การคิดเชิงกลยุทธ์ ความได้เปรียบเชิงนวัตกรรม

หนังสือเล่มนี้มีความเข้มข้นทุกหัวข้อของการนำเสนอผ่านกรอบความคิด โดยมีงานวิจัยเชิงประจักษ์สนับสนุน เป็นการผสมผสานในเชิงทฤษฎีและการจัดการธุรกิจ

Tags : การวางแผนเชิงกลยุทธ์ ความคิดอย่างมีวิจารณญาณ กลยุทธ์ทางการตลาด

 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • naiin.com ซื้อหนังสือหมวด How to ครบ 3 เล่ม ลด 15%
จำนวน :

1

150.00 บาท

142.50 บาท

"คุณประหยัดไป 7.50 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 5 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : การคิดเชิงกลยุทธ์ ความได้เปรียบเชิงนวัตกรรม

?

การคิดเชิงกลยุทธ์ ความได้เปรียบเชิงนวัตกรรม

หนังสือเล่มนี้มีความเข้มข้นทุกหัวข้อของการนำเสนอผ่านกรอบความคิด โดยมีงานวิจัยเชิงประจักษ์สนับสนุน เป็นการผสมผสานในเชิงทฤษฎีและการจัดการธุรกิจ ผู้อ่านสามารถสัมผัสได้ผ่านเนื้อหาที่สะท้อนทั้งด้านการจัดการและการตลาด ความล้ำหน้าของหนังสือด้านหนึ่งเผยให้เห็นถึงสำนักคิดคลาสสิกและสำนักคิดร่วมสมัยจากโลกสมันเก่าสู่โลกอนาคต อีกด้านหนึ่งเผยให้เห็นถึงทัศนะที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตะวันตกและเอเชีย

ไม่ใช่แค่งานเขียนที่อ้างอิงเชิงวิชาการเท่านั้น แต่ได้นำเสนอข้อสังเกตที่เป็นทัศนะของผู้เขียนซึ่งมีความแปลกใหม่และท้าทายสำหรับผู้อ่าน ทำให้ผู้อ่านเข้าใจอย่างลึกซึ่งเกี่ยวกับการคิดเชิงกลยุทธ์ และทำให้ได้ทักษะการคิดอย่างมีประสิทธิผล

การทำงานของ ดร.ไพโรจน์ ครอบคลุมทั้งด้านวิชาการและประยุกต์ใช้ในเชิงการจัดการธุรกิจ ผู้อ่านสามารถค้นหาได้จากหนังสือเล่มนี้

 


คำนำ : การคิดเชิงกลยุทธ์ ความได้เปรียบเชิงนวัตกรรม

การคิดเชิงกลยุทธ์ เป็นการคิดให้เห็นอนาคต คิดด้วยมิติที่หลากหลายด้วยมุมมองที่แตกต่าง นำไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมทางความคิดเพื่อเลือกอนาคตอย่างมีเป้าหมาย ภายใต้รอบความคิดในบริบทของความรู้และการหยั่งรู้ ทั้งในเชิงพื้นที่และเวลา (Space and Time) เป็นการเชื่อมโยงภายใต้รอบคิดผ่านกาลเวลาทั้งอดีต ปัจจุบัน และอนาคต ในที่สุดการคิดเชิงกลยุทธ์เป็นการคิดอย่างมีจุดมุ่งหมาย  เพื่อปรับดุลยภาพองค์กรจากพื้นที่หนึ่งสู่อีกพื้นที่หนึ่งสู่พื้นที่ใหม่อย่างสร้างสรรค์

เจตจำนงของหนังสือเพื่อนำเสนอการคิดเชิงกลยุทธ์ในแวดวงธุรกิจผ่านทัศนะที่หลากหลายทั้งในเชิงวิเคราะห์และสงเคราะห์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการกลับไปหาพื้นฐานเชิงความหมายของการคิดในอดีตผ่านทัศนะของนักคิดชาวตะวันออกและตะวันตก ตั้งแต่เล่าจื๊อถึงอาริสโตเิติล เพื่อค้นหาข้อสรุปที่เป็นปัจจุบันเชื่อโยงสู่การสร้างกรอบการคิดเชิงกลุยุทธ์ในอนาคตความท้าทายของตะวันออกมุ่งที่การอยู่รอดและอยู่ร่วมนักคิดตะวันออกเห็นและเข้าใจ S-Curve ผ่านเต๋าตั้งแต่เล่าจื้อ 2,500 ปีมาแล้ว ขณะที่ตะวันตกมุ่งที่ความสำเร็จและปัจเจกเป็นการคิดอย่างมีตรรกะเชื่อมโยงอย่างมีเหตุผลพิสูจน์ได้ชัดเจน การคิดเชิงกลยุทธ์ทั้งตะวันออกและตะวันตกต่างก็มีเอกลักษณ์ที่มีคุณค่าและประโยชน์ของโลกกลยุทธ์ธุรกิจทั้งสิ้น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ ปิยะวงศ์วัฒนา

สิงหาคม 2559


สารบัญ : การคิดเชิงกลยุทธ์ ความได้เปรียบเชิงนวัตกรรม

  • การคิดอนาคต
  • การคิด ความรู้ และกลยุทธ์
  • การคิดเชิงกลยุทธ์
  • การคิดเชิงกลยุทธ์มุมมองตะวันออกและตะวันตก
  • การคิดเชิงกลยุทธ์มุมมองตะวันตกเผชิญมุมมองตะวันออก


ข้อมูลเพิ่มเติม : การคิดเชิงกลยุทธ์ ความได้เปรียบเชิงนวัตกรรม

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : การคิดเชิงกลยุทธ์ ความได้เปรียบเชิงนวัตกรรม ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว

สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อร่วมกัน : การคิดเชิงกลยุทธ์ ความได้เปรียบเชิงนวัตกรรม