เมล็ดพันธุ์แห่งธรรม 3 จอมปราชญ์แห่งพระพุทธศาสนา (ปกใหม่)

คำสอนล้ำค่าของ 3 จอมปราชญ์แห่งพระพุทธศาสนาเพื่อความเจริญในธรรมและเพิ่มความสุขในชีวิตสำหรับทุกท่าน

Tags : พระพุทธศาสนา ประวัติศาสตร์ บุคคลสำคัญ จอมปราชญ์ ธรรมะ จิตตวชิระ

จำนวน :

1

99.00 บาท

94.05 บาท

"คุณประหยัดไป 4.95 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 3 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : เมล็ดพันธุ์แห่งธรรม 3 จอมปราชญ์แห่งพระพุทธศาสนา (ปกใหม่)

เมล็ดพันธุ์แห่งธรรม 3 จอมปราชญ์แห่งพระพุทธศาสนา (ปกใหม่)

คำสอนทางพระพุทธศาสนามีหลากหลายกว่า 84000 พระธรรม ซึ่งครูบาอาจารย์แต่ละท่านก็ตอบกันไปคนละอย่าง ทำให้พุทธศาสนิกชนที่ยังไม่มีความรู้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้เกิดความสับสนได้ เราก็ต้องมาทำความเข้าใจกันก่อนว่า ผู้ที่ค้นพบพระพุทธศาสนาเป็นผู้ที่รู้แจ้งเห็นจริงในทุกสรรพสิ่งในโลก ก็คือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เมื่อต้องการจะทราบว่าอะไรคือแก่นของพระพุทธศาสนาก็ต้องเอาคำตอบขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นเกณฑ์พื้นฐานก่อน

การที่เราไม่อาจจะนำคำตอบของเหล่าครูบาอาจารย์ หรือแม้แต่ลูกศิษย์ของพระพุทธองค์ที่เป็นพระอรหันต์แล้วก็ตามมาตอบได้ถึงแก่นของพระพุทธศาสนาก็เพราะอาจจะเป็นการก่อวิวาทะ ถ้อยแถลงที่พูดกันไปคนละแบบทำให้เกิดความสับสน และอาจไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน ผลของการไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจนนั่นเองอาจจะทำให้เราพลอยทำให้การศึกษาปฏิบัติธรรมตามหลักของพระพุทธศาสนารวนเรและออกนอกลู่นอกทางไปได้ง่ายๆ ทำให้เผลอคว้าสิ่งที่เป็นเปลือกกระพี้มาแทนแก่นของพระพุทธศาสนาที่แท้จริงเสีย แล้วก็จะพากันหลงยกย่องเชิดชูกันแต่เปลือกกระพี้ของพระพุทธศาสนาได้ และอาจทำให้เกิดการทะเลาะวิวาทบาดหมางกันเพียงเพราะมีการถือหางกันของครูบาอาจารย์แต่ละฝ่าย

แก่นแท้จริงของพระพุทธศาสนานั้น หากจะกล่าวเป็นคำตอบที่สั้นและง่ายที่สุดก็คือ "พระนิพพาน" หรือจะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอิสรภาพทางจิตใจก็ได้ โดยสามารถกล่าวอ้างไปตามพุทธวจนะที่พระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้ว่า

หนังสือธรรมะ ศาสนา และปรัชญา เพิ่มเติม


สารบัญ : เมล็ดพันธุ์แห่งธรรม 3 จอมปราชญ์แห่งพระพุทธศาสนา (ปกใหม่)

  เมล็ดพันธุ์แห่งธรรม 3 จอมปราชญ์แห่งพระพุทธศาสนา (ปกใหม่)

  • แก่นพุทธศาสน์
  • พุทธทาส อินทปัญโญ
  • ท่านพุทธทาสกล่าวสอนเกี่ยวกับแก่นของพระพุทธศาสนา
  • กฏแห่งจักรวาล "อิทัปปัจจยตา"
  • พุทธธรรมตามความหมายท่านพุทธทาส
  • ติช นัท ฮันห์
  • ท่านติช นัท ฮันห์ กล่าวสอนเกี่ยวกับแก่นของพระพุทธศาสนา "พลังแห่งสติ"
  • Happiness is here and now ความสุขคือที่นี่และเดี๋ยวนี้
  • อำนาจทางจิตวิญญาณ 3 ประการ
  • "ศีล 5 สมัยใหม่"
  • ปฏิบัติต่อความโกรธด้วยความอ่อนโยน
  • นาฬิกา It's now

เนื้อหาปกหลัง : เมล็ดพันธุ์แห่งธรรม 3 จอมปราชญ์แห่งพระพุทธศาสนา (ปกใหม่)

เมล็ดพันธุ์แห่งธรรม 3 จอมปราชญ์แห่งพระพุทธศาสนา (ปกใหม่)

นานเพียงไรแล้วที่เราห่างไกลจากธรรมะ ด้วย่ข้ออ้างและบรรยากาศต่างๆ อันเชื้อเชิญให้เราเพลิดเพลินไปกับสิ่งต่างๆ โดยบางคราเราได้หลงลืมตัวตน หลงลืมวันเวลา โดยเฉพาะปัจจุบันขณะที่เราสามารถเรียกสติคืนกลับมา และมีความสุขด้วยจิตใจที่สงบ คำสอนล้ำค่าของ 3 จอมปราชญ์แห่งพระพุทธศาสนา เพื่อความเจริญในธรรมและเพิ่มความสุขในชีวิตสำหรับทุกท่านถ่ายทอดด้วยสำนวนภาษาวอ่านง่าย ให้ทั้งความเพลิดเพลินและข้อคิดอันหลากหลาย ซึ่งคุณสามารถนำมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตได้เป็นอย่างดีรีวิวโดยนักเขียน : เมล็ดพันธุ์แห่งธรรม 3 จอมปราชญ์แห่งพระพุทธศาสนา (ปกใหม่)

เมล็ดพันธุ์แห่งธรรม 3 จอมปราชญ์แห่งพระพุทธศาสนา (ปกใหม่)

ผู้ที่ค้นพบพระพุทธศาสนาเป็นคนแรกก็คือ องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งพระพุทธองค์เป็นผู้ที่ถ่ายทอดคำสอนที่เป็นความจริงหรือสัจธรรมแก่มวลมนุษย์ทรงแสดงวิธีแก้ปัญหา วิธีการดับทุกข์ในชีวิตของมนุษย์ทุกผู้ทุกนามได้อย่างแจ่มแจ้งหมดจดที่สุด พระพุทธศาสนาถูกสืบสานต่อมาอย่างยาวนานด้วยปัจจัย 4 อย่างก็คือ พุทธบริษัท 4 อันได้แก่ ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา เมื่อบริษัททั้ง 4 นี้มีความสมบูรณ์พร้อมแล้วพระพุทธองค์จึงพิจารณาปลงสังขาร เปรียบพระองค์เองดั่งไม้ใกล้ฝั่ง เปรียบพระองค์เองดั่งเกวียนที่ชำรุดแล้วชำรุดอีก และพร้อมจะส่งมอบคำสอนอันดีงามเหล่านั้นให้คงอยู่สืบไป

พระพุทธเจ้าได้หว่านเมล็ดธรรมลงในโลกนี้อย่างอดทน ทรงใช้เวลากว่า 45 พรรษาเพื่อให้ต้นธรรมของพระองค์เจริญงอกงามเติบโตมาได้ถึงปัจจุบัน ซึ่งพระพุทธศาสนานั้นผ่านเวลามรสุมที่จวนล่มสลายและหวุดหวิดจะถูกทำลายหรือถูกกลืนกินจากลัทธิหรือศาสนาอื่นๆ หลายครั้ง แต่ก็ยังสามารถอยู่รอดมาได้ทุกครั้งเพราะมีเมล็ดพันธุ์แห่งธรรมที่ดีงามตกทอดมาทุกยุคทุกสมัย ในช่วงยุคต้นของพระพุทธศาสนามีเมล็ดพันธุ์อันกล้าแกร่งที่ได้สืบสานเมล็ดพันธุ์แห่งพระพุทธศาสนาไว้มากมาย เช่น พระเจ้าอโศกมหาราชผู้ที่ทำให้พระพุทธศาสนาขจรไปไกลจากถิ่นกำเนิดแผ่ขยายมายังชมพูทวีป

ยังมีพระเถรานุเถระอีกมากมายหลายท่านหลายเชื้อชาติที่พระพุทธศาสนาแผ่ขยายไปถึงต่างช่วยสืบสานบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์นี้อย่างทะนุถนอมจนเจริญฝังรากไปทั่วทั้งเอเชีย ปัจจุบันพระพุทธศาสนาได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางและมีผู้ที่นับถือพระพุทธศาสนาอยู่ทั่ว่โลก แม้จะมีความแตกต่างกันในเรื่องนิกายบ้าง แต่อย่างไรก็ตามความเป็นพุทธะหรือแก่นที่แท้จริงของพระศาสนาก็ยังคงอยู่ ในยุคปัจจุบันมีเมล็ดพันธุ์แห่งธรรมที่ทรงคุณค่าอยู่มากมาย มีบุคคลสามคนสำคัญที่ผู้เขียนอยากเขียนถึง ซึ่งท่านทั้งสามเป็นแบบอย่างของความเป็นจอมปราชญ์ในพระพุทธศาสนาที่ทั่วโลกต่างให้การยอมรับ ชื่อเสียงของแต่ละท่านนั้นขจรขจายไปไกลทั่วโลก ท่านทั้งสามต่างเป็นบรมครูที่ศึกษาพระพุทธศาสนาอย่างแตกฉาน เข้าใจถึงแก่นธรรมที่แท้จริง และท่านเหล่านั้นได้ส่งต่อเมล็ดพันธุ์แห่งธรรมอันทรงคุณค่าต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง

ธรรมะปัญโญ และจิตตวชิระรีวิวโดยสำนักพิมพ์ : เมล็ดพันธุ์แห่งธรรม 3 จอมปราชญ์แห่งพระพุทธศาสนา (ปกใหม่)

เมล็ดพันธุ์แห่งธรรม 3 จอมปราชญ์แห่งพระพุทธศาสนา (ปกใหม่)

ต้นไม้ใหญ่จะแตกกิ่งก้านสาขาให้ร่มเงาแผ่ขยายออกไปในวงกว้างได้ก็ต้องมีกำลังมาตั้งแต่จุดกำเนิด ทั้งเมล็ดพันธุ์ ต้นกล้า ปุ๋ยอาหาร และปัจจัยต่างๆ รอบข้างมากมายที่ทำให้เติบโตเป็นไม้ใหญ่ได้ เปรียบดังพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นศูนย์รวมศรัทธาแห่งชาวพุทธทั้งหลาย ที่ต้องมีเมล็ดพันธุ์ที่ดีเปรียบได้กับพระสงฆ์ผู้สืบทอดพระศาสนา มีต้นกล้าที่เปรียบได้กับหลักธรรมอันถูกรักษาอุ้มชูให้คงอยู่ และก็มีปุ๋ยอาหารซึ่งก็คือพุทธศาสนิกชนผู้คอยอุปถัมถ์ค้ำชูทั้งพระสงฆ์และหลักธรรมคำสอนให้ดำรงสืบไป

บรรณาธิการข้อมูลเพิ่มเติม : เมล็ดพันธุ์แห่งธรรม 3 จอมปราชญ์แห่งพระพุทธศาสนา (ปกใหม่)

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : เมล็ดพันธุ์แห่งธรรม 3 จอมปราชญ์แห่งพระพุทธศาสนา (ปกใหม่) ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว

สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อร่วมกัน : เมล็ดพันธุ์แห่งธรรม 3 จอมปราชญ์แห่งพระพุทธศาสนา (ปกใหม่)