การหล่อลื่น ( Lubrication)

ตำราเล่มนี้ให้ความรู้แก่ผู้ศึกษาตั้งแต่ขั้นพื้นฐานจนไปถึงระดับที่นำไปใช้ในงานวิจัยลแะพัฒนาด้านการหล่อลื่น

Tags : การหล่อลื่นและตัวหล่อลื่น สื่อการเรียนการสอน คู่มือการเรียนการสอน วิศวกรรม

 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • naiin.com มิตรรักนักอ่าน ช้อปครบ 3 เล่มขึ้นไป ลด 15%
จำนวน :

1

120.00 บาท

114.00 บาท

"คุณประหยัดไป 6.00 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 4 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : การหล่อลื่น ( Lubrication)

การหล่อลื่น (Lubrication)

การหล่อลื่นเป็นศาสตร์หนึ่งที่มีความสำคัญเพราะเป็นพื้นฐานของกระบวนการทำงานในด้านวิศวกรรม ดังนั้นการศึกษาวิชานี้ให้เกิดความเข้าใจจึงเป็นสิ่งจำเป็น ตำราวิชาการหล่อลื่น (Lubrication) เล่มนี้ เป็นไปตามหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ประกอบด้วยเนื้อหาในส่วนของ ความหนืด สมการของเรย์โนลส์ด การหล่อลื่นแบบไฮโดรไดนามิก แบริ่งแบบแผ่น เจอร์นัลแบริ่ง การหล่อลื่นแบบไฮโดรสแตติก การหล่อลื่นแบบอิลาสโตไฮโดรไดนามิก ซึ่งนิสิตจะต้องมีพื้นฐานจากการเรียนวิชากลสาสตร์ของไหล (Fluid Mechanics) นอกเหนือจากเนื้อหาวิชาการหล่อลื่นแล้ว ตำราเล่มนี้ได้เสริมเนื้อหาพื้นฐานของของไหล ตลอดจนความสัมพันธ์ของความเสียดทาน การหล่อลื่น และการสึกหรอด้วย


สารบัญ : การหล่อลื่น ( Lubrication)

  • บทนำ
  • สมบัติของของไหล
  • ความหนืด
  • สารหล่อลื่น
  • แบริ่ง
  • สมการของเรย์โนลส์ด
  • ไตรบอโลยี
  • การหล่อลื่นแบบไฮโดรสแตติก
  • การหล่อลื่นแบบไฮโดรไดนามิกในแบริ่งแผ่น

เนื้อหาปกหลัง : การหล่อลื่น ( Lubrication)

การหล่อลื่น (Lubrication) เป็นพื้นฐานของกระบวนการทำงานในด้านวิศวกรรมที่จำเป็น เพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับงานต่างๆ ตำราการหล่อลื่นเล่มนี้ มีเนื้อหาที่ทันสมัยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนแรก เป็นการให้ความรู้ของความรุดหน้าของวิทยาการหล่อลื่นและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ส่วนที่สอง เน้นที่สมบัติของของไหล ความหนืด และสารหล่อลื่น และส่วนที่สาม อธิบายเกี่ยวกับแบริ่งสมการของเรย์โนลส์ด และการหล่อลื่นในรูปแบบต่างๆ อันได้แก่ การหล่อลื่นแบบไฮโดรสแตติก การหล่อลื่นแบบไฮโดรไดนามิกทั้งในทรัสต์แบริ่งและเจอร์นัลแบริ่ง และการหล่อลื่นแบบอิลาสโตไฮโดรไดนามิก นอกจากนี้ยังได้เสริมเนื้อหาของความสัมพันธ์ระหว่างความเสียดทาน การหล่อลื่นและการสึกหรออีกด้วย ในแต่ละบทได้แทรกตัวอย่างการวิเคราะห์และการคำนวณเพื่อนำไปใช้ในการออกแบบตลอดจนการใช้งาน ดังนั้น ตำราเล่มนี้จึงให้ความรู้แก่ผู้ศึกษาตั้งแต่พื้นฐานจนไปถึงระดับที่นำไปใช้ในงานวิจัยและพัฒนาด้านการหล่อลื่นได้


ข้อมูลเพิ่มเติม : การหล่อลื่น ( Lubrication)

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : การหล่อลื่น ( Lubrication) ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว