คู่มือสอบเจ้าพนักงานนักวิชาการประมง

เนื้อหาสาระ และ พระราชกำหนดที่กำหนดในการสอบ และเจาะแนวข้อสอบพร้อมคำอธิบายเพื่อให้ผู้สอบได้เตรียมตัวอ่านล่วงหน้า มีความพร้อมในการทำข้อสอบ

Tags : คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ เจ้าพนักงานประมิง สอบข้าราชการ สอบเข้ากรมประมง

 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • Naiin.com โปรโมชั่น ช้อปช่วยชาติ ซื้อครบ 3 เล่มลด15%
จำนวน :

1

260.00 บาท

247.00 บาท

"คุณประหยัดไป 13.00 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 9 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : คู่มือสอบเจ้าพนักงานนักวิชาการประมง

คู่มือสอบเจ้าพนักงานนักวิชาการประมง

กรมการประมง ( Department of Fisheries ) เป็น หน่วยงานของรัฐที่ทำการศึกษา ค้นคว้า สำรวจ วิจัย วิเคราะห์ ทดลอง ด้านวิชาการทุกสาขาวิชาการของประมงตลอดจนทำการส่งเสริมและสนับสนุนและพัฒนา อาชีพที่เกี่ยวกับการประมงของประเทศให้เจริญก้าวหน้าต่อไปในอนาคต  เดิมกรมประมงเป็นกรมสังกัด กระทรวงเศรษฐกิจ (ราชการส่วนเกษตร) และย้ายสังกัดกระทรวงเกษตรธิการ ในปีพ.ศ.2484 ปัจจุบันเป็นหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

วิสัยทัศน์  มุ่งพัฒนาบริหารการเปลี่ยนแปลง เพื่อเป้นผู้นำและสร้างความมั่นคง อาหารด้านประมงของประเทศไทย ภายใต้การพัฒนาอย่างยั่งยืน

พันธกิจ

 1. ส่งเสริมและผลักดันให้มีการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำอย่างมีประสิทธิภาพในการผลิตทุกระดับ
 2. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผลิตสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำตลอดห่วงโซ่การผลิตให้ได้รับมาตรฐานของไทยและสากล
 3. กำกับและควบคุมการจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำให้มีใช้อย่างยั่งยืนและคงความหลากหลายทั้งสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนภาคการจัดการทรัพยากรในชุมชน
 4. ส่งเสริมและผลักดันให้ศึกษา วิจัยทางวิชาการทุกสาขาการประมง รวมทั้งการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ต่อยอดจากวิจัยเพื่อให้เกิดนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์และเพิ่มมูลค่า
 5. ส่งเสริมและพัฒนาบุคคลกรมีความรู้ ความเชี่ยวชายในภารกิจที่รับผิดชอบรวมทั้งปรับปรุงโครงสร้างให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของภารกิจ

สารบัญ : คู่มือสอบเจ้าพนักงานนักวิชาการประมง

  คู่มือสอบเจ้าพนักงานนักวิชาการประมง

  • ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับส่วนราชการและการประมง
  • ความรู็เบื้องต้นเกี่ยวกับด้านประมงน้ำจืด ประมงชายฝั่ง และประมงทะเล
  • งานด้านประมงน้ำจืด ประมงชายฝั่ง และประมงทะเลประเทสไทย
  • การทำประมงน้ำจืด
  • การทำประมงทะเล
  • การทำประมงชายฝั่งและประมงพื้นบ้าน

เนื้อหาปกหลัง : คู่มือสอบเจ้าพนักงานนักวิชาการประมง

เปิดติวตลอดทั้งปีที่ THE BEST CENTER

 • ภาษาอังกฤษเข้าศึกษา ตรี-โท-เอก ทุกมหาวิทยาลัย
 • เตรียมสอบแข่งขัน TOEFL, TOEIC, IELTS, GMAT, GRE, SAT
 • การสนทนาภาษาอังกฤษ

เตรียมสอบเข้ารับราชการทุกกระทรวง ทบวง กรมฯลฯ ระดับ 1-2-3-4

ภาค ก. ก.พ. ความรู้ความสามารถทั่วไป

ภาค ข. เจาะลึกเฉพาะแต่ละหน่วยงานรีวิวโดยสำนักพิมพ์ : คู่มือสอบเจ้าพนักงานนักวิชาการประมง

คู่มือสอบเจ้าพนักงานนักวิชาการประมง

ชุดคู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการการประมงปฏิบัติการและเจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน สังกัดกรมประมง เล่มนี้ ทางสถาบัน THE BEST CENTER และฝ่ายวิชาการสถาบัน ได้เรียบเรียงขึ้นจากประสบการณ์ตรงของสถาบันมาจัดทำเป้นหนังสือชุดนี้ขึ้นเพื่อให้ผู้สมัครสอบใช้สำหรับเตรียมตัวสอบในการสอบแข่งขันฯในครั้งนี้

  ทางสถาบัน THE BEST CENTER  ได้เล็งเห้นความสำคัญจึงได้จัดทำหนังสือเล่มนี้ขึ้นมา ประกอบด้วยเนื้อหาสาระ และ พระราชกำหนดที่กำหนดในการสอบ และเจาะแนวข้อสอบพร้อมคำอธิบายเพื่อให้ผู้สอบได้เตรียมตัวอ่านล่วงหน้า มีความพร้อมในการทำข้อสอบ

สถาบัน THE BEST CENTERข้อมูลเพิ่มเติม : คู่มือสอบเจ้าพนักงานนักวิชาการประมง

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : คู่มือสอบเจ้าพนักงานนักวิชาการประมง ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว

สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อร่วมกัน : คู่มือสอบเจ้าพนักงานนักวิชาการประมง