ห้องส่วนตัว (A Room of One's Own)

หนังสือที่ผู้หญิงควรอ่าน

Tags : หนังสือแปล วรรณกรรมอังกฤษ วูล์ฟ

 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • Naiin.com โปรโมชั่น ช้อปช่วยชาติ ซื้อครบ 3 เล่มลด15%
จำนวน :

1

220.00 บาท

209.00 บาท

"คุณประหยัดไป 11.00 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 8 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : ห้องส่วนตัว (A Room of One's Own)

ห้องส่วนตัว (A Room of One's Own)

ห้องส่วนตัว เป็นงานเขียนที่ท้าทายความคิดความเชื่อในยุคที่ผู้หญิงถูกตีกรอบไว้ในค่านิยมแบบวิกตอเรียน แต่ยังคงมีความทันสมัยในเนื้อหาจวบจนทุกวันนี้ ที่ผู้หญิงทั่วโลกยังต้องต่อสู้เรียกร้องความเสมอภาค การไม่เลือกปฏิบัติเพราะเหตุแห่งเพศ และการรื้อถอน ปรับเปลี่ยนค่านิยม ประเพณีวัฒนธรรมที่กดผู้หญิงไว้ให้เป็นรอง ลิดรอนศักยภาพความสามารถของผู้หญิง ไม่มีพื้นที่ส่วนตัวของตนเองทั้งในบ้านและในสังคม

ห้องส่วนตัว จึงเป็นงานอมตะ ท้าทายความคิด ควรค่าแก่การอ่านและการแลกเปลี่ยนสนทนา เพื่อร่วมกันหาคำตอบว่าทำไมเครื่องมือ (ในการดำรงชีพ) และพื้นที่ในการพัฒนาศักยภาพของผู้หญิงจึงยังคมีอย่างจำกัด แม้ในทุกวันนี้ และยังมีผู้หญิงอีกจำนวนไม่น้อยที่มีสภาพเช่นทส ถูกกดขี่ข่มเหง และแสวงหาประโยชน์


สารบัญ : ห้องส่วนตัว (A Room of One's Own)

  • คำขอบคุณของผู้แปล
  • คำนิยม
  • คำนำผู้แปล
  • บทที่หนึ่ง
  • บทที่สอง
  • บทที่สาม
  • บทที่สี่
  • บทที่ห้า
  • บทที่หก
  • บันทึกท้ายเล่ม

เนื้อหาปกหลัง : ห้องส่วนตัว (A Room of One's Own)

ห้องส่วนตัว (A Room of One's Own)

ห้องส่วนตัว เป็นงานเขียนที่ท้าทายความคิดความเชื่อในยุคที่ผู้หญิงถูกตีกรอบไว้ในค่านิยมแบบวิกตอเรียน แต่ยังคงมีความทันสมัยในเนื้อหาจวบจนทุกวันนี้ ที่ผู้หญิงทั่วโลกยังต้องต่อสู้เรียกร้องความเสมอภาค การไม่เลือกปฏิบัติเพราะเหตุแห่งเพศ และการรื้อถอน ปรับเปลี่ยนค่านิยม ประเพณีวัฒนธรรมที่กดผู้หญิงไว้ให้เป็นรอง ลิดรอนศักยภาพความสามารถของผู้หญิง ไม่มีพื้นที่ส่วนตัวของตนเองทั้งในบ้านและในสังคม

ห้องส่วนตัว จึงเป็นงานอมตะ ท้าทายความคิด ควรค่าแก่การอ่านและการแลกเปลี่ยนสนทนา เพื่อร่วมกันหาคำตอบว่าทำไมเครื่องมือ (ในการดำรงชีพ) และพื้นที่ในการพัฒนาศักยภาพของผู้หญิงจึงยังคมีอย่างจำกัด แม้ในทุกวันนี้ และยังมีผู้หญิงอีกจำนวนไม่น้อยที่มีสภาพเช่นทส ถูกกดขี่ข่มเหง และแสวงหาประโยชน์รีวิวโดยนักเขียน : ห้องส่วนตัว (A Room of One's Own)

ห้องส่วนตัว (A Room of One's Own)

ความเรียงบางเล่มบางชื่อ A Room of One's Own ของเวอร์จิเนีย วูล์ฟ เล่มนี้ ใช้เวลาเดินทางยาวนานมากกว่าจะมาเป็น ห้องส่วนตัว ในภาคภาษาไทย ไม่เพียงแต่เพราะความยากของภาษาและท่วงทำนองการเขียนความเรียงในแบบฉบับเฉพาะตัวของเวอร์จิเนียวูล์ฟเท่านั้น แต่ยังกินความถึงอุปสรรคนานาเช่นที่วูล์ฟเองก็เอ่ยถึงในห้องส่วนตัว อันทำให้ผู้ที่ทำงานสร้างสรรค์ทุกชนิดต้องรู้สึกท้อถอย ไม่ว่าจะเป็นเวลา สมาธิในการทำงาน เศรษฐกิจ ประเพณี การเขียน การอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ไม่สนับสนุนต่อการทำงานสร้างสรรค์ ตลอดจนความเฉยเมยไม่ใยดีของโลกต่อการสร้างผลงานนามธรรมที่จับต้องเป็นประโยชน์ไม่ได้

ความเรียงชิ้นนี้ของวูล์ฟจึงมิเพียงถือได้ว่าเป็นประวัติวรรณคดีของผู้หญิงเท่านั้น แต่เป็นทฤษฎีที่ค้านต่อบทบาททางเพศของผู้หญิงที่สังคมวิกตอเรียนกำหนดเอาไว้อีกด้วย เป็นประวัติวรรณคดีและบทบาทหน้าที่ของเพศหญิงที่แต่งขึ้นจากจินตนาการเพราะไม่เคยมีใครบันทึกข้อมูลของผู้หญิงเอาไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เพราะผู้หญิงขาดความสำคัญพอ ไม่เคยสร้างผลงานอลังการยิ่งใหญ่พอที่จะปรากฎในประวัติศาสตร์

ความเรียงชิ้นนี้ของวูล์ฟก็มีลักษณ์จุดประเด็นทั้ง polemic และ controversial กระตุ้นเร้าให้ผู้อ่านลุกขึ้นมาแสดงทั้งความเห็นด้วยหรือโต้แย้ง จะเห็นได้ว่าวูล์ฟไม่ได้พยายามแม้แต่น้อยที่จะเสนอคำตอบให้กับปัญหา woman and ficton เลย แต่จะทิ้งปลายเปิดเอาไว้อย่างนั้น เพื่อนำไปสู่การถกเถยงและหาข้อสรุปในลำดับต่อไป

ห้องส่วนตัวนี้จึงมีลักษณะเป็นพลวต ยั่วยุให้แย้งอย่างยิ่ง ประเด็นสำคัญของการอ่านความเรียงเล่มบางนี้จึงไม่ใช่การได้มาซึ่งข้อสรุปตายตัว หากแต่เป็นการกระตุ้นให้คิดเพื่อหาคำตอบให้กับสิ่งที่พลวัตไปเรื่อยๆ อย่างไม่หยุดยั้ง อย่งนี้เองจึงไม่เป็นที่สงสัยเลยว่าทำไม ห้องส่วนตัว ของวูล์ฟจึงได้ชื่อว่าเป็น seminal work หรือ foundational work งานเฟมินิสต์ต้นแบบที่ได้รับการบรรจุเป็นหนังสือที่จำเป็นต้องอ่านในเกือบทุกมหาวิทยาลัยทั่วโลกที่มีการเรียนการสอนด้านสตรีศึกษา เพราะความเรียงเล่มบางๆ นี้กินความที่เป็นหัวใจสำคัญที่นักสตรีศึกษายังคงถกเถียงกันอยู่ไม่รู้จบกระทั่งทุกวันนี้ข้อมูลเพิ่มเติม : ห้องส่วนตัว (A Room of One's Own)

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : ห้องส่วนตัว (A Room of One's Own) ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว

สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อร่วมกัน : ห้องส่วนตัว (A Room of One's Own)