พระโมคคัลลานะ (ชุดมหาสาวก)

ผู้เขียน: ธรรมจักร ฟักสุวรรณ์

สำนักพิมพ์: อมรินทร์ธรรมะ

หมวดหมู่: ธรรมะ ศาสนา และปรัชญา , ธรรมะ ศาสนา และปรัชญา

0 รีวิว เขียนรีวิว

  ปกอ่อน
  70.00 บาท

70.00 บาท

139.00 บาท ประหยัด 69.00 บาท (49.64 %)

จำนวนคะแนนที่ได้รับ 2 แต้ม

มหาสาวกผู้เป็นเลิศในทางฤทธิ์ < แสดงน้อยลง มหาสาวกผู้เป็นเลิศในทางฤทธิ์
 • ส่วนลด:
  ลด 50%
 • โปรโมชั่น: naiin.com Book Shock Sale ยิ่งช้อปยิ่งลด 1-4 เล่ม ลด 50% ช้อป 5 เล่มขึ้นไปลด 70% (สินค้าอาจจะมีตำหนิและสภาพไม่ 100% ทางบริษัทไม่รับเปลี่ยนคืน ยกเว้นชำรุดจากการผลิต)

70.00 บาท

139.00 บาท
139.00 บาท
ประหยัด 69.00 บาท (49.64 %)

จำนวนคะแนนที่ได้รับ 2 แต้ม

จำนวน :

1

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • naiin.com Book Shock Sale ยิ่งช้อปยิ่งลด 1-4 เล่ม ลด 50% ช้อป 5 เล่มขึ้นไปลด 70% (สินค้าอาจจะมีตำหนิและสภาพไม่ 100% ทางบริษัทไม่รับเปลี่ยนคืน ยกเว้นชำรุดจากการผลิต)
  • naiin.com BIG BANG SALE ช้อป 1 - 3 เล่ม ลด 15%*
  • naiin.com BIG BANG SALE ช้อป 4 เล่มขึ้นไป ลด 20%*
จำนวนหน้า
107 หน้า
ประเภทสินค้า
ขนาด
14 x 18.4 x 0.8 CM
น้ำหนัก
0.147 KG
บาร์โค้ด
9786161812737

รายละเอียด : พระโมคคัลลานะ (ชุดมหาสาวก)

พระโมคคัลลานะ

พระพุทธศาสนาสอนให้เราทั้งหลายเห็นว่า สรรพสิ่งต่างๆ นั้นล้วนเกิดขึ้นด้วยเหตุปัจจัย หากเหตุที่ทำให้สิ่งต่างๆ เกิดขึ้นมาหมดไปสิ่งต่างๆ เหล่านั้นก็จะดับไปด้วย เช่น การที่ต้นไม้เติบโตขึ้นมาได้ก็ต้องอาศัยดิน น้ำ แสงแดด ซึ่งหากขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไปต้นไม้ก็ไม่อาจดำรงอยู่ได้ ความปรารถนาใดๆ ก็เช่นกัน มิอาจสำเร็จขึ้นได้ด้วยการอ้อนวอนต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ หากแต่เราจะต้องสร้างเหตุที่ถูกต้องด้วยความเพียรของเราเอง ความปรารถนาจึงจะกลายเป็นจริงขึ้นมาได้

แม้แต่พระโมคคัลลานะซึ่งได้รับแต่งตั้งจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เป็นพระอัครสาวกเบื้องซ้าย และมีความเป็นเลิศกว่าภิกษุทั้งหลายในด้านมีฤทธิ์มาก ก็มิใช่ได้ตำแหน่งนี้มาด้วยความบังเอิญ หากแต่ท่านได้ตั้งความปรารถนาและสร้างเหตุของความสำเร็จเหล่านี้ไว้ก่อนแล้วในอดีตชาติอันยาวนาน

วรุณนาคราช หากย้อนกลับไปเป็นระยะเวลา 1 อสงไชย 100000 หมากัป พระโมคคัลลานะได้ถือกำเนิดเป็นพญานาคชื่อว่า วรุณ อาศัยอยู่ในมหาสมุทรอันกว้างใหญ่แห่งหนึ่ง ครั้งนั้นท่านมายังที่บรรทมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอโนมทัสสี เมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตื่นบรรทมเพราะการเล่นดนตรีของเหล่าเทวดา มนุษย์ และนาค ท่านจึงอาราธนาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เสด็จไปยังนาคพิภพ พร้อมด้วยเหล่าภิกษุสงฆ์สาวก

เมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เสด็จพร้อมด้วยพระสาวกไปยังนาคพิภพ ท่านได้ถวายภัตตาหารแด่พระพุทธองค์และพระสาวก เมื่อพระพุทธองค์ทรงทำภัตกิจเสร็จ จึงตรัสอนุโมทนา แล้วพยากรณ์ท่านว่า

"ผู้ใดได้บูชาพระสงฆ์และได้บูชาพระพุทธเจ้าผู้นายกของโลก ด้วยจิตอันเลื่อมใส ผู้นั้นจักไปสู่เทวโลก จักเสวยเทวรัชสมบัติสิ้น 33 ครั้ง จักเสวยราชสมบัติในแผ่นดิน ครอบครองพสุธา 108 ครั้ง และจักเป็นพระเจ้าจักรพรรดิ์ 55 ครั้ง โภคทรัพย์นับไม่ถ้วน จักเกิดแก่ผู้นั้นทันทีทันใด

"ในกัปนับไม่ถ้วนแต่กัปนี้ พระศาสดาพระนามว่าโคตมะโดยพระโคตร ซึ่งสมภพในวงศ์พระเจ้าโอกกากราชจักเสด็จอุบัติขึ้นในโลก ผู้นั้นเคลื่อนจากนรกแล้ว จักถึงความเป็นมนุษย์ จักเป็นเผ่าพันธ์พราหมณ์ มีนามว่า โกสิตะ โดยนาม ภายหลังอันกุศลมูลตักเตือนแล้ว เขาจักบวช จักได้เป็นพระสาวกที่สองของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่าโคดม จักปรารภความเพียร มีจิตอันส่งไปในพระนิพพาน ถึงที่สุดแห่งฤทธิ์ กำหนดรู้อาสวะทั้งปวงแล้วเป็นผู้ไม่มีอาสวะจักปรินิพพาน"


สารบัญ : พระโมคคัลลานะ (ชุดมหาสาวก)

  • ปฐมบทแห่งความปรารถนา
  • ระหว่างทางสร้างบารมี
  • ที่สุดแห่งภพ
  • หลับด้วยอวิชขาครั้งสุดท้าย
  • เอตทัคคะ โมคคัลลานุภาพ
  • น้ำใจกว้างขวาง
  • โปรดสัตว์ แสดงธรรม
  • กรรมฤทธิ์ ฉากสุดท้ายของชีวิต

   


เนื้อหาปกหลัง : พระโมคคัลลานะ (ชุดมหาสาวก)

พระโมคคัลลานะ

พระโมคคัลลานะมีบทบาทอย่างมากในการช่วยเผยแผ่ศาสนา โดยเฉพาะการใช้ฤทธิ์ปาฏิหาริย์ของท่าน เพื่อปราบบุคคลผู้มีมิจฉาทิฐิให้หันมาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา นอกจากนี้ท่านยังสามารถท่องเที่ยวไปในสวรรค์แล้วสอบถามถึงบุพกรรม คือ กรรมที่ทำไว้ในอดีตของเหล่าเทวดาต่างๆ เพี่อนำบุพกรรมเหล่านั้นมาแจ้งยังเหล่ามนุษย์ให้พฤติปฏิบัติตาม อันจะนำให้บุคคลเหล่านั้นได้ไปสู่สุคติตราบที่ยังไม่บรรลุธรรมในชาตินี้ การกระทำต่างๆ ของพระเถระล้วนส่งผลให้พระพุทธศาสนาในยุคนั้นมีความมั่นคงอย่างยิ่งรีวิวโดยนักเขียน : พระโมคคัลลานะ (ชุดมหาสาวก)

พระโมคคัลลานะ

ความเชื่อเรื่องอิทธิปาฏิหาริย์คงมีมาตั้งแต่โบราณกาล ผ่านหลายเรื่องราว โดยเฉพาะเรื่องราวที่ปรากฏในศาสนาต่างๆ แทบไม่มีศาสนาใดเลยที่จะไม่กล่าวถึงเรื่องอิทธิปาฏิหาริย์

สำหรับพระพุทธศาสนาแล้ว ท่าที่ต่อเรื่องอิทธิปาฏิหาริย์อาจจะเป็นเรื่องที่ไม่สลักสำคัญนัก เพราะจุดมุ่งหมายของพระพุทธศาสนามุ่งเน้นการศึกษาและปฏิบัติในเรื่องเกี่ยวกัยทุกข์ เหตุให้เกิดทุกข์ สภาพของความดับทุกข์ และวิธีดับทุกข์เป็นหลัก กระนั้นพระพุทธศาสนาก็มิได้ปฏิเสธอิทธิปาฏิหาริย์อย่างสิ้นเชิง ดังปรากฏอยู่ในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาซึ่งมีการกล่าวถึงเรื่องราวของอิทธิปาฏิหาริย์อยู่หลายแห่ง เช่น เมื่อพระพุทธองค์ทรงแสดงปาฏิหาริย์ ณ สังกัสสนคร ภายหลังที่เสด็จกลับจากการแสดงพระอภิธรรมโปรดพระพุทธมารดาในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ พระองค์ทรงทำให้เหล่าเทวดา มนุษย์ และสัตว์นรกต่างมองเห็นซึ่งกันและกันด้วยตาเปล่า หรือเมื่อครั้งที่พระโมคคัลลานะใช้อิทธิฤทธิ์ปราบนันโทปนันทนาคราช

อย่างไรก็ตาม จุดมุ่งหมายของการแสดงฤทธิ์ของพระพุทธองค์นั้นมิได้เป็นการแสดงเพื่อหวังในลาภสักการะ หากแต่เพื่อทำให้พระพุทธศาสนาประดิษฐานอย่างมั่นคงในชมพูทวีป และเพื่อจูงใจบุคคลบางกลุ่มให้หันมาศนัทธาเลื่อมใสพระพุทธศาสนา จนน้อมนำคำสั่งสอนของพระองค์ไปปฏิบัติ อันจะนำไปสู่การดับทุกข์อย่างสิ้นเชิงในที่สุด

ในสมัยพุทธกาลนั้น ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก และอุบาสิกา จำนวนหนึ่ง มีความสามารถเป็นเลิศในแต่ละด้านแตกต่างกันไป ซึ่งพระภิกษุที่พระพุทธองค์ทรงยกย่องให้เป็นเลิศกว่าพระภิกษุทั้งหลาย ในด้านเป็นผู้มีฤทธิ์มาก คือ พระโมคคัลลานะ และยังได้รับการแต่งตั้งไว้ในตำแหน่งพระอัครสาวกเบื้องซ้าย คู่กับพระสารีบุตรพระอัครสาวกเบื้องขวา ผู้มีความเป็นเลิศด้านมีปัญญามากอีกด้วย

พระโมคคัลลานะมีบทบาทอย่างมากในการช่วยเผยแผ่ศาสนาโดยเฉพาะการใช้ฤทธิ์ปาฏิหาริย์ของท่านเพื่อปราบบุคคลผู้มีมิจฉาทิฐิให้หันมาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา นอกจากนี้ท่านยังสามารถท่องเที่ยวไปในสวรรค์แล้วสอบถามถึงบุพกรรม คือ กรรมที่ทำไว้ในอดีตของเหล่าเทวดาต่างๆ เพื่อนำบุพกรรมเหล่านั้นมาแจ้งยังเหล่ามนุษย์ให้ประพฤติปฏิบัติตาม อันจะนำให้บุคคลเหล่านั้นได้ไปสู่สุคติตราบที่ยังไม่บรรลุรรมในชาตินี้ การกระทำต่างๆ ของพระเถระล้วนส่งผลให้พระพุทธศาสนาในยุคนั้นมีความมั่นคงอย่างยิ่ง

เรื่องราวต่างๆ ที่สำคัญของท่าน ผู้เขียนได้พยายามรวบรวมและถ่ายทอดไว้ในหนังสือเล่มนี้ เพื่อให้ผู้ที่มีความสนใจอยู่แล้วเพิ่มพูนความศรัทธาในพระพุทธศาสนามากยิ่งขึ้น และเพื่อเป็นการทบทวนให้กับผู้ที่มีความเข้าใจในพระพุทธศาสนาอย่างลึกซึ้งอยู่แล้ว

ธรรมจักร ฟักสุวรรณ์รีวิวโดยสำนักพิมพ์ : พระโมคคัลลานะ (ชุดมหาสาวก)

พระโมคคัลลานะ

สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า ปฏิบัติดีแล้ว สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า ปฏิบัติตรงแล้ว สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า ปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้ว สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า ปฏิบัติสมควรแล้ว ได้แก่บุคคลเหล่านี้ คือ คู่แห่งบุรุษ 4 คู่ นับเรียงคู่ตัวบุรุษได้ 8 บุรุษ นั้นแหละ สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า เป็นผู้ควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชา เป็นผู้ควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับ เป็นผู้ควรรับทักษิณาทาน เป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรทำอัญชลี เป็นเนื้อนาบุญของโลก ไม่มีเนื้อนาบุญอื่นยิ่งกว่า ดังนี้

ปฏิปทาของเหล่าพระสาวกซึ่งมีคุณสมบัติดังบทสรรเสริญพระสังฆคุณข้างต้นนี้ ควรค่าแก่การศึกษาเพื่อการตระหนักถึงคุณธรรมอันยิ่งใหญ่ และตระหนักถึงคุณูปการอันใหญ่หลวง ซึ่งเหล่าพระสาวกได้ฝากไว้แก่พระพุทธศาสนา เมื่อพิจารณาอย่างรอบด้านแล้ว เหล่าพระมหาสาวกในสมัยพุทธกาลคือผู้ที่ประกอบไปด้วยคุณสมบัติทั้งหมดนี้อย่างครบถ้วน

หนังสือชุด มหาสาวก เกิดขึ้นจากความตั้งใจข้างต้น เนื้อหาประกอบด้วยเรื่องราวของพระอริยสาวกสำคัญระดับมหาสาวกผู้เป็นเนื้อนาบุญของโลก 5 ท่าน ได้แก่ พระโมคคัลลานะ พระสารีบุตร พระมหากัสสปะ พระอานนท์ และ พระอนุรุทธะ ประวัติของมหาสาวกแตะละท่านนับตั้งแต่ชาติแรกที่ตั้งความปรารถนาในตำแหน่งอันเป็นเลิศ แล้วได้รับพุทธพยากรณ์ ตั้งมั่นสั่งสมบารมีมาตลอดระยะเวลาอันยาวนาย กระทั่งถึงที่สุดแห่งทุกข์ เป็นกำลังสำคัญในการเผยแผ่พระศาสนา ดำเนินตามรอยปฏิปทาอันงดงามของพระบรมศาสดา ทั้งหมดนี้ล้วนน่าสนใจ ไม่ว่าจะอ่านในช่วงใดสมัยใดย่อมได้ข้อคิด และได้แบบอย่างของสาวกที่เราทั้งหลายสามารถประพฤติตนตามจริยาของท่านได้ และเราสามารถกราบไหว้ได้อย่างสนิทใจ

สำนักพิมพ์อมรินทร์ธรรมะปรารถนาเป็นอย่างยิ่งว่า ปฏิปทาของพระมหาสาวกที่นำเสนอไว้ในหนังสือชุดนี้จะช่วยให้ผู้ที่ได้อ่าน เชื่อมั่นในคุณของพระพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้และสั่งสอนธรรมอันดี ซึ่งเป็นพระธรรมคำสอนอันลึกซึ้ง เป็นจริงไม่จำกัดกาล อีกทั้งยังเชื่อมั่นในพระอริยสาวกผู้เป็นทายาทของพระศาสดามากยิ่งขึ้น เพิ่มพูนความศรัทธาที่มีอยู่แล้วให้มากขึ้น และหากผู้อ่านเกิดปัญญาเข้าใจในข้อธรรมที่ปรากฏในหนังสือชุดนี้ และตั้งจิตประพฤติตามอย่างเคร่งครัด ผลจากการปฏิบัติธรรมอันประเสริฐย่อมเกิดขึ้นกับผู้อ่านได้แน่นอน

สำนักพิมพ์อมรินทร์ธรรมะ

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : พระโมคคัลลานะ (ชุดมหาสาวก) ดูทั้งหมด >

รีวิว


0.0
0 รีวิว
 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%

ยังไม่มีรีวิว

loading