กลับสู่จุดเริ่มต้น

“กลับคืนสู่จุดเริ่มต้น” เล่มนี้เป็นเรื่องราวที่งดงามของเซน โอะโชได้ใช้เรื่องเล่าเกี่ยวกับอาจารย์เซนต่างๆ เพื่อแสดง ให้เห็นถึงอำนาจที่ไร้กาลเวลาและความมหัศจรรย์ของเซน ตลอดจนศักยภาพในการเปลี่ยนสภาพให้กลายเป็นผู้ที่ บรรลุจิตเดิมแท้หรือจิตว่าง โอะโชบอกว่าการเป็นคนธรรมดานั้นเป็นปรากฏการณ์ที่พิเศษสุด อาจารย์เซนไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษ กล่าวคือ เขาทำสมาธิ พอฤดูหนาวใกล้จะมาถึงก็เข้าป่าตัดฟืน เขาทำสิ่งต่างๆ มากมาย เหมือนกับคนธรรมดา แต่มีอารมณ์ขันที่ยอดเยี่ยมและมีสติเป็นพิเศษ เซนไม่เชื่อในการสละละทิ้งทางโลก สิ่งที่เป็นพื้นฐานคือการตื่นตัว เซนให้อิสรภาพแก่เราโดยสิ้นเชิง วิธีการดำเนินชีวิตไม่ใช่สิ่งสำคัญ ทั้งหมดที่สำคัญคือสติซึ่งจะนำเรากลับไปสู่แหล่งที่มาหรือจุดเริ่มต้นของเรา โอะโชบอกว่า "ถ้าท่านมีความกล้าพอและไม่ถอยกลับ ถ้าไม่ถอยกลับไป หาอัตตาอีก ก้าวหน้าต่อไปเรื่อยๆ จากนั้นจะพบศูนย์กลางที่ซ่อนอยู่ ภายในตัวเอง ซึ่งท่านได้นำติดตัวมาหลายชั่วชีวิตแล้ว นั่นคือจิตวิญญาณ, อาตมัน หรือตัวตนที่แท้จริงของท่าน"
จำนวน :

1

รายละเอียด

“กลับคืนสู่จุดเริ่มต้น” เล่มนี้เป็นเรื่องราวที่งดงามของเซน โอะโชได้ใช้เรื่องเล่าเกี่ยวกับอาจารย์เซนต่างๆ เพื่อแสดง ให้เห็นถึงอำนาจที่ไร้กาลเวลาและความมหัศจรรย์ของเซน ตลอดจนศักยภาพในการเปลี่ยนสภาพให้กลายเป็นผู้ที่ บรรลุจิตเดิมแท้หรือจิตว่าง โอะโชบอกว่าการเป็นคนธรรมดานั้นเป็นปรากฏการณ์ที่พิเศษสุด อาจารย์เซนไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษ กล่าวคือ เขาทำสมาธิ พอฤดูหนาวใกล้จะมาถึงก็เข้าป่าตัดฟืน เขาทำสิ่งต่างๆ มากมาย เหมือนกับคนธรรมดา แต่มีอารมณ์ขันที่ยอดเยี่ยมและมีสติเป็นพิเศษ เซนไม่เชื่อในการสละละทิ้งทางโลก สิ่งที่เป็นพื้นฐานคือการตื่นตัว เซนให้อิสรภาพแก่เราโดยสิ้นเชิง วิธีการดำเนินชีวิตไม่ใช่สิ่งสำคัญ ทั้งหมดที่สำคัญคือสติซึ่งจะนำเรากลับไปสู่แหล่งที่มาหรือจุดเริ่มต้นของเรา โอะโชบอกว่า "ถ้าท่านมีความกล้าพอและไม่ถอยกลับ ถ้าไม่ถอยกลับไป หาอัตตาอีก ก้าวหน้าต่อไปเรื่อยๆ จากนั้นจะพบศูนย์กลางที่ซ่อนอยู่ ภายในตัวเอง ซึ่งท่านได้นำติดตัวมาหลายชั่วชีวิตแล้ว นั่นคือจิตวิญญาณ, อาตมัน หรือตัวตนที่แท้จริงของท่าน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

สินค้าที่เกี่ยวข้องดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว