คู่มือสอบนายทหารประทวนกองทัพไทย

รวมคู่มือเตรียมสอบและแนวข้อสอบ
 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • น้องอินทร์ใจดี_ พิเศษ!เฉพาะสมาชิก naiin.com เมื่อช้อปหนังสือที่ร่วมรายการ 1-3 เล่ม ลด 15 % , ช้อป 4 เล่มขึ้นไป ลด 20%
จำนวน :

1

270.00 บาท

229.50 บาท

"คุณประหยัดไป 40.50 บาท (15.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 9 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : คู่มือสอบนายทหารประทวนกองทัพไทย

คู่มือเตรียมสอบนายทหารชั้นประทวนกองทัพไทย

ทางสถาบันได้เล็งเห็นความสำคัญจึงได้จัดทำหนังสือเล่มนี้ขึ้นมา โดยประกอบด้วยการสรุปเนื้อหาและ เจาะข้อสอบ วิชาความถนัด คณิตศาสตร์ระดับ1-3 ด้านคณิตศาสตร์ ภาษา เหตุผล มิติสัมพันธ์ และด้านการประสานสัมพันธ์ วิชาภาษาไทย ระดับ1-3 หลักภาษา ความรู้เกี่ยวกับ หน่วยเสียง รูปลักษณ์ของคำ หน้าที่ของคำ ลักษณะประโยคเพื่อการสื่อสาร การใช้ภาษา ระดับภาษา ราชาศัพท์ สำนวน สุภาษิต คำพังเพย ข้อบกพร่องในการใช้ประโยค โวหารการเขียน การใช้เครื่องหมายวรรคตอนและเครื่องหมายอื่น การอ่านจับใจความ การอ่านตีความ การสรุปความ วิชาภาษาอังกฤษ ความรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ สำนวน ไวยากรณ์พื้นฐาน ความเข้าใจประโยคและเนื้อเรื่องที่อ่าน การจับประเด็นของเรื่อง และบทสนทนาระดับเบื้องต้น และความรู้ทั่วไป ได้แก่ความรู้ทางการเมือง การทหาร เศรษฐกิจ สังคม วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี พลังงาน สิ่งแวดล้อม ประชาคมอาเซียน และค่านิยมคนไทย โดยเจาะข้อสอบพร้อมคำเฉลยอธิบายที่ให้เข้าใจง่ายจัดทำเป็นหนังสือชุดนี้ขึ้น เพื่อให้ผู้ที่สอบได้เตรียมตัวอ่านล่วงหน้า มีความพร้อมในการสอบ


สารบัญ : คู่มือสอบนายทหารประทวนกองทัพไทย

  คู่มือเตรียมสอบนายทหารชั้นประทวนกองทัพไทย

  • เจาะข้อสอบด้านความถนัดและด้านคณิตศาสตร์ รวม 100 ข้อ
  • เจาะข้อสอบมิติสัมพันธ์
  • สรุปความทางตรรกศาสตร์
  • ภาษาไทย
  • เจาะข้อสอบการสะกดคำ
  • การอ่านคำ
  • การใช้คำและความหมายของคำ
  • การเติมคำลงในช่องว่างให้ได้ใจความ
  • คำราชาศัพท์
  • คำและประโยค
  • โวหารภาพพจน์
  • โวหารการเขียน
  • การเรียงลำดับข้อความ
  • สำนวน สุภาษิต คำพังเพย
  • รวมแนวข้อสอบภาษาไทย
  • จาะข้อสอบไวยากรภาษาอังกฤษแยกเป็นเรื่องๆ
  • เจาะข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1
  • เจาะข้อสอยบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2
  • เจาะข้อสอบการสนทนา
  • ความรู้ทั่วไป
  • ความรู้เกี่ยวกับการปกครอง
  • ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
  • แนวข้อสอบ สังคม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วัฒนธรรมและจริยธรรม สังคม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วัฒนธรรม ชุดที่ 1
  • แนวข้อสอบ สังคม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วัฒนธรรมและจริยธรรม สังคม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วัฒนธรรม ชุดที่ 2
  • แนวข้อสอบ สังคม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วัฒนธรรมและจริยธรรม สังคม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วัฒนธรรม ชุดที่ 3

เนื้อหาปกหลัง : คู่มือสอบนายทหารประทวนกองทัพไทย

คู่มือเตรียมสอบนายทหารชั้นประทวนกองทัพไทย

ภาษาอังกฤษเข้าศึกษา ตรี- โท- เอก ทุกมหาวิทยาลัย

เตรียมสอบแข่งขัน

การสทนาภาษาอังกฤษข้อมูลเพิ่มเติม : คู่มือสอบนายทหารประทวนกองทัพไทย

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : คู่มือสอบนายทหารประทวนกองทัพไทย ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว

สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อร่วมกัน : คู่มือสอบนายทหารประทวนกองทัพไทย