คู่มือเตรียมสอบ กองทัพไทย นายทหารสัญญาบัตร กลุ่มงานการเงิน (ภาค ก+ข)

เล่มเดียวครบ สรุป+เก็งข้อสอบล่าสุด ติวเจาะข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 1,000%

Tags : คู่มือ เตรียมสอบ เจาะข้อสอบ สอบบรรจุ คลังข้อสอบ

จำนวน :

1

280.00 บาท

266.00 บาท

"คุณประหยัดไป 14.00 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 10 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

ข้อมูลเพิ่มเติม : คู่มือเตรียมสอบ กองทัพไทย นายทหารสัญญาบัตร กลุ่มงานการเงิน (ภาค ก+ข)


รายละเอียด : คู่มือเตรียมสอบ กองทัพไทย นายทหารสัญญาบัตร กลุ่มงานการเงิน (ภาค ก+ข)

คู่มือเตรียมสอบ กองทัพไทย นายทหารสัญญาบัตร กลุ่มงานการเงิน (ภาค ก+ข)

คุ่มือเตรียมสอบเล่มนี้ที่จัดทำขึ้นเพื่อเป็นเเนวทางเเละทบทวน ความรู้สำหรับเตรียมสอบเข้ารับราชการระดับต่างๆ เเละใช้เป็นคู่มือประกอบในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม สำหรับผู้มที่สนใจทั่วไปใช้เพื่อประกอบการเรียนการสอนการค้นคว้าทำรายงาน เเละยังใช้อ้างอิงในการจัดทำตำราอันเป็นประโยชน์ทางด้านวิชาการ

หลักสูตรการสอบ

1. วิชาพืันฐานความรู้ทั่วไป

 • คณิตศาสตร์
 • ภาษาไทย
 • ภาษาอังกฤษ
 • ความรู้ทั่วไป ด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
 • ประชาคมอาเซียน ระหว่าง 1-31 พค.

2. วิชาเฉพาะตำแหน่ง

 • วิชาหลักการบัญชี
 • วิชาการบัญชีชั้นสูง
 • วิชาการบัญชีการเงิน
 • วิชาภาษีอากร
 • เศรษฐศาสตร์จุลภาคและเศรษฐศาสตร์มหภาค

คำนำ : คู่มือเตรียมสอบ กองทัพไทย นายทหารสัญญาบัตร กลุ่มงานการเงิน (ภาค ก+ข)

คู่มือเตรียมสอบ กองทัพไทย นายทหารสัญญาบัตร กลุ่มงานการเงิน (ภาค ก+ข)

คุ่มือเตรียมสอบเล่มนี้ที่จัดทำขึ้นเพื่อเป็นเเนวทางเเละทบทวน ความรู้สำหรับเตรียมสอบเข้ารับราชการระดับต่างๆ เเละใช้เป็นคู่มือประกอบในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม สำหรับผู้มที่สนใจทั่วไปใช้เพื่อประกอบการเรียนการสอนการค้นคว้าทำรายงาน เเละยังใช้อ้างอิงในการจัดทำตำราอันเป็นประโยชน์ทางด้านวิชาการ

สถาบันการตำราทอง ได้ปรับปรุงเเละพัมนาทางด้านเนื้อหาเพื่อให้เป็นปัจจุบันเเละทันสมัยที่สุดตามความเปลี่ยนเเปลงทางด้านวิชาการอยู่เสมอ พร้อมกับเน้นหนักในความเข้มข้นของเนื้อหาเเนวข้อสอบใหม่  เพื่อสรรสร้างขึ้นเป็นองค์ความรู้ นอกจากนี้สถาบันตำราทอง ขอน้อมรับในความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นในหนังสือคู่มือเตรียมสอบเล่มนี้ เเละจักได้นำมาเเก้ไข ปรับปรุง เเละพัฒนาเพื่อให้เป็นสถาบันชั้นนำทางวิชาการที่มีความเชี่ยวชาญ เเละเพื่อเป็นคุณประโยชน์เเก่เเวดวงวิชาการในอนาคตสืบไป


สารบัญ : คู่มือเตรียมสอบ กองทัพไทย นายทหารสัญญาบัตร กลุ่มงานการเงิน (ภาค ก+ข)

  คู่มือเตรียมสอบ กองทัพไทย นายทหารสัญญาบัตร กลุ่มงานการเงิน (ภาค ก+ข)

  • ประวัติกองบัญชาการกองทัพไทย
  • วิสัยทัศน์กองบัญชาการกองทัพไทย
  • ค่านิยมหลัก นโยบายทั่วไปกองบัญชาการกองทัพไทย
  • จำนวนเเละการดำเนินการ
  • เซต
  • การให้เหตุผล
  • สถิติเบื้องต้น
  • ความน่าจะเป็น
  • เเนวข้อสอบ-ข้อสอบคณิตศาสตร์
  • เฉลยคำตอบพร้อมคำอธิบาย
  • เเนวข้อสอบ วิชา คณิตศาสตร์
  • เฉลยคำตอบพร้อมอธิบายวิธีทำอย่างละเอียด
  • เเนวข้อสอบ วิชา ภาษาไทย
  • เฉลยคำตอบ
  • การอ่าน ( Reading )
  • เเนวข้อสอบ วิชา ภาษาอังกฤษ
  • เฉลยคำตอบ
  • ตัวอย่างเเนวข้อสอบ ข่าวเหตุการณ์ การเมือง เศรษฐกิจ สังคม
  • เฉลยเเนวคำตอบ
  • เเนวข้อสอบ-ข้อสอบ อาเซียน ASEAN
  • เฉลยคำตอบ
  • เเนวข้อสอบค่านิยม 12 ประการของ คสช.
  • เฉลยคำตอบ
  • ความรู้หลักบัญชีเบื้องต้น
  • สรุปถาม-ตอนประเด็นปัญหาเรื่อง กฏหมายภาษีเเละอากร ปี 2558
  • ความรู้ทั่วไปทางเศรษฐศาสตร์
  • คำถามท้ายบท
  • เฉลยคำถามท้ายบท
  • เเนวข้อสอบ หลักการบัญชี
  • เเนวข้อสอบ  การบัญชีการเงิน
  • เเนวข้อสอบ การบัญชีภาษีอากร
  • เเนวข้อสอบ การบัญชีขั้นสูง
  • เเนวข้อสอบ วิชาเศรษฐศาสตร์

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : คู่มือเตรียมสอบ กองทัพไทย นายทหารสัญญาบัตร กลุ่มงานการเงิน (ภาค ก+ข) ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว

สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อร่วมกัน : คู่มือเตรียมสอบ กองทัพไทย นายทหารสัญญาบัตร กลุ่มงานการเงิน (ภาค ก+ข)