หนังสือเรียนและแนวข้อสอบ ธรรมศึกษา ชั้น โท

ตรงตามหลักสูตรแม่กองธรรมสนามหลวง พุทธศักราช ๒๕๕๗

Tags : หนังสือเีรียน แนวข้อสอบธรรมศึกษา ธรรมศึกษา ชั้นโท พระพุทธศาสนา

 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • เก็บตกงานมหกรรมนิยายนานาชาติหิ้วหนังสือ รับส่วนลดพิเศษลด 20% เมื่อซื้อหนังสือครบ 1,200 บาท ขึ้นไป
จำนวน :

1

80.00 บาท

76.00 บาท

"คุณประหยัดไป 4.00 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 3 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : หนังสือเรียนและแนวข้อสอบ ธรรมศึกษา ชั้น โท

หนังสือเรียนและแนวข้อสอบ ธรรมศึกษา ชั้น โท

ได้จัำดทำขึ้นเพื่อให้นักเรียนและครูผู้สอนได้มีหนังสือเรียนที่ตรงตามหลักสูตรที่ปรับปรุงใหม่ของทางแม่กองธรรมสนามหลวงโดยในการจัดทำหนังสือเรียนธรรมศึกษา ชั้นโท ครั้งนี้ ทางคณะผู้จัดทำได้รวบรวมเนื้อหาทั้งหมดเอาไว้ในเล่มเดียวกัน

เป้าหมาย

 • ผู้เรียนสามารถท่องจำและเขียนพุทธศาสนสุภาษิตได้ถูกต้อง พร้อมที่มาได้อย่างน้อย 3 สุภาษิต
 • ผู้เรียนสามารถเขียนเรียงความแก้กระทู้ธรรมได้ถูกต้องตามกฎเกณฑ์ที่วางไว้

กิจกรรมการสอน

 • ผู้สอนบรรยายถึงลักษณะและประโยชน์ของการเขียนเรียงความแก้กระทู้ธรรม
 • ผู้สอนกำหนดพุทธศาสรสุภาษิต ๓ บท ให้ผู้เรียนท่องจำ และฝึกเขียนสุภาษิตพร้อมที่มาแล้วให้เปลี่ยนกันตรวจ
 • ผู้สอนให้ผู้เรียนดูรูปแบบการเขียนเรียงความแก้กระทู้ธรรม พร้อมอธิบายกฎเหณฑ์ต่างๆ ในการเขียน และสอบถามความเข้าใจ
 • ผู้สอนอธิบายขยายเนื้อความของพุทธศาสนสุภาษิตพอเป็นแนวให้แก่ผู้เรียน
 • ผู้เรียนฝึกเขียนเรียงความแก้กระทู้ธรรมในห้องเรียนและทำเป็นการบ้าน

คำนำ : หนังสือเรียนและแนวข้อสอบ ธรรมศึกษา ชั้น โท

สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์ ได้มุ่งมั่นพัฒนาหนังสือสื่อการเรียนการสอนพระปริยัติธรรม ทั้งแผนกธรรมและบาลีสืบเนื่องมาโดยตลอดนับแต่ปี พ.ศ. ๒๔๕๙ จนถึงปัจจุบัน พ.ศ. ๒๕๕๙ ครบ ๑๐๐ ปี นับเป็นเกียรติและเป็นความภาคภูมิใจของผู้ก่อตั้ง คือคุณปู่ทวดลิปโป แซ่เตียว และทายาทผู้สืบทอดจากรุ่นแรกจนถึงรุ่นที่ ๕  ณ ปัจจุบัน

ตลอดระยะเวลาของการทำงาน สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียนเพื่อพุทธศาสน์ ได้พยายามพัฒนาหนังสือสื่อการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมมาโดยตลอด จนได้รับความไว้วางใจและเป็นที่ชื่นชมจากครูอาจารย์ นักเรียน ทั้งที่เป็นคฤหัสถ์และบรรพชิต

ในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ทางแม่กองธรรมสนามหลวงได้ปรับปรุงหลักสูตรธรรมศึกษาใหม่และประกาศใช้จริงในปีการศึกษา ๒๕๕๙ ในการปรับปรุงครั้งนี้ ทางแม่กองธรรมสนามหลวงยังคงรายวิชาไว้เช่นเดิม แต่การตัดทอนและเพิ่มเติมเนื้อหาในบางวิชาให้เจ้ากับยุคสมัยมากขึ้น โดยเฉพาะในส่วนของวิชา ศาสนพิธี มีการปรับปรุงแก้ไขเกือบทั้งหมด

ด้วยเหตุนี้ ทางสำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์ จึงมอบหมายให้ทีมคณาจารย์ ร่วมกับพระครูสอนและผู้ทรงความรู้ด้านพระปริยัติหลายท่าน จัดทำหนังสือเรียนและแนวข้อสอบธรรมศึกษา ชั้นตรี โท เอก ขึ้น ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนและครูผู้สอนได้มีหนังสือเรียนที่ตรงตามหลักสูตรที่ปรับปรุงใหม่ของทางแม่กองธรรมสนามหลวงโดยในการจัดทำหนังสือเรียนธรรมศึกษา ชั้นโท ครั้งนี้ ทางคณะผู้จัดทำได้รวบรวมเนื้อหาทั้งหมดเอาไว้ในเล่มเดียวกัน


สารบัญ : หนังสือเรียนและแนวข้อสอบ ธรรมศึกษา ชั้น โท

  • วิชา เรียงความแก้กระทู้ธรรม
  • วิชา ธรรมวิภาค
  • วิชา อนุพุทธประวัติ
  • วิชา ศาสนพิธี
  • วิชา อุโบสถศีล

เนื้อหาปกหลัง : หนังสือเรียนและแนวข้อสอบ ธรรมศึกษา ชั้น โท

เนื้อหา วิชา เรียงความแก้กระทู้ธรรม, วิชาธรรมวิภาค, วิชาอนุพุทธประวัติ + ศาสนพิธี, วิชาอุโบสถศีล ตรงตามหลักสูตรแม่กองธรรมสนามหลวง พุทธศักราช ๒๕๕๗

ผังแสดงขอบข่ายเนื้อหาแต่ละวิชา

ผังขอบข่ายการเรียนการสอนในแต่ละคาบ

แนวข้อสอบท้ายบทเพื่อประเมินผลการเรียน

แต่ละวิชามีภาพการ์ตูน แผนผัง แผนภูมิ ประกอบเนื้้อหาช่วยให้อ่านง่าย เข้าใจง่าย สนุกในการเรียน

เหมาะสำหรับครู นักเรียนธรรมศึกษา ชั้นโท ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ โรงเรียนวิถีพุทธและผู้สนใจทั่วไป

 รีวิวโดยสำนักพิมพ์ : หนังสือเรียนและแนวข้อสอบ ธรรมศึกษา ชั้น โท

 ข้อมูลเพิ่มเติม : หนังสือเรียนและแนวข้อสอบ ธรรมศึกษา ชั้น โท

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : หนังสือเรียนและแนวข้อสอบ ธรรมศึกษา ชั้น โท ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว

สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อร่วมกัน : หนังสือเรียนและแนวข้อสอบ ธรรมศึกษา ชั้น โท