คู่มือสอบเข้ารับราชการ กทม. นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%

Tags : คู่มือ-ข้อสอบ บรรจุข้าราชการ เตรียมสอบ บรรจุกทม

 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • naiin.com เก็บตกรับหิ้วหนังสืองานบ้านและสวน Select ช้อปครบ 1,200 บาท ลด 20%
จำนวน :

1

270.00 บาท

256.50 บาท

"คุณประหยัดไป 13.50 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 10 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : คู่มือสอบเข้ารับราชการ กทม. นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

คู่มือสอบเข้ารับราชการ กทม. นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

คู่มือเตรียมสอบ/คู่มือสอบเข้าทำงาน เข้ารับราชการในหน่วยงานต่างๆสถาบัน ได้จัดทำขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมในการเตรียมความพร้อมในการสอบ เตรียมความรู้ความสามารถทางวิชาการ ในการนำความรู้ความสามารถไปใช้ในการสอบ การเขียนรวบรวมเเละเรียบเรียงคู่มือสอบเล่มนี้ตรงตามวัถตุประสงค์ ขอบข่ายเนื้อหาของหลักสูตรการสอบ ความรู้ เนื้อหามีความทันสมัยเป็นปัจจุบัน ครอบคลุมเนื้อหาขอบข่ายของหลักสูตรสอบ การจัดทำคู่มือเตรียมสอบนี้เป็นการรวบรวมเเนวข้อสอบทั้งเก่าเเละใหม่ มาทำการวิเคราะห์เเละสังเคราะห์ให้ได้เเนวข้อสอบที่ทันสมัยเเละเป็นปัจจุบันมากที่สุด เพื่อนำเสนอต่อผู้ที่ ต้องการเตรียมตัวสอบ เเละได้รับความความรู้ความสามารถตามมาตรฐานของหลักการสอบต่างๆ

หลักสูตรการสอบ ทดสอบความสามารถดังต่อไปนี้ โดยเขียน ปรนัย

1. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักวิชาการจัดการงานทั่วไป ได้แก่

 • การบริหารทรัพยากรบุคคลเบื้องต้น
 • การบริหารงบประมาณ การเงินและบัญชี และการพัสดุเบื้องต้น
 • การบริหารงานการประชุม
 • การบริหารอาคารสถานที่เบื้องต้น
 • การจัดระบบงาน การเลขานุการเบื้องต้น
 • ฯลฯ

2. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการเขียนหนังสือราชการ

 • หลักการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ การจัดทำแผนและโครงการ การบริหารแผนปฏิบัติราชการ
 • หลักการประสานงาน การทำงานเป็นทีม การติดต่อสื่อสาร การสร้างความเข้าใจ

3. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ได้แก่

 • พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2528
 • พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร และบุคคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2554
 • พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
 • พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550
 • ฯลฯ

สารบัญ : คู่มือสอบเข้ารับราชการ กทม. นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

  • ความรู้เกี่ยวกับหลักวิชาการ
  • ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ
  • ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฏหมายเเละระเบียบที่เกี่ยวข้อง


ข้อมูลเพิ่มเติม : คู่มือสอบเข้ารับราชการ กทม. นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : คู่มือสอบเข้ารับราชการ กทม. นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว

สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อร่วมกัน : คู่มือสอบเข้ารับราชการ กทม. นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ