HOT HIT วิทยาศาสตร์ สอบเข้า ม.4

คู่มือสอบเข้า ม.4 โรงเรียนชั้นนำทั่วประเทศ และพิชิต O-NET ม.3

Tags : คู่มือเตรียมสอบ แบบฝึกหัด แนวข้อสอบ แบบทดสอบ เสริมทักษะ วิทยาศาสตร์ O-Net สอบเข้า ม.4

จำนวน :

1

185.00 บาท

175.75 บาท

"คุณประหยัดไป 9.25 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 7 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : HOT HIT วิทยาศาสตร์ สอบเข้า ม.4

เนื้อหาเข้มข้น ตรงประเด็น

ครบทุกหลักการ ข้อควรจำ และข้อควรระวังเข้มข้นด้วยแบบฝึกหัด และแนวข้อสอบพิชิตทุกสนามสอบเข้า และระบบ O-NET


คำนำ : HOT HIT วิทยาศาสตร์ สอบเข้า ม.4

การที่น้องๆ จะประสบผลสำเร็จในด้านการเรียน และมีผลการเรียนรู้อยู่ในระดับที่น่าพอใจได้นั้น จำเป็นต้องมีความพยายามในการแสวงหาและศึกษาหาความรู้ให้รอบด้านทำความเข้าใจเนื้อหาที่เรียนสรุปประเด็นสำคัญที่ต้องให้แม่นยำ รวมทั้งฝึกการวิเคราะห์และแก้ปัญหาโจทย์ประเภทต่างๆ ให้ได้อย่างเหมาะสมด้วยจุดมุ่งหมายประการต่างๆ เหล่านี้เอง พี่ๆ สำนักพิมพ์ PSP จึงได้จัดทำหนังสือ HOT HIT วิทยาศาสตร์ สอบเข้า ม.4 ขึ้น ซึ่งเกิดจากความตั้งใจของทีมคณาจารย์ที่มีคุณภาพ เพื่อให้น้องๆ ใช้เป็นแนวทางในการเตรียมสอบเข้า ม.4 และสอบ O-NET ม.3 อีกด้วย โดยอาจารย์ผู้เขียนได้เน้นประเด็นสำคัญของเนื้อหาที่ต้องใช้ในการสอบเข้า ม.4

 HOT HIT วิทยาศาสตร์ สอบเข้า ม.4 เล่มนี้ประกอบไปด้วยส่วนเนื้อหาเข้มข้น ข้อควรจำ ข้อควรระวังในการทำโจทย์ และกลลวงของข้อสอบในแต่ละแบบ เพื่อให้นักเรียนได้มีประสบการณ์ในการทำแบบฝึกหัดที่หลากหลายระดับความยากง่านที่ต่างกัน รวมทั้งได้เน้นย้ำสูตร กฎ ทฤษฎี และบทนิยามที่มีความสำคัญเป็นพิเศษเพื่อให้ง่ายต่อการทำความเข้าใจและจดจำ

พี่ๆ ทีมงานสำนักพิมพ์ PSP ทุกคนเชื่อว่า หนังสือ  HOT HIT วิทยาศาสตร์ สอบเข้า ม.4 เล่มนี้ จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้น้องๆ ประสบความสำเร็จในการสอบ ไม่ว่าจะเป็นการสอบปลายภาคเรียน การสอบ O-NET หรือสอบเข้า ม.4 ตามเป้าหมายที่น้องๆ ทุกคน ตั้งใจไว้ ขอให้น้องๆ โชคดี

ด้วยความปรารถนาดี

PSP


สารบัญ : HOT HIT วิทยาศาสตร์ สอบเข้า ม.4

  • การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ อย่างไร
  • สารรอบตัว
  • สาละลายกรดและเบส
  • บรรยากาศ
  • ลม ฟ้า อากาศ
  • การเคลื่อนที่
  • หน่วยของสิ่งมีชีวิต
  • การจำแนกสาร
  • ทรัพยากรธรณี
  • โลกของเรา
  • แรงในชีวิตประจำวัน
  • ระบบต่างๆ ในร่างกายมนุษย์และสัตว์
  • แสง
  • แรงและการเคลื่อนที่
  • งานและการเคลื่อนที่
  • พลังงานไฟฟ้า

   


เนื้อหาปกหลัง : HOT HIT วิทยาศาสตร์ สอบเข้า ม.4

พิชิต Admissions ใน 30 วัน

พิชิต O-NET ใน 30 วัน

Hot Hit Aamissions สู่มหาวิทยาลัยในฝันรีวิวโดยนักเขียน : HOT HIT วิทยาศาสตร์ สอบเข้า ม.4

นะดล ทองอยู่สุข

 • วท.บ. (ฟิสิกส์) ม.ธรรมศาสตร์
 • ปริญญาโท คม. (การศึกษาวิทยาศาสตร์) จุฬาฯ
 • ครูชำนาญการพิเศษ


ข้อมูลเพิ่มเติม : HOT HIT วิทยาศาสตร์ สอบเข้า ม.4

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : HOT HIT วิทยาศาสตร์ สอบเข้า ม.4 ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว