หนังสือเรียนและแนวข้อสอบ ธรรมศึกษา ชั้นเอก

ตรงตามหลักสูตรแม่กองธรรมสนามหลวง พุทธศักราช ๒๕๕๗

Tags : หนังสือเีรียน แนวข้อสอบธรรมศึกษา ธรรมศึกษา ชั้นเอก พระพุทธศาสนา

 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • เก็บตกงานมหกรรมนิยายนานาชาติหิ้วหนังสือ รับส่วนลดพิเศษลด 20% เมื่อซื้อหนังสือครบ 1,200 บาท ขึ้นไป
จำนวน :

1

80.00 บาท

76.00 บาท

"คุณประหยัดไป 4.00 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 3 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : หนังสือเรียนและแนวข้อสอบ ธรรมศึกษา ชั้นเอก

หนังสือเรียนและแนวข้อสอบ ธรรมศึกษา ชั้นเอก

การเขียนเรียงความแก้กระทู้ธรรม คือ การเขียนเรียงความอธิบายพุทธศาสนสุภาษิตที่กำหนดให้ ตามภูมิความรู้ของผู้เรียนแต่ละคน เป็นวิชาที่ต้องอาศัยทักษะด้านการเขียนภาษา การถ่ายทอดและอื่นๆ ประกอบกัน ซึ่งการเขียนนั้นต้องเขียนอธิบายเนื้อความให้สมเหตุสมผล ผู้อ่านอ่านแล้วเกิดความรู้ความเข้าใจและอยากจำไปปฏิบัติ ที่สำคัญต้องเขียนให้ถูกต้องตามรูแปบบและกฎเกณฑ์ที่กำหนดไว้

หมวดหนังสือธรรมะ ศาสนา และปรัชญา เพิ่มเติม

 


คำนำ : หนังสือเรียนและแนวข้อสอบ ธรรมศึกษา ชั้นเอก

สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์ ได้มุ่งมั่นพัฒนาหนังสือสื่อการเรียนการสอนพระปริยัติธรรม ทั้งแผนกธรรมและบาลีสืบเนื่องมาโดยตลอดนับแต่ปี พ.ศ. ๒๔๕๙ จนถึงปัจจุบัน พ.ศ. ๒๕๕๙ ครบ ๑๐๐ ปี นับเป็นเกียรติและเป็นความภาคภูมิใจของผู้ก่อตั้ง คือคุณปู่ทวดลิปโป แซ่เตียว และทายาทผู้สืบทอดจากรุ่นแรกจนถึงรุ่นที่ ๕  ณ ปัจจุบัน

ตลอดระยะเวลาของการทำงาน สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียนเพื่อพุทธศาสน์ ได้พยายามพัฒนาหนังสือสื่อการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมมาโดยตลอด จนได้รับความไว้วางใจและเป็นที่ชื่นชมจากครูอาจารย์ นักเรียน ทั้งที่เป็นคฤหัสถ์และบรรพชิต

ในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ทางแม่กองธรรมสนามหลวงได้ปรับปรุงหลักสูตรธรรมศึกษาใหม่และประกาศใช้จริงในปีการศึกษา ๒๕๕๙ ในการปรับปรุงครั้งนี้ ทางแม่กองธรรมสนามหลวงยังคงรายวิชาไว้เช่นเดิม แต่การตัดทอนและเพิ่มเติมเนื้อหาในบางวิชาให้เจ้ากับยุคสมัยมากขึ้น โดยเฉพาะในส่วนของวิชา ศาสนพิธี มีการปรับปรุงแก้ไขเกือบทั้งหมด

ด้วยเหตุนี้ ทางสำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์ จึงมอบหมายให้ทีมคณาจารย์ ร่วมกับพระครูสอนและผู้ทรงความรู้ด้านพระปริยัติหลายท่าน จัดทำหนังสือเรียนและแนวข้อสอบธรรมศึกษา ชั้นตรี โท เอก ขึ้น ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนและครูผู้สอนได้มีหนังสือเรียนที่ตรงตามหลักสูตรที่ปรับปรุงใหม่ของทางแม่กองธรรมสนามหลวงโดยในการจัดทำหนังสือเรียนธรรมศึกษา ชั้นโท ครั้งนี้ ทางคณะผู้จัดทำได้รวบรวมเนื้อหาทั้งหมดเอาไว้ในเล่มเดียวกัน

 


สารบัญ : หนังสือเรียนและแนวข้อสอบ ธรรมศึกษา ชั้นเอก

  • วิชา เรียงความแก้กระทู้ธรรม
  • วิชา ธรรมวิภาค
  • วิชา พุทธานุพุทธประวัติ
  • วิชา กรรมบถ

เนื้อหาปกหลัง : หนังสือเรียนและแนวข้อสอบ ธรรมศึกษา ชั้นเอก

เนื้อหา วิชา เรียงความแก้กระทู้ธรรม, วิชาธรรมวิภาค, วิชาอนุพุทธประวัติ + ศาสนพิธี, วิชาอุโบสถศีล ตรงตามหลักสูตรแม่กองธรรมสนามหลวง พุทธศักราช ๒๕๕๗

ผังแสดงขอบข่ายเนื้อหาแต่ละวิชา

ผังขอบข่ายการเรียนการสอนในแต่ละคาบ

แนวข้อสอบท้ายบทเพื่อประเมินผลการเรียน

แต่ละวิชามีภาพการ์ตูน แผนผัง แผนภูมิ ประกอบเนื้้อหาช่วยให้อ่านง่าย เข้าใจง่าย สนุกในการเรียน

เหมาะสำหรับครู นักเรียนธรรมศึกษา ชั้นโท ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ โรงเรียนวิถีพุทธและผู้สนใจทั่วไปข้อมูลเพิ่มเติม : หนังสือเรียนและแนวข้อสอบ ธรรมศึกษา ชั้นเอก

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : หนังสือเรียนและแนวข้อสอบ ธรรมศึกษา ชั้นเอก ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว

สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อร่วมกัน : หนังสือเรียนและแนวข้อสอบ ธรรมศึกษา ชั้นเอก