สรุปเข้มวิชาสังคมศึกษา ตะลุยสอบเข้า ม.1

คำอธิบายชัดเจน เข้าใจง่าย ครบถ้วน ตรงประเด็น เสริมด้วยข้อควรจำ ข้อควรระวัง ข้อสังเกต

Tags : สอบเข้าม.1 สรุปเข้ม สอบ O-NET ป.6 ข้อสอบสังคมศึกษา

จำนวน :

1

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

74.00 บาท

37.00 บาท

"คุณประหยัดไป 37.00 บาท (50.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 1 แต้ม"

Add to cart Add to Wish List

ข้อมูลเพิ่มเติม : สรุปเข้มวิชาสังคมศึกษา ตะลุยสอบเข้า ม.1


รายละเอียด : สรุปเข้มวิชาสังคมศึกษา ตะลุยสอบเข้า ม.1

สรุปเข้มวิชาสังคมศึกษา ตะลุยสอบเข้า ม.1

หนังสือ สรุปเข้ม ตะลุยสอบเข้าม.1 สังคมศึกษา เล่มนี้สรุปใจความสำคัญๆวิชาวิทยาศาสตร์ ตามหลักสูตรการศึกษาล่าสุดไว้ครบถ้วนทุกสาระอย่างเข้มข้น เพหมาะสำหรับใช้ทบทวนความรู้ เพื่อให้น้องๆ ใช้เป็นแนวทางในการเตรียมตัวสอบเข้าชั้นม.1 อย่างมีประสิทธิภาพ

เนื้อหาวิชาสังคมศึกษาเล่มนี้ได้รับการเขียนและเรียบเรียงขึ้นเพื่อให้ง่ายต่อความเข้าใจของนักเรียนเพื่อใช้เป็นพื้นฐานในการเตรียมตัวสอบเพื่อศึกษาต่อในระดับชั้นม.1 ในโรงเรียนดังระดับประเทศ


สารบัญ : สรุปเข้มวิชาสังคมศึกษา ตะลุยสอบเข้า ม.1

  • ประชาคมอาเซียน
  • ศาสนาและศีลธรรม
  • จริยธรรมและการพัฒนาจิต
  • วิถีไทยวิถีีธรรม
  • มงคลชีวิต
  • หน้าที่พลเมือง
  • สังคมและวัฒนธรรมไทย
  • กฎหมายใกล้ตัว
  • การปกครองของไทย

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว

สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อร่วมกัน : สรุปเข้มวิชาสังคมศึกษา ตะลุยสอบเข้า ม.1