ยอดสาวก สาวิกา แห่งมหาศาสดาโลก

อัตตชีวอันเลอล้ำ ของยอดบุรุษและสตรีจากยุคพุทธกาลผู้ทรงคุณอุ้มชูสืบสานลมหายใจ แห่งพุทธให้ดำรงจรดปัจจุบัน

Tags : พุทธประวัติ พุทธสาวก-พุทธสาวิกา พระพุทธศาสนา

 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • naiin.com Online Book Fair 2021 ช้อป 1 - 3 เล่ม ลด 15%*
  • naiin.com Online Book Fair 2021 ช้อป 4 - 5 เล่ม ลด 20%*
  • naiin.com Online Book Fair 2021 ช้อป 6 เล่มขึ้นไป ลด 22%*
จำนวน :

1

160.00 บาท

136.00 บาท

"คุณประหยัดไป 24.00 บาท (15.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 5 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : ยอดสาวก สาวิกา แห่งมหาศาสดาโลก

ยอดสาวก สาวิกา แห่งมหาศาสดาโลก

ในพุทธกาลสมัยนับจากใต้มาลับลงไปด้านตะวันตกก่อนจรดแม่คงคาคือแคว้นวังสะและกาสีหรือพาราณสี และสูงใหญ่กว่านั้นคือรัฐโกศผู้ปกครองซีกซ้ายของชมพูทวีติดกันในซีกขวาด้านตะวันออกเป็นมคธรัฐซึ่งมีหลายนครที่เกี่ยวข้องกับ "ธรรมอโศก" ผู้เปิดตำนานจารึกอโศกมอบไว้แก่โลก กษัตริย์นักรบผู้ครอบครองรวมโกศลและมคธทั้งหมดนี้มีพระคุฯเลอล้ำต่อพระพุทธศาสนา


สารบัญ : ยอดสาวก สาวิกา แห่งมหาศาสดาโลก

  • ธรรมอโศก มหาราชผู้คืนชีพพุทธศาสนา
  • ยโสธราพิมพส นางแก้วผู้สำเส็จอรหันต์
  • พระเจ้าปเสนทิโกศลผู้มีนิมิตเบิกวิบัติของยุคปัจจุบัน
  • นางวิชาขามหาสาวิกา ผู้เป็นเลิศในการถวายทาน
  • องคุลีมาร มหาโจรผู้บรรลุอรหันต์
  • สองพุทธมารดา ภิกษุณีแรกมีในโลก

เนื้อหาปกหลัง : ยอดสาวก สาวิกา แห่งมหาศาสดาโลก

รวมเรื่องราวพุทธประวัติของเหล่าพุทธสาวก-พุทธสาวิกา ที่พระุพุทธเข้าทรงยกย่องให้เป็น เอตทัคคะ (ผู้เป็นเลิศ) ในด้านต่าง ๆ ผู้มีบทบาทในการอุ้มชูพระพุทธศาสนาให้ดำรงไว้ซึ่งที่ยึดเหนี่ยวทางใจของพุทธศาสนิกชนจนถึงกาลปัจจุบันควรค่าแก่การศึกษาและใช้ยึดถือเป็นแบบอย่าง

รีวิวโดยนักเขียน : ยอดสาวก สาวิกา แห่งมหาศาสดาโลก

สิ่งใดก็ตามที่เป็น "ความเก่า" ผู้นิยมชมชอบมักวัดคุณค่าด้วยอายุ และระมัดระวังด้วยคิดเองว่าเป็นสิ่งเปราะบาง...พุทธศาสนาอันค้นหาจดจารกันจากพระไตรปิฏกยุคต่าง ๆ นับเนื่องมาแต่จารึกอโศกเป็นปฐม จึงไม่มีใครกล้าหาญมาลดคุณค่านั้น

ความสงสัยของ "คนค้นพุทธ" มักตั้งคำถามว่าไฉนพระโพธิสัตว์สิตธัตถะจึงออกหาคำตอบที่ทุกลมหายใจของชมพูทวีปเวลานั้นประสงค์จะ "รู้" อย่างหวาดกลัว "สิ่งที่ไม่รู้" ณ กาลที่สิ้นลมหายใจลง ด้วยการเสด็จออกบวชจนถึงตรัสรู้และปักธงชัยประกาศพระพุทธศาสนาขึ้นในแคว้นอื่น

แม้ปฐมเทศนาและกาลแ่ห่งปรินิพพานก็มิได้อยู่ในแผ่นดินทรงกำเนิด..งบางครั้งเราอาจพบว่ามีผู้เชื่อย่างมั่นคงกับการเป็น "มองโกล" ของพระองค์ หรือความคิดแบบพุทธในวัตถุพลิกโลกขอ

 "อัลเบิร์ต ไอสไตน์"

แต่ความสงสัยน้อยนักเกี่ยวกับบุนุษและสตรีที่มีบทบามอุ้มชูพระพุทธศาสนา "ยอดสาวก สาวิกา แห่งมหาศาสดาโลก" ของสำนักพิมพ์ไทบควออลิตี้บุ๊คส์เล่มนี้ แม้มีเพียงน้อยใจจำนวนทั้งหมดที่มีอยู่ แต่ "รู้จักพุทธ" ทุกคนย่อมรู้แล้วตระหนักถึงคถณูปการของพุทธสาวก สาวิกา เหล่านี้ทุกท่านดี

ด้วยจิตคารวะ

"ดำรงธรรม"ข้อมูลเพิ่มเติม : ยอดสาวก สาวิกา แห่งมหาศาสดาโลก

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : ยอดสาวก สาวิกา แห่งมหาศาสดาโลก ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว