เก็งข้อสอบคณิตศาสตร์ ป. 1

สรุปเนื้อหาคณิตศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 1
 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • naiin.com มิตรรักนักอ่าน ช้อปครบ 3 เล่มขึ้นไป ลด 15%
จำนวน :

1

148.00 บาท

140.60 บาท

"คุณประหยัดไป 7.40 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 5 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : เก็งข้อสอบคณิตศาสตร์ ป. 1

เก็งข้อสอบคณิตศาสตร์ ป.1

คณิตศาสตร์เป็นวิชาที่มีความสำคัญต่อการศึกษษของนักเรียนมาโดยตลอด การที่นักเรียนจะศึกษาวิชาคณิตศาสตร์ได้อย่างมีประสิธิผลนั้น นอกจากความตั้งใจเรียนในชั้นเรียนและการทำแบบฝึกหัดทบทวนแล้ว จำเป็นจะต้องมีการประเมินความรู้ของตนเองควบคู่อยู่เสมอ เพื่อสร้างทักษะเตรียมความพร้อมในการสอบทั้งการสอบเก็บคะแนนการสอบปลายภาคและการแข่งขันระดับประเทศ


สารบัญ : เก็งข้อสอบคณิตศาสตร์ ป. 1

  เก็งข้อสอบคณิตศาสตร์ ป.1

  หน่วยที่ 1 จำนวน 1 ถึง 10 และ 0

  หน่วยที่ 2 การบวกจำนวนสองจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 9

  หน่วยที่ 3 การลบจำนวนสองจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน 9

  หน่วยที่ 4 จำนวน 11 ถึง 20

  หน่วยที่ 5 การบวกลบจำนวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 20

  หน่วยที่ 6 การวัดความยาวและระยะทาง

  หน่วยที่ 7 การชั่งและการตวง

  หน่วยที่ 8 จำนวน 21 ถึง100

   หน่วยที่ 9 การเตรียมความพร้อมของเรขาคณิต

  หน่วยที่ 10 แบบรูปและความสัมพันธ์

  หน่วยที่ 11 เวลา

  หน่วยที่ 12 การบวกและการลบจำนวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100

  หน่วยที่ 13 การบวกลบระคน


เนื้อหาปกหลัง : เก็งข้อสอบคณิตศาสตร์ ป. 1

เก็งข้อสอบคณิตศาสตร์ ป.1

สรุปเนื้อหา คณิตศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 1 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการฉบับล่าสุด

แนวข้อสอบคณิตศาสตร์หลากหลายรูปแบบ พร้อมเฉลยอย่างละเอียดทุกข้อรีวิวโดยนักเขียน : เก็งข้อสอบคณิตศาสตร์ ป. 1

เก็งข้อสอบคณิตศาสตร์ ป.1

หนังสือ"เก็งข้อสอบคณิตศาสตร์ ป.1" เล่มนี้ ผู้เขียนได้จัดทำขึ้นตามกรอบสาระตัวชี้วัดและมาตราฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืนฐาน ปีพุทธศักราช 2551 โดยเน้นรวบรวมแบบทดสอบวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1 แบ่งเป็นหัวข้อตามแต่ละหน่วยการเรียนรู้เพื่อให้นักเรียน ครูผู้สอน และผู้ปกครองสามารถนำไปใช้เป็นหนังสือทดสอบ ประเมินผลความรู้และเตรียมความพร้อมในการสอบให้กับนักเรียน ตลอดจนใช้เพิ่มทักษะทางด้านวิชาคณิตศาสตร์ ส่งผลให้ผลการศึกษาวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนมีประสิทธิภาพผลยิ่งขึ้น

ผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์กับนักเรียน ครูผู้สอนและผู้ปกครองในการสร้างความเข้าใจในวิชาคณิตศาสตร์และช่วยเพิ่มพัฒนาทักษะการเรียนรู้ทางด้านวิชาคณิตศาสตร์ให้กับนักเรียน เพื่อให้นักเรียนมีศักภาพภาพในการศึกษาในระดับที่สูงกว่านี้ต่อไปข้อมูลเพิ่มเติม : เก็งข้อสอบคณิตศาสตร์ ป. 1

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : เก็งข้อสอบคณิตศาสตร์ ป. 1 ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว