บทสวดมนต์แปล บาลี-ไทย-อังกฤษ

หนังสือสวดมนต์ 3 ภาษา ที่อำนวยประโยชน์แก่วัดไทยในต่างประเทศ หรือกลุ่มชาวพุทธไทยที่มีการสอนพระพุทธศาสนาแก่ชาวต่างประเทศ หรือชาวต่างประเทศที่สนใจศึกษาพระพุทธศาสนาแนวเถรวาทของไทย

Tags : หนังสือสวดมนต์ หนังสือธรรมะ ศาสนาพุทธ บทสวดมนต์ บทสวดมนต์แปล บาลี ไทย อังกฤษ

 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • naiin.com Start New Year ช้อปครบ 1,200 บาท ลด 20%
  • naiin.com Start New Year ช้อปครบ 3 เล่ม ลด 15% ช้อปครบ 4 เล่มขึ้นไป ลด 20%
จำนวน :

1

150.00 บาท

142.50 บาท

"คุณประหยัดไป 7.50 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 5 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : บทสวดมนต์แปล บาลี-ไทย-อังกฤษ

บทสวดมนต์แปล บาลี-ไทย-อังกฤษ

ภาษาบาลีเป็นภาษาสำคัญทางพระพุทธศาสนา เพราะเป็นภาษาที่ใช้จารึกพระไตรปิฎกและคัมภีร์สำคัญอื่นๆ ของพระพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาท เป็นภาษาที่มีระเบียบแผนดีมาก จึงได้ชื่อว่าเป็น "ตันติภาษา"

ประเทศอินเดียในสมัยพุทธกาล ภาษนี้คนทั่วไปใช้พูดกันมาก โดยเฉพาะในแคว้นมคธ ซึ่งเป็นอาณาจักรที่มีอำนาจมากมากในสมัยนั้น จึงได้มมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า "ภาษามคธ" พระพุทธเจ้าและพระสาวกในสมัยนั้น ใช้ภาษานี้ในการประกาศพระศาสนาเพราะคนพื้นเมืองทั่วไปนิยมพูดกัน

ภาษานี้ ได้มีการศึกษากันมาในประเทศที่นับถือพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาท โดยเฉพาะในหมู่ภิกษุสามเณร เช่น ไทย พม่า ศรีลังกา และยังใช้พูดกันอยู่ในปราชญ์ทางภาษาบาลี คนไทยผู้นับถือพระพุทธศาสนา หรือผู้สนใจศึกษาพระพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาทจึงควรทราบวิธีการอ่านภาษานี้ไว้ด้วย


สารบัญ : บทสวดมนต์แปล บาลี-ไทย-อังกฤษ

  • ประโยชน์ของการสวดมนต์
  • คำทำวัตรเช้า และ เย็น
  • บทสวดพิเศษบางบทเพื่อการศึกษาและปฏิบัติ
  • คำอนุโมทนา
  • พระอภิธรรม 7 บท และบทสวดที่เกี่ยวข้อง
  • บทสวดแผ่ส่วนบุญ- กรวดน้ำ
  • รูปแบบคำกล่าวในพิธีต่างๆ


รีวิวโดยนักเขียน : บทสวดมนต์แปล บาลี-ไทย-อังกฤษ

ข้าพเจ้ารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ท่านปัญญาวุฑโฒ ( สุทธินันท์ จันทกุล) ได้พยายามรวบรวมและเรียบเรียงสวดมนต์แปลบาลี- ไทย -อังกฤษ เป็นคู่มือชาวพุทธเถรวาท ข้อความในหนังสือเล่มนี้ที่มาจากหลายแหล่งด้วยกัน และท่่านได้จัดทำบทสวดมนและแปลประโยคต่อประโยค วรรคต่อวรรค ตามความเหมาะสมของเนื้อหาทั้งบาลี ไทย และบาลี อังกฤษ เพื่อประโยชน์ต่อการสวดมนต์และศึกษษค้นคว้าอ้างอิงได้สะดวกขึ้น

พระปัญญาธรรมวิเทศข้อมูลเพิ่มเติม : บทสวดมนต์แปล บาลี-ไทย-อังกฤษ

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : บทสวดมนต์แปล บาลี-ไทย-อังกฤษ ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว