เปลี่ยนแปลงด้วยแรงกรรม

ทุกชีวิตล้วนเป็นไปภายใต้อำนาจกรรม เรียนรู้ กฏแห่งกรรม ผ่านนิทานอิงธรรมะ

Tags : ศาสนาปรัชญา ศาสนาทั่วไป พระพุทธศาสนา ศาสนาพุทธ แรงกรรม

จำนวน :

1

 • 1
 • 2

60.00 บาท

57.00 บาท

"คุณประหยัดไป 3.00 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 2 แต้ม"

Add to cart Add to Wish List

ข้อมูลเพิ่มเติม : เปลี่ยนแปลงด้วยแรงกรรม


รายละเอียด : เปลี่ยนแปลงด้วยแรงกรรม

เปลี่ยนแปลงด้วยแรงกรรม

กรรมเป็นเนื้อนา วิญญาณเป็นพืช ตัณหาเป็นยางเหนียว กล่าวคือ เมล็ดพืช เปรียบเหมือน วิญญาณ เนื้อนา เปรียบเหมือน กรรม ยางในเมล็ดพืช (ยางเหนียว) เปรียบเหมือน ตัณหา เมล็ดพืชตกลงบนเนื้อนา เปรียบเหมือนวิญญาณที่ตั้งอาศัยอยู่ในกรรมเมล็ดพืชเจริญงอกงามได้ด้วยยางในเมล็ดพืช เปรียบเหมือนกับตัณหาเป็นเชื้อแห่งการเกิดขึ้น ดังนั้น เมื่อยังมีตัณหา ย่อมกระทำกรรม อันจะนำให้เกิดวิญญาณวนเวียนอยู่เช่นนี้ หากตัดตัณหาเสียได้ ย่อมสิ้นกรรม ไม่ต้องเวียนว่ายอีกต่อไป

ศาสนาเป็นเหมือนอาภรณ์ประดับใจ ทำให้ใจสูงพ้นจากระดับของความชั่วความเศร้าหมอง ทุกคนจึงต้องมีศาสนาเป็นหัวใจ ถ้าใจดีแล้วกายก็ดีด้วย ถ้าใจชั่วแล้วกายย่อมชั่วด้วย นี้เป็นความจริงแท้ ความทุกข์ สุข ชั่ว ดี อยู่ที่ใจของเราเอง ในขณะใดความชั่วเข้าสิงใจเรา ก็รู้สึกเป็นทุกข์ร้อนใจ เพราะความชั่วเปรียบเหมือนผีร้าย ขณะใดความดีอยู่ที่ใจก็สงบ เพราะความดีเป็นพระ พระ นำความดีมาให้ ผีนำความร้ายมาให้ คนชั่วเป็นลูกศิษย์ของผี คนดีเป็นลูกศิษย์ของพระ เลือกเอาเถิด


คำนำ : เปลี่ยนแปลงด้วยแรงกรรม

หนังสือเรื่อง เปลี่ยนแปลงด้วยแรงกรรม (เดิมชื่อ กรรมสนองกรรม) โดยพระพรหมมังคลาจารย์ (สมณศักดิ์ในการตีพิมพ์เป็นครั้งแรกคือ พระธรรมโกศาจารย์) ในการจัดพิมพ์ครั้งนี้ทางสำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์ ได้จัดเรียงหัวข้อย่อหน้า วรรคตอนใหม่ พร้อมทั้งใส่สีสัน เพิ่มภาพประกอบเพื่อความสวยงาม เพื่อให้ผู้อ่านสามารถเข้าใจในข้อธรรมะได้ง่ายยิ่งขึ้น และเพื่อบูชาคุณของพระพรหมมังคลาจารย์ (หลวงปู่ปัญญา นันทภิกขุ) ที่ได้เผยแผ่และประกาศธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้อยู่คู่คนไทยและชาวพุทธตลอดมา

 


สารบัญ : เปลี่ยนแปลงด้วยแรงกรรม

  • ชมพูทวีป
  • พ่อค้าพันทุ ผู้ไม่เข้าใจธรรม
  • พ่อค้าพันทุ ผู้เข้าใจธรรม
  • มหาทุตตะ ผู้ละธรรม
  • ผลแห่งการกระทำ
  • การอโหสิกรรม

เนื้อหาปกหลัง : เปลี่ยนแปลงด้วยแรงกรรม

สัตว์ทั้งหลาย เป็นผู้มีกรรมเป็นของจน เป็นทายาทแห่งกรรม มีกรรมเป็นกำเนิด มีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัย กระทำกรรมใดไว้ ดีก็ตาม ชั่วก็ตาม จักเป็นผู้รับผลของกรรมนั้น

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
1 รีวิว

สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อร่วมกัน : เปลี่ยนแปลงด้วยแรงกรรม