การจัดการวัสดุคงคลังในโซ่อุปทาน Inventory Management in Supply Chains

การวิเคราะห์ ออกแบบ และการจัดการ Analysis Design and Management

Tags : การควบคุมสินค้าคงคลัง การบริหารงานโลจิสติกส์ โลจิสติกส์

 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • Naiin.com โปรโมชั่น ช้อปช่วยชาติ ซื้อครบ 3 เล่มลด15%
จำนวน :

1

580.00 บาท

551.00 บาท

"คุณประหยัดไป 29.00 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 22 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : การจัดการวัสดุคงคลังในโซ่อุปทาน Inventory Management in Supply Chains

การจัดการวัสดุคงคลังในโซ่อุปทาน

Inventory Management in Supply Chains

หนังสือเบ่มนี้ได้นำเอาหลักการ แนวคิด และเทคนิค ที่เป็นพื้นฐานที่สำคัญในการจัดการวัสดุคงคลังภายใต้สถานการณ์ทั่วๆ ไป และการจัดการโซ่อุปทาน ซึ่งจะช่วยให้ผู้บริหารได้รับสารสนเทศที่ใช้เป็นแนวทางในการจัดการวัสดุคงคลังให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการแข่งขันของกิจการและโซ่อุปทาน โดยเนื้อหาได้แบ่งออกเป็น 5 บท

 • บทที่ 1 เป็นการกล่าวถึงภาพรวมของการจัดการโซ่อุปทานทั่วๆ ไป บทบาทของวัสดุคงคลังในโซ่อุปทาน และบทบาทของวัสดุคงคลังต่อกลยุทธ์การแข่งขัน รวมถึงการวัดผลการดำเนินงานของการจัดการวัสดุคงคลัง และการจัดลำดับความสำคัญของวัสดุคงคลัง
 • บทที่ 2 การจัดการขนาดของความประหยัดในโซ่อุปทาน ซึ่งเป็นการพิจารณาหาขนาดรุ่นการสั่ง ทั้งการสั่งซื้อและสั่งผลิต ซึ่งจะส่งผลต่อระดับวัสดุคงคลังหมุนเวียน ที่บริษัทต้องถือครองโดยเฉลี่ย
 • บทที่ 3 การกำหนดขนาดรุ่นการสั่งแบบต่างๆ ซึ่งนอกเหนือจากการกำหนดขนาดรุ่นการสั่งที่ประหยัดที่กล่าวถึงในบทที่ 2 บทนี้จะแสดงขนาดรุ่นการสั่งทั้งแบบคงที่ และแบบพลวัต ซึ่งจะแปรเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ในแต่ละช่วงเวลา
 • บทที่ 4 การจัดการความไม่แน่นอนในโซ่อุปทาน กล่าวถึงปัจจุบัยที่มีอุทธิพลต่อความไม่แน่นอนในโซ่อุปทาน การวัดขนาดของความไม่แน่นอน และการพิจารณาสต็อกปลอดภัยรองรับความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นในโซ่อุปทาน
 • บทที่ 5 การกำหนดระดับความพร้อมของผลิตภัณฑ์เพื่อให้ได้รับผลกำไรสูงสุดในโซ่อุปทาน

โดยจุดมุ่งหมายของหนังสือเล่มนี้เน้นแนวคิด เทคนิค และการจัดการวัสดุคงคลังในโซ่อุปทาน แต่ก็ได้ปูพื้้นฐานการจัดการวัสดุคงคลังหน่วยงานเดียวไว้ด้วย


สารบัญ : การจัดการวัสดุคงคลังในโซ่อุปทาน Inventory Management in Supply Chains

  • การจัดการวัสดุคงคลังในโซ่อุปทาน
  • การจัดการขนาดของความประหยัดในโซ่อุปทาน
  • การกำหนดขนาดรุ่นการสั่งแบบต่างๆ
  • การจัดการความไม่นอนในโซ่อุปทาน
  • การกำหนดระดับความพร้อมของผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม
  • ภาคผนวก
  • เอกสารอ้างอิง

เนื้อหาปกหลัง : การจัดการวัสดุคงคลังในโซ่อุปทาน Inventory Management in Supply Chains

การจัดการวัสดุคงคลังในโซ่อุปทาน

Inventory Management in Supply Chains

หนังสือการจัดการวัสดุคงคลังในโซ่อุปทานเล่มนี้ มุ่งเน้นการวิเคราะห์ออกแบบ ระบบการจัดการวัสดุคงคลังในโซ่อุปทาน ซึ่งเริ่มต้นด้วยรูปแบบบริษัทเดียว เนื่องจากรูปแบบเหล่านั้นได้มีการนำไปใช้ในทางปฏิบัติโดยทั่วไปมากที่สุด และสามารถเชื่อมโยงไปสู่รูปแบบที่สมบูรณ์มากขึ้นของตัวแบบวัสดุคงคลังในโซ่อุปทาน โดยได้สอดแทรกตัวอย่างในสภาพแวดล้อมของโซ่อุปทาน เช่น การกระจายศูนย์ และรวมศูนย์ (Centralize and Decentralize) การหน่วงเวลาการผลิต (Postponement) การขายคืน (Buy-Back) ภายใต้เนื้อหาที่แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ

 • กาจัดการขนาดของความประหยัดในโซ่อุปทาน
 • การจัดการความไม่แน่นอนในโซ่อุปทาน
 • การกำหนดระดับความพร้อมของผลิตภัณฑ์ในโซ่อุปทาน

หนังสือเล่มนี้มีเป้าหมายสำหรับผู้อ่านทั้งกลุ่มวิชาการและกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน โดยกลุ่มวิชาการ หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับนักศึกษา MBA นักศึกษาปริญญาโทหลักสูตรการจัดการวิศวกรรม และนักศึกษาปริญญาตรีปีสุดท้ายที่สนใจด้านการบริหารวัสดุคงคลังในโซ่อุปทาน สำหรับผู้ปฏิบัติงานรวมถึงผู้บริหารและที่ปรึกษา วิศวกร หนังสือเล่มนี้เหมาะจะใช้เป็นตำราอ้างอิงแนวคิดและวิธีออกแบบระบบการวางแผนวัสดุคงคลังในทุกๆ อุตสาหกรรมข้อมูลเพิ่มเติม : การจัดการวัสดุคงคลังในโซ่อุปทาน Inventory Management in Supply Chains

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : การจัดการวัสดุคงคลังในโซ่อุปทาน Inventory Management in Supply Chains ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว

สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อร่วมกัน : การจัดการวัสดุคงคลังในโซ่อุปทาน Inventory Management in Supply Chains