1000 โจทย์น่าคิดคณิตศาสตร์ ป.1

ใช้ทบทวนความรู้ได้ด้วยตนเอง เพื่อสร้างความมั่นใจยิ่งขึ้น

Tags : คณิตศาสตร์ ข้อสอบ-เฉลย การศึกษาการสอน คณิตศาสตร์ป.1 คู่มือเรียน โจทย์น่าคิด คณิตศาสตร์พื้นฐาน

จำนวน :

1

120.00 บาท

114.00 บาท

"คุณประหยัดไป 6.00 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 4 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : 1000 โจทย์น่าคิดคณิตศาสตร์ ป.1

1000 โจทย์น่าคิด คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

หนังสือ 1000 โจทย์น่าคิด คณิตศาสตร์ ป.1 เล่มนี้ ผู้เขียนมุ่งที่จะให้นักเรียนได้นำไปใช้ฝึกทำเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของตัวเอง หลังจากที่ได้เรียนรู้เนื้อหาตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการจบแล้ว โดยผู้เขียนได้จัดทำแบบฝึกไว้ทั้งหมด 100 ชุด ชุดละ 10 ข้อ รวมทั้งหมด 1000 ข้อ ซึ่งครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมด มีการแบ่งแบบฝึกออกตามเนื้อหาของแต่ละเรื่อง โดยเรียงลำดับจากง่ายไปหายาก นักเรียนจะได้ฝึกทำและเรียนรู้วิธีการคิดแก้ปัญหา และการคำนวณหาคำตอบในโจทย์คณิตศาสตร์ที่หลากหลาย อันจะทำให้เกิดทักษะและความชำนาญในการวิเคราะห์โจทย์ได้ด้วยตนเองอย่างคล่องแคล่วและรวดเร็วพร้อมมีเฉลยคำตอบไว้อย่างครบถ้วน


สารบัญ : 1000 โจทย์น่าคิดคณิตศาสตร์ ป.1

  • การเขียนตัวเลขฮินดูอารบิกแสดงจำนวน 1 ถึง 10 และ 0
  • การเขียนตัวเลขไทยแสดงจำนวน 1 ถึง 10 และ 0
  • การเขียนตัวหนังสือแสดงจำนวน 1 ถึง 10 และ 0
  • การบอกจำนวนตามรูปภาพที่กำหนดไม่เกิน 10
  • จำนวนที่มากกว่าจำนวนที่กำหนดให้
  • จำนวนที่น้อยกว่าจำนวนที่กำหนดให้
  • จำนวนที่เท่ากัน
  • การเรียงลำดับจำนวนไม่เกิน 10
  • จำนวนนับและการเปรียบเทียบ
  • การบวกโดยใช้รูปภาพที่ผลบวกไม่เกิน 10
  • การเติมจำนวนให้เท่ากับผลลัพธ์
  • โจทย์การบวกที่ผลบวกไม่เกิน 10
  • ประโยคสัญลักษณ์แสดงการลบ
  • การลบตามแนวนอน
  • การลบตามแนวตั้ง

   

   ข้อมูลเพิ่มเติม : 1000 โจทย์น่าคิดคณิตศาสตร์ ป.1

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : 1000 โจทย์น่าคิดคณิตศาสตร์ ป.1 ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว

สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อร่วมกัน : 1000 โจทย์น่าคิดคณิตศาสตร์ ป.1