เก็งข้อสอบและสรุปเนื้อหาคณิตศาสตร์ ม.ปลาย

ตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการฉบับล่าสุด

Tags : คณิตศาสตร์ ข้อสอบ-เฉลย การศึกษาการสอน คณิตศาสตร์ ป.ปลาย เตรียมสอบ O-NET

 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • Naiin.com โปรโมชั่นฟิตสอบ ซื้อหนังสือ หมวดคู่มือ 2 เล่ม ลด15%
จำนวน :

1

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10

179.00 บาท

170.05 บาท

"คุณประหยัดไป 8.95 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 6 แต้ม"

Add to cart Add to Wish List

รายละเอียด : เก็งข้อสอบและสรุปเนื้อหาคณิตศาสตร์ ม.ปลาย

เก็งข้อสอบและสรุปเนื้อหาคณิตศาสตร์ ม.ปลาย

หนังสือเก็งข้อสอบและสรุปเนื้อหาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมปลาย เล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้น้องๆ เตรียมตัวสอบเข้าศึกษาต่อเป็นการนำเสนอข้อสอบเสริมประสบการณ์ในการเรียนรู้ ให้น้องๆ นักเรียนมีความถนัดทางวิชาการและพร้อมสอบแข่งขันเข้าศึกษาต่อ ในระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยดังต่างๆ โดยเน้นโจทย์เสริมทักษะประสบการณ์ และทบทวนความรู้ที่ได้ศึกษามาทั้งหมดในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ทางคณะผู้จัดทำได้จัดรวบรวมเนื้อหาในหนังสือชุดนี้ขึ้นพร้อมโจทย์แบบฝึกและเฉลยทุกข้อโดยฝ่ายวิชาการ ซึ่งในแต่ละชุดจะมีโจทย์ครอบคลุมทุกสาระ เพื่อให้น้องๆ นักเรียนและผู้สนใจทั่วไปมีความเข้าใจและสามารถวิเคราะห์วิธีการหาคำตอบที่ถูกต้อง และเพื่อใช้เป็นแนวทางในการวิเคราะห์ข้อสอบในการสอบครั้งต่อไป


สารบัญ : เก็งข้อสอบและสรุปเนื้อหาคณิตศาสตร์ ม.ปลาย

  เก็งข้อสอบและสรุปเนื้อหาคณิตศาสตร์ ม.ปลาย

  • สรุปเนื้อหาคณิตศาสตร์ ม.ปลาย
  • เซต
  • ตรรกศาสตร์
  • จำนวนจริง
  • ทฤษฎีจำนวน
  • ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน
  • ภาคตัดกรวย
  • เมตริกซ์
  • ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม
  • พังก์ชันตรีโกณมิติ
  • เวกเตอร์
  • จำนวนเชิงซ้อน
  • ความน่าจะเป็น

เนื้อหาปกหลัง : เก็งข้อสอบและสรุปเนื้อหาคณิตศาสตร์ ม.ปลาย

เก็งข้อสอบและสรุปเนื้อหาคณิตศาสตร์ ม.ปลาย

หนังสือเก็งข้อสอบและสรุปเนื้อหาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมปลาย เล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้น้องๆ เตรียมตัวสอบเข้าศึกษาต่อเป็นการนำเสนอข้อสอบเสริมประสบการณ์ในการเรียนรู้ ให้น้องๆ นักเรียนมีความถนัดทางวิชาการและพร้อมสอบแข่งขันเข้าศึกษาต่อ ในระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยดังต่างๆ โดยเน้นโจทย์เสริมทักษะประสบการณ์ และทบทวนความรู้ที่ได้ศึกษามาทั้งหมดในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายข้อมูลเพิ่มเติม : เก็งข้อสอบและสรุปเนื้อหาคณิตศาสตร์ ม.ปลาย

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : เก็งข้อสอบและสรุปเนื้อหาคณิตศาสตร์ ม.ปลาย ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว

สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อร่วมกัน : เก็งข้อสอบและสรุปเนื้อหาคณิตศาสตร์ ม.ปลาย