Ace of Diamond เล่ม 13 (25+26)

การซ้อมแข่งกับโรงเรียนมือฉกาจ ยาคุชิ จุดทดสอบคุณค่าแท้จริงของเซโดยุคใหม่ ฟุรุยะผู้ได้รับฝากฝังให้เป็นพิชเชอร์ตั้งแต่ทุ่มเทสุดกำลัง โดยมีเป้าหมายว่า “จะกลายเป็นเอซ” สัตว์ประหลาดผู้เร่าร้อนอย่างเงียบงันแสดงความมุ่งมั่นอันแรงกล้า และพัฒนาการอันชวนตกตะลึงให้เห็น!! สิ่งจำเป็นเพื่อขึ้นเป็นเอซของเซโดคือฝีมือั้เหนือกว่าคู่แข่ง----!! และแล้ว ซาวามูระก็ก้าวขึ้นสู่เนินขว้างพร้อมแรงกดดันมหาศาล!!
จำนวน :

1

รายละเอียด

การซ้อมแข่งกับโรงเรียนมือฉกาจ ยาคุชิ จุดทดสอบคุณค่าแท้จริงของเซโดยุคใหม่ ฟุรุยะผู้ได้รับฝากฝังให้เป็นพิชเชอร์ตั้งแต่ทุ่มเทสุดกำลัง โดยมีเป้าหมายว่า “จะกลายเป็นเอซ” สัตว์ประหลาดผู้เร่าร้อนอย่างเงียบงันแสดงความมุ่งมั่นอันแรงกล้า และพัฒนาการอันชวนตกตะลึงให้เห็น!! สิ่งจำเป็นเพื่อขึ้นเป็นเอซของเซโดคือฝีมือั้เหนือกว่าคู่แข่ง----!! และแล้ว ซาวามูระก็ก้าวขึ้นสู่เนินขว้างพร้อมแรงกดดันมหาศาล!!

ข้อมูลเพิ่มเติม

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว