๗ ภูวนาถ ราชภักดิ์

พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระบูรพกษัตริย์แห่งสยาม
 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • naiin.com เก็บตกรับหิ้วหนังสืองานบ้านและสวน Select ช้อปครบ 1,200 บาท ลด 20%
จำนวน :

1

 • 1
 • 2

220.00 บาท

209.00 บาท

"คุณประหยัดไป 11.00 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 8 แต้ม"

Add to cart Add to Wish List

รายละเอียด : ๗ ภูวนาถ ราชภักดิ์

เทิดทูนและประกาศเกียรติคุณสมเด็จพระบูรพกษัตริย์แห่งสยาม ๗ พระองค์ผู้ทรงคุณปการใหญ่หลวงต่อประเทศชาติ

๑. พ่อขุนรามคำแหงมหาราช

๒.สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

๓.สมเด็จพระนารายณ์มหาราช

๔.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 

๕.พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช

๖.พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

๗.พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

 


สารบัญ : ๗ ภูวนาถ ราชภักดิ์

  พ่อขุนรามคำแหงมหาราช

  สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

  สมเด็จพระนารายณ์มหาราช

  สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 

  พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช

  พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

  ภาคผนวก

  บรรณานุกรมรีวิวโดยนักเขียน : ๗ ภูวนาถ ราชภักดิ์

หนังสือ ๗ ภูวนาถ ราชภักดิ์ เล่มนี้ นำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ไทย ๗ พระองค์ คือ  พ่อขุนรามคำแหงมหาราช สมเด็จพระนเรศวรมหาราช สมเด็จพระนารายณ์มหาราช สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ด้วยความจงรักภักดีต่อองค์พระมหากษัตริย์อันทรงพระปรีชาดังกล่างพระนามนี้ บรรดาเหล่าทหารและประชาชนจึงพร้อมใจกันสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ ณ อุทยานราชภักดิ์ บริเวณพื้นที่ของกองทัพบก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อให้ลูกหลานไทยได้ รำลึกถึงพระเดชพระคุณแห่งพระราชกรณียกิจ ที่ทรงเสียสละ สร้างสรรค์แผ่นดินไทยไว้เป็นมรดกสำคัญมาจนทุกวันนี้

หนังสือ ๗ ภูวนาถ ราชภักดิ์  เหมาะสำหรับนักศึกษาและท่านผู้สนใจเรื่องราวบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์ไทยได้อ่านและศึกษา ทำให้เกิดความภาคภูมิใจในบรระบุรุษของเรา

ขอขอบคุณสำนักพิมพ์สถาพรบุ๊คส์ที่สนับสนุนงานพิมพ์หนังสือวิชาการเชิงประวัติศาสตร์ และผู้อ่านที่ให้ความสนใจทุกท่าน รวมทั้งเจ้าของผลงานเขียนดังทืี่กล่าวไว้ในหน้าบรรณารุกรมหนังสือเล่มนี้

รงค์ ประพันธ์พงศ์รีวิวโดยสำนักพิมพ์ : ๗ ภูวนาถ ราชภักดิ์

อุทยานราชภักดิ์ เป็นอุทยานขนาด ๒๒๒ ไร่เศษ ที่กองทัพบกเป็นผู้ดำเนินการจักสร้าง ตั้งอยู่ในอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชื่ออุทยานราชภักดิ์ ได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช หมายถึงอุทยานที่สร้างขึ้นด้วยความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์

ที่ตระหง่านโดดเด่นอยู่กลางอุทยานคือพระบรมราชานุเสาวรีย์สมเด็จพระบูรพกษัตริย์แห่งสยาม ๗ พระองค์ ตั้งอยู่ยุคสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ แต่ละพระองค์ล้วนมีคูณูปการอันใหญ่หลวงต่อประเทศชาติทั้งรวบรวมแผ่นดินเป็นปึกแผ่น ปลดแอกจากต่างชาติและพัฒนาบ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรืองสงบสุขได้แก่

๑. พ่อขุนรามคำแหงมหาราช (สุโขทัย)

๒.สมเด็จพระนเรศวรมหาราช (อยุธยา)

๓.สมเด็จพระนารายณ์มหาราช (อยุธยา)

๔.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช  (ธนบุรี)

๕.พระบาทสมเ็ด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (รัตนโกสินทร์)

๖.พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัตนโกสินทร์)

๗.พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัตนโกสินทร์)

อย่างไรก็ตาม สิ่งที่แม้จริงคือกษัตริย์ทุกพระองค์ต่างทรงเทพระวรกาย เพื่อทำให้ไทยเป็นไทยอย่างทุกวันนี้ และสถาบันกษัตริย์นั้นได้ถือเป็นศูนย์รวมจิตใจของปวงชนชาวไทยอย่างไม่เวื่อมคลาย ตั้งแต่อดีตมาตราบถึงปัจจุบัน

สำนักพิมพ์สถาพรบุ๊คส์

 ข้อมูลเพิ่มเติม : ๗ ภูวนาถ ราชภักดิ์

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : ๗ ภูวนาถ ราชภักดิ์ ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว

สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อร่วมกัน : ๗ ภูวนาถ ราชภักดิ์