สวดมนต์ข้ามปี

เริ่มต้นดี บารมีเพิ่มพูน สมบูรณ์ชีวี ตลอดปีใหม่

Tags : บทสวดมนต์ สวดมนต์ข้ามปี

จำนวน :

1

25.00 บาท

23.75 บาท

"คุณประหยัดไป 1.25 บาท (5.00 %)"

Out of Stock Add to Wish List

ข้อมูลเพิ่มเติม : สวดมนต์ข้ามปี


รายละเอียด : สวดมนต์ข้ามปี

สวดมนต์ข้ามปี

คือ สมาธิ ปัญญหา เป็นมงคล ร่วมกันสวดมนต์ ณ วัดใกล้บ้านทั่วประเทศ

เริ่มต้นดี บารมีเพิ่มพูน สมบูรณ์ชีวี ตลอดปีใหม่


สารบัญ : สวดมนต์ข้ามปี

  • คำบูชาพระรัตนตรัย
  • คำอาราธนาศีล ๕
  • คำอาราธนาพระปริตร
  • ชุนนุมเทวดา
  • บทสวดมนต์ข้ามปี
  • สัมพุทเธ
  • นโมการอัฏฐกะ
  • มังคลสุตตปริตร
  • รัตนสูตร
  • กะระณียะเมตตะสุตตัง
  • ขันธปริตร
  • โมรปริตร

เนื้อหาปกหลัง : สวดมนต์ข้ามปี

ธรรมทาน เป็นเครื่องเตือนสติให้เราระลึกถึงพระคุณอันยิ่งใหญ่ ของสรรพสิ่งทั้งหลาย ทั้งที่มีชีวิต เป็นหนทางหนึ่ง อย่างเช่นการรู้คุณของพ่อแม่ รู้คุณแผ่นดินเกิด คุณธรรมทั้งหลายนี้ ถือว่าเป็นต้นน้ำแห่งพระะรรม (ความจริง )  ที่สามารถฉุดช่วยผู้คนให้พ้นภัยเวียนได้ทัน เพราะการชี้แนะ จะด้วยกุศโลบายใดๆ ถือเป็นมหากุศลยิ่งกว่าสร้างเจดีย์แก้วเจ็ดชั้น

ขอให้พระธรรมอันลึกซึ้ง จงสถิตอยู่ทุกดวงจิต คอยติดตามปกป้องคุ้มครอง ช่วยเตือนสติให้บังเกิดความสำนึกรู้คุณของเหตุและรู้คุณของผลจากเจตนาด้วยกาย วาจา ใจ อันเป็นผลตอบแทนแก่บุพการีให้สมกับความเป็นมนุษย์ทั้งหลายอย่างแท้จริง

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว

สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อร่วมกัน : สวดมนต์ข้ามปี