การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิด

แนะนำการใช้วงล้อ TASC เครื่องมือที่ครูในอังกฤษใช้แล้วได้ผลจริง

Tags : การศึกษาปฐมวัย วงล้อ TASC เครื่องมือครู การเรียนการสอน พัฒนาทักษะการคิด เสริมความรู้วิทยาศาสตร์

จำนวน :

1

175.00 บาท

166.25 บาท

"คุณประหยัดไป 8.75 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 6 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิด

การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิด

จิตใจของมนุษย์เป็นเรื่องน่าอัศจรรย์ เป็๋นเรื่องลึกลับ! บ่อยครั้งที่เรามีความคิดหลั่งไหลและประหลาดใจว่าความคิดเหล่านั้นมาจากไหน มาจากประสบการณ์มราน่าจดจำหรือประทับใจอย่างสุดซึ้ง หรือมากจากสัมพันธภาพกับบุคคลอื่น หรือเป็นเพียงภาพมากมายที่เกิดจากการตอบสนองผ่านประสาทสัมผัสของเราเราคือส่วนผสมที่น่าทึ่งของความฉลาดทางด้านภาษา การใช้เหตุผล เชิงตรรกะ/คณิตศาสตร์ มิติสัมพันธ์/ การมองเห็นภาพ การเคลื่อนไหวร่างกาย การเข้ากับผู้อื่น การเข้าใจตนเอง และจิตวิญญาณ

ในฐานะผู้ใหญ่ บ่อยครั้งที่เราไม่แน่ใจเกี่ยวกับสิ่งที่เราคิดว่าเราควรจะตอบสนองหรือรู้สึกอย่างไรต่อเรื่องบางเรื่อง และเรายิ่งไม่แน่ใจมากขึ้นอีกเมื่อพยายามจะตีความว่าผู้อื่นคิดและรู้สึกอย่างไร จิตใจจะถูกวัดหรือบอกเป้นจำนวนได้อย่างไร  ครูและผู้ปกครองซึ่งหวงใยเด็กจึงตั้งคำถามว่า เราจะจัดอันดับและให้ระดับผลการเรียนแก่เด็กๆ อย่างไร วิธีที่ดีที่สุดทำได้คือการวัดทักษะการเรียนรู้บางเรื่องในช่วงเวลาหนึ่ง รวมทั้งใช้สัญชาตญาณความเป็นมืออาชีพ และวินิจฉัยสิ่งที่เด็กต้องการก่อนที่จะพยายามตอบสนองด้วยวิธีการที่เหมาะสม


สารบัญ : การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิด

  • การสอนทักษะการคิดและการแก้ปัญหาเชื่อมโยงกับหลักสูตรยิ่งเริ่มต้นเร็ซเท่าไหร่ยิ่งดี
  • แนะนำการใช้วงล้อการแก้ปัญฆา TASC เพื่อพัฒนาทักษะการเขียน
  • การใช้วงล้อหารแก้ปัญหา TASC เพื่อพัฒนาทักษะการคิด และแก้ปัญหาในวิชาคณิตศาสตร์
  • การใช้วงล้อการแก้ไขปัญหา TASC  เพื่อพัฒนาทักษะความคิด  และการแก้ไขปัญหาขั้นสูงในวิชาวิทยาศาสตร์

เนื้อหาปกหลัง : การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิด

เนื้อหาในหนังสือประกอบด้วย

 • แนวทางการจัดการเรียนรู้ที่เน้นฝึกทักษะการคิด
 • การใช้วงล้อ TASC เพื่อพัฒนาทักษะการเขียน รวมทั้งทักษะการคิดและแก้ปัญหาในวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
 • ตัวอย่างกิจกรรมการเรียนรู้หลากหลายรูปแบบ พร้อมผลงานของผู้เรียน
 • เป็นกระบวนการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง
 • กระตุ้นความคิดสร้างสร้างสรรค์และพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาของผู้เรียน
 • พัฒนาความสามารถทางด้านภาษา การคิดคำนวณ และการใช้เหตุผลของผู้เรียน


รีวิวโดยนักเขียน : การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิด

มีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับเด็กที่มีความสามารถพิเศษเป็นเวลานานกว่า 25 ปี  เธอเริ่มต้นจากการทำงานเป็นที่ปรึกษาด้านสมรรถภาพที่โรงเรียนเอสเซกซ์ อังกฤษ หลังจากนั้นได้ทำงานในฐานะนักวิจัยและพัฒนาหลักสูตรที่เกี่ยวกับทักษะการคิดและการแก้ปัญหา เธอเคยดำรงตำแหน่งประธานของสมาคมส่งเสริมการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความสามารถพิเศษแห่งชาติ ( The National Association for Able Children in Education : NACE)  รวมทั้งเป็นบรรณาธิการวารสารเกี่ยวกับการศึกษาของเด็กที่มีความสามรถพิเศษ นอกจากนี้ยังเคยเป็นหนึ่งในคระกรรมการบริหารของสภาโลกสำหรับเด็กที่มีพรสวรรค์และความสามารถ (The World Council for Gifted and Talented Children : WCGTC)  วอลเลซสนใจเป็นพิเศษใน 2 เรื่อง เรื่องแรกคือการค้นหาและพัฒนาศักยภาพของเด็กที่มีความบกพร่องเรื่องที่ 2 คือการพัฒนาครูให้มีความเชี่ยวชาญในการใช้กลยุทธ์ด้านทะักษะการคิดและการแก้ไขปัญหาในการเรียน

เบลล์ วอลเลซรีวิวโดยสำนักพิมพ์ : การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิด

ปัจจุบันเรื่องของทักษะการคิดเป็นเรื่องที่โรงเรียนและครูกำลังให้ความสำคัญอย่างมาก เพราะเป็นทักษะหนึ่งที่มีความจำเป็นต่อการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพและมีความพร้อมสู่โลกแห่งศตวรรษที่ 21 อย่างไรก็ดี หลายสิบปีที่ผ่านมาการเรียนรู้ในชั้นเรียนส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากการที่ครูป้อนความรู้สู่ผู้เรียน ซึ่งทำให้ผู้เรียนไม่ได้ฝึกฝนทักษะการคิดมากขึ้น เพราะหากเด็กคิดเป็น พวกเขาจะสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเงหรือตัดสินใจในสถานการณ์ที่เป็นปัญหาไ้ด้อย่างมีเหตุผล

การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิด ระดับอนุบาล- ประถมต้น เขียนโดยเบลล์ วอลเลซ (Belle Wallace) และคณะ เป็นหนังสือที่ให้แนวทางในการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการคิดในชั้นเรียนโดยเชื่อมกับเนื้อหาวิชาต่างๆ ที่ครูสอน กิจกรรมที่ยกตัวอย่างไว้ในหนังสือและมีความหลากหลายและได้ผ่านการทดลองใช้จริงแล้วในชั้นเรียน นอกจากนี้ยังมีตัวอย่างผลงานของผู้เรียนด้วย

นานมมีบุ๊คส์ข้อมูลเพิ่มเติม : การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิด

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิด ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว

สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อร่วมกัน : การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิด