อาเซียน-จีน ทั้งปีนเกลียวทั้งเกี่ยวก้อย

ศึกษา เรียนรู้ เพื่อเท่าทันประเทศมหาอำนาจอย่างจีนที่เข้ามาทั้งปีนเกลียวและเกี่ยวก้อยกับอาเซียน

Tags : สังคมศาสตร์ อาเซียน

 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • เก็บตกงานมหกรรมหิ้วหนังสือ รับส่วนลดพิเศษลด 20% เมื่อซื้อหนังสือครบ 1,200 บาท ขึ้นไป
จำนวน :

1

 • 1

290.00 บาท

275.50 บาท

"คุณประหยัดไป 14.50 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 11 แต้ม"

Add to cart Add to Wish List

รายละเอียด : อาเซียน-จีน ทั้งปีนเกลียวทั้งเกี่ยวก้อย

อาเซียน-จีน ทั้งปีนเกลียวทั้งเกี่ยวก้อย

เรื่องของจีนในยุคอันรุ่งเรืองชัชวาลนี้ เราคงต้องดูภูมิทัศน์ทางการเมืองที่เกิดในช่วงที่สงครามเย็นสิ้นสุดเป็นต้นมา เพราะเราจะเห็นว่า เพียงสองทศวรรษหลังจากสงครามเย็นสิ้นสุดลงแล้วนี้ จีนพลิกฟื้นตัวเองจากการหลับใหลอยู่กับตัวเองอย่างโดดเดี่ยวมาจนถึงเมือ่สงครามเย็นสิ้นสุดลง

เพียงชั่วสิบปีแรกของทศวรรษที่ 21 นับแต่เกิดเหตุการณ์เทียนอันเหมินในเดือนมิถุนายน ค.ศ.1989 นั่นเอง ที่เห็นได้ชัดขึ้นถึงการเติบใหญ่กล้าแข็งในอำนาจทางเศรษฐกิจและกาเมืองของจีน ควบคู่กับมหาอำนาจของโลก ซึ่งจีนกลายเป็นคู่ร่วมและเป็นตัวการที่สำคัญที่สุดชาติหนึ่ง ต่อการแก้ไขและเผชิญปัญหาต่างๆของโลก

ขณะเดียวกันนี้เองที่เราเห็นว่า การเบ่งบานเติบโตทางเศรษฐกิจของเอเชียแปซิฟิกไปด้วยโดยปริยาย และจะด้วยวิถีทางการทูตทั้งละเอียดอ่อนละเมียดละไม หรือการทูตแบบข่มขู่แบบของจีน อย่างใดอย่างหนึ่งก็ตาม ทำให้จีนแสดงบทบาทเชิงรุก ซึ่งมีส่วนอย่างสำคัญต่อการกำหนดความเป็นภูมิภาคนิยมของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และในการกำหนดระเบียบโลกขึ้นมา

ในแง่ของยุทธศาสตร์ความมั่นคง นโยบายสี่ทันสมัยของเติ้ง เสี่ยวผิง สร้างให้กองทัพจีนเข้มแข็งและทันสมัยยิ่งขึ้น เป็นการปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์ด้านการทหารที่ก้าวไกลไปกว่าการเป็นแค่เพียงมหาอำนาจในภูมิภาคเท่านั้น และจะเห็นแนวโน้มสำคัญประการหนึ่ง คือการสร้างความเป็นมหาอำนาจทางยุทธนาวีของจีน


คำนำ : อาเซียน-จีน ทั้งปีนเกลียวทั้งเกี่ยวก้อย

อาเซียน-จีน ทั้งปีนเกลียวทั้งเกี่ยวก้อย

การเติบโตของจีนเป็นเรื่องที่ทั่วโลกจับตามองด้วยความสนใจ เพราะการที่จีนพลิกฟื้นขึ้นมาจากการหลับใหลอย่างยาวนานมนี่เอง กลายเป็นจุดเปลี่ยนหนึ่งของขั้วอำนาจทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ที่เห็นได้ชัดเจนยิ่งขึ้นว่า ศตวรรษที่ยี่สิบเอ็ดจากนี้จะเป็นศตวรรษที่จีนกลายเป็นอีกมหาอำนาจหนึ่ง ซึ่งจะมีบทบาทอย่างสำคัญยิ่งต่อการขับเคลื่อนเอเชียให้พลิกผันไปจากเดิม จีนเป็นตัวการใหญ่ ต่อปฏิสัมพันธ์ระหว่างประเทศ จนกล่าวกันว่า บรรดาประเด็นต่างๆไม่เพียงที่เกิดในเอเชียเท่านั้น แม้ในส่วนอื่นของโลก จะไม่อาจละเลยเฉยชาต่อการเข้าไปข้องเกี่ยวของจีนในปัญหาที่จะต้องร่วมกันแก้ไข ขั้วอำนาจโลกที่เลื่อนไหล มาอยู่ในเอเชียแปซิฟิกขณะนี้ มีจีนเป็นศูนย์กลางของอำนาจใหม่ แผ่ขยายเขตอิทธิพลที่มีผลอยู่ไม่น้อย ต่อการปรับเปลี่ยนนโยบายต่างประเทศ และกับรัฐอื่นนอกภูมิภาค


สารบัญ : อาเซียน-จีน ทั้งปีนเกลียวทั้งเกี่ยวก้อย

  อาเซียน-จีน ทั้งปีนเกลียวทั้งเกี่ยวก้อย

  • ภูมิทัศน์ความสัมพันธ์ อาเซียน-จีน
  • จุดเชื่อมโยงระหว่างเอเชียตะวันออกกับอาเซียน
  • การพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียน-จีน
  • ข้อตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน
  • อาเซียนกับจีนในการพัฒนาอนุภูมิภาค มหานทีแม่โขง
  • ยุทธศาสตร์ของมณฑลยูนนานของจีน
  • การแย่งชิงผลประโยชน์ในเขตลุ่มแม่น้ำโขง
  • อนุภาคมหานทีลุ่มน้ำ:ศูนย์รวมขนถ่ายสินค้า และการค้าชายแดนของประเทศไทย
  • ภูมิทัศน์ของระบบความมั่นคงในเอเชียและเอเชียตะวันเฉียงใต้
  • จีนกับอาเซียนในมิติด้านความมั่นคง
  • ความร่วมมือด้านความมั่นคงทางทะเล
  • ปัญหาทะเลจีนใต้-อาเซียนกับจีน

เนื้อหาปกหลัง : อาเซียน-จีน ทั้งปีนเกลียวทั้งเกี่ยวก้อย

อาเซียน-จีน ทั้งปีนเกลียวทั้งเกี่ยวก้อย

สำหรับอาเซียนแล้ว การติดต่อการค้ากับจีนช่วยเพิ่มตลาดการค้า ซึ่งเป็นตลาดการค้าที่ใหญ่โตมาก เพราะมีจำนวนประชากรกว่าพันล้านคน แต่จีนนั้นเล็งเห็นประโยชน์นอกเหนือไปจากเรื่องการค้า ก็คือการเพ่งเล็งถึงทรัพยากรธรรมชาติของประเทศในอาเซียนที่จีนจะตักตวงเอาไปใช้สำหรับการผลิต รวมถึงพลังงานซึ่งเป็นสิ่งที่จีนต้องการเป็นอย่างยิ่ง

ในขณะเดียวกันก็จะเห็นการก้าวรุกของจีนเข้ามาในอาเซียนทางเศรษฐกิจ และใช้อาเซียนเป็นหัวหอกในการขยายอิทธิพลทางการเมืองไปในตัวรีวิวโดยสำนักพิมพ์ : อาเซียน-จีน ทั้งปีนเกลียวทั้งเกี่ยวก้อย

อาเซียน-จีน ทั้งปีนเกลียวทั้งเกี่ยวก้อย

หนังสือเล่มนี้รวบรวมความเป็นมาเป็นไปในความสัมพันธ์อาเซียน-จีน ซึ่งมีทั้งความร่วมมือปรองดองและข้อขัดแย้ง ซึ่งแน่นอนว่ามุ่งในประเด็นผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจเป็นส่วนใหญ่ ไทยเองในฐานะเป็นหนึ่งในสมาชิกของอาเซียน จึงต้องตระหนักถึงความเคลื่อนไหวในอาเซียนของชาติมหาอำนาจอย่างจีน ว่าจะส่งอิทธิพลต่อภูมิภาคแห่งนี้ในด้านใด เพื่อการปรับตัวให้รู้เท่าทันข้อตกลงต่างๆ ที่ต้องทำร่วมกับจีน และใช้โอกาสทางเศรษฐกิจจากจีนพัฒนาเศรษฐกิจอาเซียนให้เติบโตไปพร้อมกันข้อมูลเพิ่มเติม : อาเซียน-จีน ทั้งปีนเกลียวทั้งเกี่ยวก้อย

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : อาเซียน-จีน ทั้งปีนเกลียวทั้งเกี่ยวก้อย ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว

สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อร่วมกัน : อาเซียน-จีน ทั้งปีนเกลียวทั้งเกี่ยวก้อย