คู่มือเตรียมสอบ สังคมศึกษา ม.1

สรุป ย่อ เข้าใจง่าย เน้นความเข้าใจด้วยแบบทดสอบ
 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • naiin.com รับหิ้วงาน Amarin Baby&Kids ครั้งที่ 17 ช้อปครบ 1 - 3 เล่ม ลด 15%
  • naiin.com รับหิ้วงาน Amarin Baby&Kids ครั้งที่ 17 ช้อปครบ 4 - 6 เล่ม ลด 20%
จำนวน :

1

179.00 บาท

152.15 บาท

"คุณประหยัดไป 26.85 บาท (15.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 6 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : คู่มือเตรียมสอบ สังคมศึกษา ม.1

คู่มือ-เตรียมสอบ สังคมศึกษา ม.1

แบบฝึกเสริมรายวิชาพื้นฐานสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมได้จัดทำขึ้นตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2557 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยมีสาระต่างๆ ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม เศรษฐศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์

นอกจากนี้ได้จัดทำแบบฝึกหัดเสริมรายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง ตามจุดเน้น และขอบข่ายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง ความเป็นไทย รักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ความเป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ความปองดอง ความมีวินัยในตนเอง

ในแต่ละสาระมีแบบฝึกหัดที่หลากหลายรูปแบบไว้ทุกหน่วยการเรียนรู้ ทุกตัวชี้วัดและทุกจุดเน้น เพื่อให้นักเรียน และครู อาจารย์ผู้สอนได้ใช้ประเมินผลการเรียน ท้ายเล่มมีแบบฝึกทบทวนก่อนสอบ และตัวอย่างสอบปลายภาค ปลายปี พร้อมเฉลยแยกเล่มไว้สำหรับตรวจสอบความถูกต้อง


สารบัญ : คู่มือเตรียมสอบ สังคมศึกษา ม.1

  สาระที่ 1 ศีลธรรม จริยธรรม

  สาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม

  จุดเน้นและขอบข่าย รายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม

  สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์

  สาระที่ 4 ประวัติศาสตร์

  สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์

   


เนื้อหาปกหลัง : คู่มือเตรียมสอบ สังคมศึกษา ม.1

แนะนำหนังสือ

 • สังคมศึกษา : สรุปย่อ กระชับ เข้าใจง่าย แบบทดสอบตรงตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด แนวข้อสอบพร้อมเฉลย
 • รวม 5 วิชา : โจทย์ข้อสอบมากกว่า 1,000 ข้อ
 • หนังสือฉบับรวม ม.1-2-3


ข้อมูลเพิ่มเติม : คู่มือเตรียมสอบ สังคมศึกษา ม.1

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : คู่มือเตรียมสอบ สังคมศึกษา ม.1 ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว