กรรม นิพพาน อมิตาภพุทธ

ธรรมนิยาย

Tags : ธรรมนิยาย หนังสือธรรมะ ศาสนาพุทธ

 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • naiin.com รับหิ้วงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 49 ช้อป 1 - 3 เล่ม ลด 15%
  • naiin.com รับหิ้วงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 49 ช้อป 4 เล่มขึ้นไป ลด 20%
จำนวน :

1

220.00 บาท

187.00 บาท

"คุณประหยัดไป 33.00 บาท (15.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 7 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : กรรม นิพพาน อมิตาภพุทธ

กรรม นิพพาน อมิตาภพุทธ

นานมาแล้ว แต่สมัยต้นๆ ของพุทธศาสนายุกาล ครั้นเมื่อชมพูทวีปยังอุดมสมบรูณ์พูนสุข ชาวอริยกะที่ตั้งภูมิลำเนาอยู่ในภารตประเทศ เป็นผู้ที่มีอารยธรรมสูงส่งยิ่งนัก แลบรรดามหานครล้วนเป็นศูนย์กลางทางอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม กับเป็นศูนย์กลางทางการศึกษาเล่าเรียนด้วย ก็สมัยนั้นแลที่ปัณฑุ พราหมณ์พ่อค้าเพชร ได้เดินทางโดยรถม้าไปยังพระนครพาราณสี เพื่อกิจการค้สทางธนาคาร โดยมีทาสตามไปคอยดูแลม้าด้วยคนหนึ่ง พ่อค้าเพชรผู้นี้ดูจะรีบเร่งให้ถึงที่หมายโดยเร็ว การเดินทางยามวันเป็นไปได้อย่างน่าสบายมาก เพราะหลังพายุใหญ่แล้ว บรรยากาศเยือกเย็น ม้าวิ่งไปได้รวดเร็วนัก ขณะที่ม้าวิ่งไปนั้น ได้พบสมณะศากยบุตรรูปหนึ่ง พ่อค้าแลเห็นท่านผู้ทรงศิลแล้วรำพึงในใจว่า "สมณะรูปนี้ ดูท่าจะเป็นพระอริยบุคคลคบบัณฑิตย่อมนำโชคลาภมาให้ ชะรอยท่านจะไปพาราณสีด้วยกระมังอย่าเลย เราอาราธนาท่านนั่งรถเราไปด้วยจะดีกว่า" ครั้นแล้วเขาจึงนมัสการพระภิกษุรูปนั้น แล้วอธิบายว่าเขากำลังจะไปไหน จะไปพัก ณ สำนักใดในเมืองพาราณสี เมื่อทราบว่าท่านองค์นั้นชื่อพระนารทะ กำลังจะไปพาราณสีด้วยเหมือนกัน เขาจึงนิมนต์ให้ท่านนั่งรถไปด้วย พระตอบพราหมณ์ว่า "อาตมาซาบซึ้งในความกรุณาของท่าน เพราะอาตมาเดินทางมานานจนเมื่อยล้าเต็มทนแล้ว แต่โดยอาตมาไม่มีสมบัติพัสดุสิ่งหนึ่งสิ่งใดในโลกนี้เลย ย่อมไม่อาจมีเงินตราสำหรับตอบแทนท่านได้ แต่อาตมาอาจตอบแทนท่านได้ด้วยทรัพย์สมบัติในทางธรรม จากขุมทรัพย์อันประเสริฐที่อาตมาได้รับมาจากพระศากยมุนีศรีศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้เป็นบรมครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย"


คำนำ : กรรม นิพพาน อมิตาภพุทธ

นิทานเรื่องนี้ทำความพอใจให้แก่ข้าพเจ้ายิ่งนัก ด้วยเหตุสองประการ คือทั้งลึกซึ้งและทั้งปราศจากศิลปะ สมัยนี้สัจจะถูกทำให้เลือนรางเสียมาก แต่สัจจะก็ย่อมคงเป็นสัจจะ คือความชั่วร้ายนั้นอาจเลี่ยงเสียได้ และคุณความดีก็อาจเข้าถึงได้ ด้วยความวิริยะอุตสาหะของแต่ละคน โดยไม่มีทางอื่นใดยิ่งไปกว่านี้ ความข้อนี้แสดงไว้ให้เห็นอย่างเด่นชัด ในนิทานเรื่องนี้นับเป็นตัวอย่างอันดีที่พิสูจน์ว่าความสุขของแต่ละคนไม่เคยเป็นความสุขที่แท้เลย เว้นเสียแต่ว่าความสุขนั้นๆ จะเกี่ยวพันถึงความสุขของเพื่อนมนุษย์ด้วยเสมอไป ทันทีที่โจรผู้ซึ่งกำลังจะหนีออกพ้นขุมนรกได้ ครั้นเขานึกถึงแต่ความสุขของเขาเท่านั้น พลันความสุขก็ปลาสนาการไป และเขาก็ต้องลงไปในห้วงทุกข์ดังเดิม พุทธนิทานเรื่องนี้ ดูจะเป็นการแสดงออกซึ่งความจริงสองประการ อันปรากฏในคริสต์ศาสนา คือ ชีวิตประกอบไปด้วยการสละละปัจเจกภาพ "เขาผู้ซึ่งสูญเสียชีวิต ย่อมหาชีวิตได้ ความดีของมนุษย์นั้นจะมีได้ ก็เมื่อเข้าไปประสานแนบแน่นกับบรมธรรม หรือพระผู้เป็นเจ้า และจากพระบรมธรรมอันทรงศักดานุภาพ ยิ่งนี้เองที่ความดีเชื่อมโยงจากคนหนึ่งไปยังอีกคนหนึ่ง "ดังที่เจ้าอยู่ในเราและเราอยู่ในเจ้า และแล้วเจ้าทั้งหลายก็จะเป็นหนึ่งเดียวอยู่ในเราทั้งหลาย"

เคานต์ ลีโอ ตอลสตอย


สารบัญ : กรรม นิพพาน อมิตาภพุทธ

  • รถบรรทุกข้าวของเทวละ
  • ไถ้ของพ่อค้าเพชร
  • การงานในพาราณสี
  • ในหมู่โจร
  • ใยแมงมุม
  • การกลับใจของนายโจร
  • อนุสรณ์สถานของโจรผู้กลับใจ
  • ผลแห่งกุศลกรรม

เนื้อหาปกหลัง : กรรม นิพพาน อมิตาภพุทธ

พระอาทิตย์ส่องแสงสว่างยามกลางวัน พระจันทร์ส่องแสงสว่างยามกลางคืน กษัตริย์ทรงเครื่องรบย่อมสง่า ดังมุนีก็ย่อมเจิดจ้าเพราะปัญญาบารมี แต่ไม่ว่าจะกลางวันหรือกลางคืน ย่อมไม่มีอะไรสว่างยิ่งไปกว่า พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้ทรงเป็นต้นตอที่มา แห่งแสงในทางธรรมทั้งหลายทั้งปวง


ข้อมูลเพิ่มเติม : กรรม นิพพาน อมิตาภพุทธ

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : กรรม นิพพาน อมิตาภพุทธ ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว