สรุปหลักคิด คณิตศาสตร์ ประถม 4-5-6

อ่านง่าย ได้แนวคิด และสนุกกับโจทย์คณิต ที่วัดทั้งความรู้ ความจำ และเชาว์ปัญญา
 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • naiin.com เก็บตกรับหิ้วหนังสืองานบ้านและสวน Select ช้อปครบ 1,200 บาท ลด 20%
จำนวน :

1

325.00 บาท

308.75 บาท

"คุณประหยัดไป 16.25 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 12 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : สรุปหลักคิด คณิตศาสตร์ ประถม 4-5-6

การปลูกฝังการเรียนรู้ในช่วงปฐมวัย นับเป็นสิ่งที่พ่อแม่ ผู้ปกครองทุกท่านต้องให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะหากพื่นฐานในวิชานั้นๆ เป็นไปด้วยความเข้าใจ และสนุกสนานที่จะเรียนรู้เด็กๆ ก็จะรักและให้ความสนใจ รวมถึงเข้าใจในเนื้อหาต่างๆ ซึ่งทั้งหมดนั้นคือพื้นฐานที่จะต่อยอดไปสู่การเรียนที่ลึกซึ้ง เข้มข้นขึ้น

วิธีที่จะช่วยให้เด็กๆ รัก และใส่ใจกับการศึกษาที่ถูกต้อง คือการทำให้เขาแตกฉานในเนื้อหา เข้าใจแก่นแท้ หลักคิด และมีการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง ซึ่งผู้ปกครองอาจเลือกวิธีการเรียนพิเศษเพิ่มเติม หรือเลือกหาหนังสือเสริมความรู้ และแบบฝีกที่ตรงตามความต้องการของเด็กมาเพิ่ม เป็นการเตรียมพื้นฐานให้แน่น ตรงจุดประสงค์ของการศึกษาอย่างแท้จริง

ซึ่งในทุกปีการศึกษา ในแต่ละช่วงชั้น จะมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับสาระหลักนี้เสมอ แต่จะมีความยากและลึกขึ้นของเนื้อหาตามชั้นปี

หากผู้ปกครองเข้าใจของสาระแกนกลางในวิชาคณิตศาสตร์แล้ว ก็จะเห็นได้ชัดว่าทั้งหมดของเนื้อหาเกี่ยวข้องและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ และควรชี้ให้เห็นความสำคัญของการศึกษาวิชาคณิตศาสตร์ เพราะหากพื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์ดี เด็กๆ จะสามารถเรียนทุกๆ วิชาได้อย่างสนุกและเข้าใจได้ไม่ยาก

"สรุปหลักคิด คณิตศาสตร์ ประถม 4-5-6" เล่มนี้ บรรจุเนื้อหาอย่างย่อของวิชาคณิตศาสตร์ สำหรับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (ช่วงชั้นที่2) พร้อมกิจกรรมเสริมตามบทเรียนที่จะช่วยให้เด็กๆ สนุกคิดกับโจทย์คณิต ที่วัดความรู้ ความจำ และเชาว์ปัญญา ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการศึกษาคณิตศาสตร์

ผู้เขียนหวังให้หนังสือเล่มนี้เป็นคู่มือเสริมที่จะช่วยให้เด็กๆ มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาที่ดีเข้าใจเนื้อหา และรักคณิตศาสตร์เพี่อจะได้มีพื้นฐานสำหรับการศึกษาคณิตศาสตร์ ในชั้นสูงขึ้นไปอย่างแตกฉาน


คำนำ : สรุปหลักคิด คณิตศาสตร์ ประถม 4-5-6

การปลูกฝังการเรียนรู้ในช่วงปฐมวัย นับเป็นสิ่งที่พ่อแม่ ผู้ปกครองทุกท่านต้องให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะหากพื่นฐานในวิชานั้นๆ เป็นไปด้วยความเข้าใจ และสนุกสนานที่จะเรียนรู้เด็กๆ ก็จะรักและให้ความสนใจ รวมถึงเข้าใจในเนื้อหาต่างๆ ซึ่งทั้งหมดนั้นคือพื้นฐานที่จะต่อยอดไปสู่การเรียนที่ลึกซึ้ง เข้มข้นขึ้น

วิธีที่จะช่วยให้เด็กๆ รัก และใส่ใจกับการศึกษาที่ถูกต้อง คือการทำให้เขาแตกฉานในเนื้อหา เข้าใจแก่นแท้ หลักคิด และมีการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง ซึ่งผู้ปกครองอาจเลือกวิธีการเรียนพิเศษเพิ่มเติม หรือเลือกหาหนังสือเสริมความรู้ และแบบฝีกที่ตรงตามความต้องการของเด็กมาเพิ่ม เป็นการเตรียมพื้นฐานให้แน่น ตรงจุดประสงค์ของการศึกษาอย่างแท้จริง

ลักษณะของหลักสูตรการศึกษาไทยนั้น เนื้อหาคณิตศาสตร์จริงๆ จะมีอยู่เพียง 6 สาระคือ

1. จำนวนและการดำเนินการ

2. การวัด

3. เรขาคณิต

4.พีชคณิต

5. การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น

6. ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

ซึ่งในทุกปีการศึกษา ในแต่ละช่วงชั้น จะมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับสาระหลักนี้เสมอ แต่จะมีความยากและลึกขึ้นของเนื้อหาตามชั้นปี

หากผู้ปกครองเข้าใจของสาระแกนกลางในวิชาคณิตศาสตร์แล้ว ก็จะเห็นได้ชัดว่าทั้งหมดของเนื้อหาเกี่ยวข้องและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ และควรชี้ให้เห็นความสำคัญของการศึกษาวิชาคณิตศาสตร์ เพราะหากพื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์ดี เด็กๆ จะสามารถเรียนทุกๆ วิชาได้อย่างสนุกและเข้าใจได้ไม่ยาก

"สรุปหลักคิด คณิตศาสตร์ ประถม 4-5-6" เล่มนี้ บรรจุเนื้อหาอย่างย่อของวิชาคณิตศาสตร์ สำหรับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (ช่วงชั้นที่2) พร้อมกิจกรรมเสริมตามบทเรียนที่จะช่วยให้เด็กๆ สนุกคิดกับโจทย์คณิต ที่วัดความรู้ ความจำ และเชาว์ปัญญา ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการศึกษาคณิตศาสตร์

ผู้เขียนหวังให้หนังสือเล่มนี้เป็นคู่มือเสริมที่จะช่วยให้เด็กๆ มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาที่ดีเข้าใจเนื้อหา และรักคณิตศาสตร์เพี่อจะได้มีพื้นฐานสำหรับการศึกษาคณิตศาสตร์ ในชั้นสูงขึ้นไปอย่างแตกฉาน


สารบัญ : สรุปหลักคิด คณิตศาสตร์ ประถม 4-5-6

  • สรุปหลักคิด คณิตศาสตร์ ประถม 4
  • เฉลยแบบฝึกหัด ประถม 4
  • สรุปหลักคิด คณิตศาสตร์ ประถม 5
  • เฉลยแบบฝึกหัด ประถม 5
  • สรุปหลักคิด คณิตศาสตร์ ประถม 6
  • เฉลยแบบฝึกหัด ประถม 6
  • บรรณานุกรม

เนื้อหาปกหลัง : สรุปหลักคิด คณิตศาสตร์ ประถม 4-5-6

สรุปย่อเนื้อหา "คณิตศาสตร์" สำหรับน้องๆ ชั้นประถมศึกษาตอนปลาย อาทิ

บวก ลบ คูณ หาร เรขาคณิต ชั่ง ตวง วัด มาตราส่วน ลำดับ เศษส่วน ทศนิยม เส้นและมุม ค.ร.น. ห.ร.ม บัญญัติไตรยางศ์ กราฟ แผนภูมิ เปอร์เซ็นต์ ร้อยละ ทิศ แผนที่ แผนผัง ฯลฯ

พร้อมกิจกรรมและแบบฝึกหลากหลาย เพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการศักษา และพัฒนาต่อยอดสำหรับการศึกษาในอนาคตข้อมูลเพิ่มเติม : สรุปหลักคิด คณิตศาสตร์ ประถม 4-5-6

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : สรุปหลักคิด คณิตศาสตร์ ประถม 4-5-6 ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว

สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อร่วมกัน : สรุปหลักคิด คณิตศาสตร์ ประถม 4-5-6