหิ้ว มหกรรมนิยายนานาชาติ ครั้งที่ 2 ช้อป 4 เล่ม ขึ้นไป ลด 20%
จำนวน :

1

250.00 บาท

212.50 บาท

"คุณประหยัดไป 37.50 บาท (15.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 8 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : สำนักงานงานศาลยุติธรรม ตำแหน่งเจ้าพนักงาน ศาลยุติธรรม

สำนักงานงานศาลยุติธรรม ตำแหน่งเจ้าพนักงาน ศาลยุติธรรม

คู่มือเตรียมสอบเล่มนี้เป็นคู่มือที่จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางและทบทวนความรู้สำหรัีบเตรียมสอบของข้าราชการต่างๆ และใช้เป็นคู่มือประกิบในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสมสำหรับผู้ที่สอบเข้าราชการหรือลูกจ้างชั่วคราวใช้ในการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานหรือผู้ที่สนใจทั่วไปสามารถนำไปใช้เพื่อประกอบการเรียนการสอนการค้นคว้าทำรายงาน และยังใช้อ้างอิงในการจัดทำตำราอันเป็นประโยชน์ทางด้านวิชาการ

สรุปเนื้อหาและเฉลยข้อสอบ

 • ความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติราชการ
 • พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543 และแก้ไขเพิ่มเติม
 • ความรู้้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
 • พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
 • ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง ของคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม
 • ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง ของคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม
 • ความรู้เกี่ยวกับปฏิบัติงานธุรการทั่วไปและงานธุรการคดีศาลยุติธรรม
 • ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะงานที่ปฏิบัติในตำแหน่งเจ้าพนักงานศาลยุติธรรม

 


คำนำ : สำนักงานงานศาลยุติธรรม ตำแหน่งเจ้าพนักงาน ศาลยุติธรรม

คู่มือเตรียมสอบเล่มนี้เป็นคู่มือที่จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางและทบทวนความรู้สำหรัีบเตรียมสอบของข้าราชการต่างๆ และใช้เป็นคู่มือประกิบในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสมสำหรับผู้ที่สอบเข้าราชการหรือลูกจ้างชั่วคราวใช้ในการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานหรือผู้ที่สนใจทั่วไปสามารถนำไปใช้เพื่อประกอบการเรียนการสอนการค้นคว้าทำรายงาน และยังใช้อ้างอิงในการจัดทำตำราอันเป็นประโยชน์ทางด้านวิชาการ

ทางสถาบันวิชาการ แคมปัส อาคาเคมี ได้ปรับปรุงและพัฒนาทางด้านเนื้อหาเพื่อให้เป็นปัจจุบันและทันสมัยอยู่เสมอ พร้อมกับเน้นหนักในความเข้มข้นของเนื้อหาและแนวข้อสอยใหม่ ๆ เพื่อสรรสร้างขึ้นเป็นองค์ความรู้นอกจากนี้สถาบันวิชาการแคมปัส อาคาเคมี ขอน้อมรับในความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นในหนังสือคู่มือเตรียมสอบเล่มนี้ เพื่อที่จะได้นำมาแก้ไขปรับปรุงและพัฒนาเพื่อให่เป็นสถาบันชั้นนำทางวิชาการและเพื่อเป็นคุณประโยชน์แก่แวดวงวิชาการในอนาคตสือต่อไป

สถาบันวิชาการ แคมปัส อาคาเดมี ขอขอบพระคุณที่มีความหวังดีทุกท่านที่ได้กรุณาแนะนำหรือเสนอแนะข้อคิดเห็นและปนวทางการพัฒนาทางด้านเนื้อหาที่ดีเพื่อให้คงคุณภาพที่ดี

พร้อมกันนี้ สถาบันวิชาการ แคมปัส อาคาเคมี ใคร่ขอขอบพระคุณทุกท่านที่กรุณาให้การสนับสนุนตำราของสถาบันฯ

ฝ่ายวิชาการ

สถาบันวิชาการ แคมปัส อาคาเดมี


สารบัญ : สำนักงานงานศาลยุติธรรม ตำแหน่งเจ้าพนักงาน ศาลยุติธรรม

  • ประวัตความเป็นมาของสำงานศาลยุติธรรม
  • พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรมพ.ศ. 2543
  • แนวข้อสอบพระราชบัญญติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ.2543
  • แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับ พระธรรมูญศาลยุติธรรม
  • แนวข้อสอบนะเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม
  • แนวข้อสอบประกาศระเีบียบ คำสั่ง คณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม
  • แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

   


เนื้อหาปกหลัง : สำนักงานงานศาลยุติธรรม ตำแหน่งเจ้าพนักงาน ศาลยุติธรรม

สถาบันวิชาการแคมปัส อาคาเคมี ศูนย์รวมนักวิชาการและคู่มือเตรียมสอบ 222/1-2 ถ.รามคำแหง 51/2 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 โหร.0-2718--9450, 0-2718-9389, 0-2318-2821, 086-309-3548, 086-880-7148

สำนักงานอัยการสูงสุดตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานข้อมูลเพิ่มเติม : สำนักงานงานศาลยุติธรรม ตำแหน่งเจ้าพนักงาน ศาลยุติธรรม

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : สำนักงานงานศาลยุติธรรม ตำแหน่งเจ้าพนักงาน ศาลยุติธรรม ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว