การจัดการสารพิษและกากของเสียอันตราย

แนวคิดการจัดการสิ่งแวดล้อมโดยรวม กฏหมาย ลักษณะ สมบัติของสารพิษและสารอันตราย

Tags : คู่มือการเรียนการสอน ของเสียอันตราย การจัดการสารพิษ การจัดการของเสีย การกำจัดของเสีย

 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • naiin.com น้องอินทร์รับหิ้ว ช้อป 1 - 3 เล่ม ลด 15%
  • naiin.com น้องอินทร์รับหิ้ว ช้อปครบ 4 เล่ม ขึ้นไป ลด 20%
  • naiin.com Reading After The Rain ซื้อเล่มที่ 2 ลด 25% (เฉพาะหมวดลีฟวิ่ง/บริหาร-จิตวิทยา/เด็ก/วิชาการ-ความรู้)
จำนวน :

1

400.00 บาท

340.00 บาท

"คุณประหยัดไป 60.00 บาท (15.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 13 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : การจัดการสารพิษและกากของเสียอันตราย

การจัดการสารพิษและกากของเสียอันตราย

ตำราการจัดการสารพิษและกากของเสียอันตรายเล่มนี้ได้ถูกพัฒนาจากเอกสารประกอบการสอนที่ได้เริ่มใช้สอนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 ซึ่งต่อมาได้พัฒนาเป็นเอกสารคำสอนและเป็นตำราในที่สุด โดยได้เพิ่มเติมคำอธิบายตัวอย่างประกอบ ข้อมูล รูปประกอบ แบบฝึกหัด รวมทั้งปรับปรุงการใช้หน่วยและตัวแปรให้สอดคล้องกันทั้งเล่ม ตำราเล่มนี้ได้ถูกเรียบเรียงและปรับปรุงเรื่อยมาโดยใช้ข้อมูลที่ประมวลจากเอกสารที่เกี่ยวข้องหลากหลาย รวมทั้งจากประสบการณ์การทำงาน การทำวิจัย การสอน และโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาที่ได้ประเมินเนื้อหาในขณะที่ตำราเล่มนี้ยังเป็นเอกสารประกอบการสอนและเอกสารคำสอน รวมทั้งข้อเสนอแนะจากนิสิตนักศึกษาที่เรียนในวิชานี้ด้วย

ในภาพรวม เนื้อหาในเล่มเริ่มจากแนวคิดการจัดการสิ่งแวดล้อมโดยรวม กฏหมาย ลักษณะสมบัติของสารพิษและสารอันตราย ความรู้เกี่ยวกับการจัดการที่แหล่งกำเนิด การเคลื่อนตัวและการเปลี่ยนแปลงของสารมลพิษกรณีที่เกิดการรั่วไหลหรือปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดิน การประเมินความเสี่ยง การบำบัด การกำจัด และการฟื้นฟูพื้นที่ปนเปื้อน มีตัวอย่างและคำถามและหัวข้ออภิปราย ที่ดัดแปลงจากประสบการณ์และสถานการณ์จริงในการทำงานที่ผู้เรียบเรียงได้รวบรวมไว้เพื่อให้ผู้อ่านสามารถเชื่อมโยงเนื้อหาทางวิชาการในเชิงเทคโนโลยีที่เป็นส่วนหนึ่งของการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมกับปัญหาที่พบในโลกแห่งความเป็นจริง ทั้งนี้ ในการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมจริงโดยเฉพาะในระดับใหญ่ นอกจากมิติทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแล้วยังจำเป็นที่ต้องพิจารณามิติด้านเศรษฐกิจและสังคมประกอบด้วย ดังนั้น จึงมีความจำเป็นที่ต้องรับฟังและทำงานร่วมกับผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านอื่นๆ และหาข้อมูลและความรู้เพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง โดยส่วนนี้อยู่นอกเหนือขอบเขตของตำราเล่มนี้ซึ่งเน้นไปที่มิติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นหลัก


สารบัญ : การจัดการสารพิษและกากของเสียอันตราย

  • บทนำ
  • สังเขปกฏหมายที่เกี่ยวข้อง
  • สารพิษและสารอันตรายที่พบทั่วไป
  • ลักษณะสมบัติทางกายภาพและเคมี
  • พิษวิทยาพื้นฐาน
  • การจัดการในแหล่งกำเนิดและพื้นที่จัดเก็บกากของเสียอันตราย
  • การเปลี่ยนแปลงของสารปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อม
  • การเคลื่อนตัวของสารปนเปื้อนในน้ำใต้ดิน
  • การประเมินความเสี่ยงจากการสัมผัสสารพิษ
  • เทคโนโลยีการบำบัด
  • การกำจัด

เนื้อหาปกหลัง : การจัดการสารพิษและกากของเสียอันตราย

เนื้อหาในเล่มประกอบด้วย แนวคิดการจัดการสิ่งแวดล้อมโดยรวม กฏหมาย ลักษณะ สมบัติของสารพิษและสารอันตราย ความรู้เกี่ยวกับการจัดการที่แหล่งกำเนิด การเคลื่อนตัวและการเปลี่ยนแปลงของสารมลพิษกรณีที่เกิดการรั่วไหลหรือปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดิน การประเมินความเสี่ยง การบำบัด การกำจัด และการฟื้นฟูพื้นที่ปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดินกว่า 60 ตัวอย่าง รวมทั้งคำถามและหัวข้ออภิปราย ที่ดัดแปลงจากประสบการณ์และสถานการณ์จริงในการทำงานที่ผู้เรียบเรียงได้รวบรวมไว้

หนังสือเล่มนี้จึงเหมาะสำหรับผู้ที่ศึกษาในสาขาวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ นักวิจัย ผู้สนใจทั่วไป รวมทั้งผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรม พนักงานในหน่วยงานเอกชน หน่วยงานราชการ ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับการจัดการสารพิษและสารอันตราย และงานด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องในการศึกษาเพื่อเพิ่มพูนความรู้และใช้เป็นแหล่งค้นคว้าหรืออ้างอิงตามสมควร ทั้งในด้านวิชาการและในเชิงประยุกต์เพื่อนำไปใช้งานจริงข้อมูลเพิ่มเติม : การจัดการสารพิษและกากของเสียอันตราย

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : การจัดการสารพิษและกากของเสียอันตราย ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว