บทสวดมนต์วันพระ

วันนี้วันพระ สวดมนต์ รักษาศีล ให้ละ ให้ทาน ให้อภัยต่อกันและกัน
จำนวน :

1

49.00 บาท

46.55 บาท

"คุณประหยัดไป 2.45 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 1 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : บทสวดมนต์วันพระ

บทสวดมนต์วันพระ

การได้สวดมนต์วันพระนี้นับว่าเป็นโอกาสอันดีอย่างยิ่ง สำหรับพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาต่อพระพุทธศาสนา ให้ถือเอาวันอันเป็นมงคลนี้เป็นการเริ่มต้นในการปรับเปลี่ยนชะตาชีวิตของตัวเอง เดินตามทางแห่งธรรมของพระพุทธองค์ ด้วยการสวดมนต์เจริญภาวนา รักษาศีล ให้ละให้ทาน ให้อภัยต่อกันและกัน บุญกุศลย่อมบังเกิดให้เห้นในทันที ทั้งตัวเองและผู้อื่น นั้นคือความสงบสุขกายสงบใจ

หนังสือเล่มนี้ได้ลำดับบทสวดมนต์ การรักษาศีล การให้ทานเพื่อปฏิบัติในวันพระหรือทุกๆ วัน แม้วันที่เปิดอ่านหนังสือเล่มนี้ไม่ใช่วันพระ หากได้ประพฤติตามหนังสือแล้ว วันนั้นๆ ก็จะเป็นวันดีมีมงคล มีคุณพระพุทธเจ้าคุ้มครองเช่นเดียวกัน

บุคคลผู้ที่หว่านพืชไว้เช่นไร ย่อมได้ผลเช่นนั้น ผู้ทำกรรมดีย่อมได้รับผลดี ผู้ทำกรรมชั่ว ย่อมได้รับผลชั่ว ฉะนั้นสวดมนต์วันพระ คิดดี พูดดี ทำดี ย่อมได้รับผลดี ไม่เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นได้


คำนำ : บทสวดมนต์วันพระ

หนังสือเล่มนี้ได้ลำดับบทสวดมนต์ การรักษาศีล การให้ทาน เพื่อปฏิบัติในวันพระหรือทุกๆวัน แม้วันที่เปิดอ่านหนังสือเล่มนี้ไม่ใช่วันพระ หากได้ประพฤติตามหนังสือแล้ว วันนั้น ก็จะเป็นวันดีมีมงคล มีคุณพระพุทธเจ้าคุ้มครองเช่นเดียวกัน

บุคคลผู้ที่หว่านพืชไว้เช่นไร ย่อมได้ผลเช่นนั้น ผู้ทำกรรมดีย่อมได้รับผลดี ผู้ทำกรรมชั่ว ฉะนั้นสวดมนต์วันพระคิดดี พูดดี ทำดี ย่อมได้รับผลดี ไม่เปลี่ยนแปลงเป้นอย่างอื่นได้


สารบัญ : บทสวดมนต์วันพระ

  • วันพระ วันแห่งการเริ่มต้น
  • มหัศจรรย์แห่งการสวดมนต์วันพระ
  • เตรียมตัวก่อนสวดมนต์

  1. สวดมนต์เจริญภาวนาวันพระ

  2. รักษาศีลวันพระ

  3. ให้ทานวันพระ


เนื้อหาปกหลัง : บทสวดมนต์วันพระ

วันนี้วันพระ

บุญเราไม่เคยสร้าง ใครที่ไหนจะมาช่วยเจ้าข้อมูลเพิ่มเติม : บทสวดมนต์วันพระ

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : บทสวดมนต์วันพระ ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว

สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อร่วมกัน : บทสวดมนต์วันพระ