หลวงปู่โชติ คุณสัมปันโน - อริยสงฆ์แห่งแผ่นดิน ชุดที่ 1 ชาติภูมิและคำสอน เล่มที่ 10

จำนวน :

1

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10

159.00 บาท

151.05 บาท

"คุณประหยัดไป 7.95 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 6 แต้ม"

Add to cart Add to Wish List

ข้อมูลเพิ่มเติม : หลวงปู่โชติ คุณสัมปันโน - อริยสงฆ์แห่งแผ่นดิน ชุดที่ 1 ชาติภูมิและคำสอน เล่มที่ 10


รายละเอียด : หลวงปู่โชติ คุณสัมปันโน - อริยสงฆ์แห่งแผ่นดิน ชุดที่ 1 ชาติภูมิและคำสอน เล่มที่ 10

หลวงปู่โชติ คุณสัมปันโน - อริยสงฆ์แห่งแผ่นดิน ชุดที่ 1 ชาติภูมิและคำสอน เล่มที่ 10

พระเดชพระคุณ พระเทพสุทธาจารย์ หรือที่พวกเราเรียกด้วยความศรัทธา และด้วยความผูกพันเสมือนญาติผู้ใหญ่ใกล้ชิดว่า หลวงปู่โชติ คุณสมฺปนฺโน นั้น ท่านเป็นพระคณาจารย์สายวิปัสสนากรรมฐาน ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ และเป็นที่รู้จักในหมู่ชาวพุทธที่สนใจด้านธรรมปฏิบัติ อย่างกว้างขวางท่านหนึ่ง หลวงปู่โชติ คุณสมฺปนฺโน เป็นพระเถระที่มีปฏิปทางดงามมาก การพูดการจาและการแสดงออกทุกอิริยาบถเป็นไป ด้วยอาการสำรวมเป็นกิริยามารยาทที่สุภาพ อ่อนน้อมถ่อนตนที่ดูสงบและละมุนละไมงดงามจับตา จนเป็นที่กล่าวขานกันในบรรดาลูกศิษย์ "รู้สึกขนลุก เมื่อได้พบเห็นความสุภาพเรียบร้อยสงบเย็น และปฏิปทาที่งดงาม"

หลวงปู่ท่านถือพระธรรมวินัยเป็นแนวปฏิบัติ ผู้ที่มีโอกาสใกล้ชิดจะรู้ได้ว่า หลวงปู่ท่านเคร่งครัดในพระธรรมวินัยมากแม้ความผิดหรืออาบัติเล็กน้อย ท่านก็ไม่ปล่อยให้ผ่านไป ไม่ว่าจะเป็นองค์ท่านเอง หรือบรรดาลูกศิษย์ลูกหา ทั้งที่เป็นเณรและศิษย์ที่เป็นฆราวาส


สารบัญ : หลวงปู่โชติ คุณสัมปันโน - อริยสงฆ์แห่งแผ่นดิน ชุดที่ 1 ชาติภูมิและคำสอน เล่มที่ 10

  • หลวงปู่โชติ
  • หลวงปู่โชติผู้ระลึกชาติได้
  • ของดีที่หลวงปู่มอบให้
  • หลวงปู่ใช้สุนัขส่งจดหมาย
  • หลวงปู่ยอดกตัญญู
  • หลวงปู่ผู้ยอดประหยัด
  • ความสงบเป็นวัตรที่งดงาม
  • หลวงปู่ไม่บอกหวย

   


เนื้อหาปกหลัง : หลวงปู่โชติ คุณสัมปันโน - อริยสงฆ์แห่งแผ่นดิน ชุดที่ 1 ชาติภูมิและคำสอน เล่มที่ 10

เมื่อเราสงบแล้ว อะไรมันจะวุ่นวาย เมื่อเราสบายแล้ว อะไรมันจะเป็นทุกข์ เมื่อเราสุขแล้ว อะไรมันจะไม่สบาย คนจะกลายเป็นเทวดา เมื่อยามรัก คนจะกลายเป็นยักษ์ เมื่อยามโกรธ

รีวิวโดยนักเขียน : หลวงปู่โชติ คุณสัมปันโน - อริยสงฆ์แห่งแผ่นดิน ชุดที่ 1 ชาติภูมิและคำสอน เล่มที่ 10

การจัดทำหนังสือชุดนี้ เพื่อให้ผู้ใฝ่ธรรมได้รู้อีกแง่มุมหนึ่งของการธุดงควัตร ฝึกกรรมฐาน หลักคำสอน หลักปฏิบัติ ผ่านการขัดเกลา ทดสอบจิต อย่างเคร่งครัด เป็นแนวทางธรรมที่ช่วยผ่อนคลายความทุกข์ทางโลก ให้สงบสุขในทางธรรม ซึ่งเป็นขั้นแรกของการฝึกกรรมฐาน ด้วยการสำรวมความพร้อมของจิตใจ ความสุขที่เกิดจากใจสงบ ย่อมนำมาซึ่งสติ ปัญญา สมาธิ คิดทำสิ่งใด พึงระลึกไว้ในคำสอน เพราะมนุษย์ล้วนแต่มีความโกรธ ความโลภ ความหลง ซ่อนเร้นอยู่ในใจ หากทำอะไรโดยไม่คิดไตร่ตรองอย่างมีสติ ความทุกข์ที่ขังอยู่ก็เป็นเพียงแค่ความว่างเปล่าเท่านั้นเอง

ดร.ปฐม นิคมานนท์รีวิวโดยสำนักพิมพ์ : หลวงปู่โชติ คุณสัมปันโน - อริยสงฆ์แห่งแผ่นดิน ชุดที่ 1 ชาติภูมิและคำสอน เล่มที่ 10

พระป่าหรือพระธุดงคกรรมฐาน ที่ได้รับการยกย่องนับถือว่าเป็นพระบูรพาจารย์ใหญ่แห่งกองทัพธรรมพระกรรมฐาน ได้แก่ พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ที่บำเพ็ญความเพียรจนบรรลุธรรมชั้นสูงสุด และได้อบรมสั่งสมบารมีธรรม แก่พระภิกษุสามเณร จนมีศิษย์เป็นพระธุดงคกรรมฐาน ผู้ทรงคุณธรรม สัมมาปฏิบัติออกจาริกธุดงค์ เผยแพร่ธรรม เป็นสุปฏิปันโน ที่มีปฏิปทา คือ ข้อวัตรข้อปฏิบัติต่างๆ ที่น่าเลื่อมใสศรัทธา

หนังสือชุด "พระอริยสงฆ์ แห่งแผ่นดิน ชุดที่ 1 " จัดพิมพ์เพื่อเผยแพร่หลักคำสอนของพระอริยสงฆ์ ผู้ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบน้อมนำระลึกถึงหลักคำสอนที่โดดเด่น เพื่อนำมาขัดเกลาให้ชีวิตไม่หลงยึดติดกับโลกของวัตถุ จนลืมคำสอนของพระพุทธเจ้า

สำนักพิมพ์ดีเอ็มจี

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : หลวงปู่โชติ คุณสัมปันโน - อริยสงฆ์แห่งแผ่นดิน ชุดที่ 1 ชาติภูมิและคำสอน เล่มที่ 10 ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว

สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อร่วมกัน : หลวงปู่โชติ คุณสัมปันโน - อริยสงฆ์แห่งแผ่นดิน ชุดที่ 1 ชาติภูมิและคำสอน เล่มที่ 10