คำให้การของชาวกรุงเทพฯ เมืองไทยสมัย รัชกาลที่ 8

กว่าหนึ่งทศวรรษที่คนไทยต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของประวัติศาสตร์ชาติและประวัติศาสตร์โลก
จำนวน :

1

230.00 บาท

218.50 บาท

"คุณประหยัดไป 11.50 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 8 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

ข้อมูลเพิ่มเติม : คำให้การของชาวกรุงเทพฯ เมืองไทยสมัย รัชกาลที่ 8


รายละเอียด : คำให้การของชาวกรุงเทพฯ เมืองไทยสมัย รัชกาลที่ 8

กว่าหนึ่งทศวรรษที่คนไทยต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของประวัติศาสตร์ชาติและประวัติศาสตร์โลก

เมืองไทยในสมัยรัชกาลที่ 8 คือช่วงเปลี่ยนผ่านสู่การปกครองระบอบประชาธิปไตย และในขณะที่การเมืองภายในประเทศยังไม่สงบนิ่งภัยจากสงครามโลกครั้งที่ 2 ก็ได้คืบคลานสู่ดินแดนแห่งนี้ นั่นจึงเป็นช่วงเวลาที่คนไทยต้องเผชิญกับเหตุการณ์ที่ไม่เคยประสบมาก่อน ส่งผลต่อความมั่นคงของชาติและการดำเนินชีวิตของประชาชนในยุคนั้น


คำนำ : คำให้การของชาวกรุงเทพฯ เมืองไทยสมัย รัชกาลที่ 8

พระมหากษัตริย์พระองค์ที่ 8 แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ คือ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล ทรงครองสิริราชสมบัติระหว่างวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2477 (ในปัจจุบันคือ พ.ศ. 2478) ถึงวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2489 รวมเวลา 11 ปี 3 เดือน เมืองไทยในช่วงเวลาดังกล่าวได้ผ่านเหตุการณ์ต่างๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเมือง, เรื่องสังคมและวัฒนธรรม, เรื่องชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คน, และแม้กระทั่งเรื่องที่เกี่ยวข้องกับโลกภายนอก ซึ่งหมายความถึงสงครามครั้งที่ 2 และภายหลังสงครามจบอาจกล่าวว่าเมืองไทยได้สัมผัสทุกรสแห่งความเป็นจริงภายในเวลาเพียงทศวรรษเดียว. ไม่มียุคสมัยใดที่มีเหตุการณ์น่าตื่นเต้นยิ่งไปกว่าช่วงเวลาดังกล่วนี้

คนไทยที่กำลังชุลมุลในการทำมาหากินดี, ในการก่อการร้ายในรูปแบบต่างๆ ให้สังคมและบ้านเมืองร้อนระอุอยู่ตลอดเวลาก็ดี, หรือในการแสวงหาลาภ ยศ อำนาจและศฤงคารเพื่อตนเองและผู้เป็นเจ้าขุนมูลนายก็ดี, คงจะไม่มีมากคนนักที่มีโอาสรู้จักและคุ้นเคยกับเมืองไทยสมัยรัชกาลที่ 8 ประมาณร้อยละ 80-90 ของคนไทยที่ใช้ชีวิตอยู่นอกบ้านในปัจจุบันเป็นผู้ที่เกิดในรัชการที่ 9 หรือเติบโตขึ้นมารัชกาลที่ 9 จึงไม่ทันได้เห็นเมืองไทยในรัชกาลที่ 8 สำหรับผู้ที่ได้เคยสัมผัสเมืองไทยในสมัยรัชกาลที่ 8 และยังมีชีวิตอยู่ในปี พ.ศ. 2555 ส่วนใหญ่จะอยู่แต่ภายในบ้าน หรือไม่ก็กำลังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลด้วยโรคชรา เนื่องด้วยวัยที่ีสูงขึ้นเป็นลำดับประมาณ 85 ปีขึ้นไป

ดร.วิชิตวงศ์ ณ ป้อมเพชร

ราชบัณฑิต 


สารบัญ : คำให้การของชาวกรุงเทพฯ เมืองไทยสมัย รัชกาลที่ 8

  • ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง
  • ก่อนสงครามโลกครั้งที่ 2
  • เบื้องแรกของมหาสงคราม
  • สงครามมหาเอเชียบูราพา
  • ภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2

เนื้อหาปกหลัง : คำให้การของชาวกรุงเทพฯ เมืองไทยสมัย รัชกาลที่ 8

เมืองไทยในสมัยรัชกาลที่ 8 คือช่วงเปลี่ยนผ่านสู่การปกครองระบอบประชาธิปไตย และในขณะที่การเมืองภายในประเทศยังไม่สงบนิ่งภัยจากสงครามโลกครั้งที่ 2 ก็ได้คืบคลานสู่ดินแดนแห่งนี้ นั่นจึงเป็นช่วงเวลาที่คนไทยต้องเผชิญกับเหตุการณ์ที่ไม่เคยประสบมาก่อน ส่งผลต่อความมั่นคงของชาติและการดำเนินชีวิตของประชาชนในยุคนั้น

รีวิวโดยนักเขียน : คำให้การของชาวกรุงเทพฯ เมืองไทยสมัย รัชกาลที่ 8

ดร.วิชิตสวศ์ ณ ป้อมเพชร เกิดในกรุงเทพมหานคร เมื่อก่นอเปลี่ยนแปลงการปกครองในสมัยราชกาลที่ 7 แต่ได้เติบโตในสมัยรัชกาลที่ 8 ตั้งแต่ก่อนสงครามโลกครั้้งที่ 2 ระหว่างสงครามฯ และภายหลังสงคราม ทำให้มีโอกาสได้รับรู้เหตุการณืต่างๆในยุคนั้นด้วยตัวเองโดยตลอด ในปี พุทธศักราช 2489 เมื่อสิ้นสมันรัชกาลที่ 8 ดรซวิชิตวงศ์ฯ เริ่มเข้าสู่แวดวงหนังสือ

หนังสือเรื่อง "เมือนไทยในสมัยรัชกาลที่ 8" เป็นอีกเล่มหนึ่งที่ผู้เขียนได้ "ย้อนไปข้างหลัง" ระลึกถึงเหตุการณ์ที่มีสาระสำคัญต่อสังคมไทย ผสมผสานความทรงจำกับเอกสารทางราชการ เพื่อให้เป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้ ดร.วิชิตสงศ์ฯ เป็นนักเขียนที่ให้คตวามสำคัญค่อ "จิตสำนักทางประวัติศาสตร์" ของสาธารชนคนไทยว่าเป็นปัจจัยที่จะต้องมาก่อนปัจจัยอื่นๆ ในการหล่อหลอมชาติไทยให้เป็นหนึ่งเดียว

ดร.วิชิตวงศ์ฯ ณ ป้อมเชร มีผลงานหนังสือที่เกี่ยวกับเรื่องราวอันน่าสนใจในอดีคตหลายเล่ม อาทิ "ราชทูตแห่งกรุงสยาม" "อดีตที่ยังอยู่ในความทรงจำ" "บุคลคลในตำนานสังคมไทย" "ทวนอดีต" "นักเรียนนอก" สี่แยกราชวัตร "สงครามทวงคืนดินแดน" "กว่าที่จะมาถึงวันนี้" "นิทานคนใกล้ปืนเที่ยง" ฯลฯ ซึ่งผู้สนใจอาจดูรายละเอียดได้รีวิวโดยสำนักพิมพ์ : คำให้การของชาวกรุงเทพฯ เมืองไทยสมัย รัชกาลที่ 8

สภาพสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองในทุกๆ ประเทศย่อมผันแปร ไปตามกาลเวลา ไม่ว่าจะด้วยเหตุปัจจัยใดๆ ก็ตาม อยู่ที่ว่าหากเปลี่ยนแปลงอย่างค่อยเป็นค่อยไป ประชาชนในประเทศนั้นๆ  จะมิได้รู้สึกว่าเป็นเรื่องผิดจากการดำเนินชีวิตอย่างที่เป็นอยู่เดิมมากนัก

ประเทศไทยในยุคร้ชกาลที่ 8 คือช่วงเวลาสิบกว่าปีที่เกิดเหตุการณ์สำคัญมากมายในหน้าประวัติศาสตร์ของชาติ โดยเฉพาะภาวะการเมืองภายในประเทศที่เพิ่งเริ่มใช้การปกครองระบอบประชาธิปไตยมาได้ไม่นาน แม้การเปลี่ยนระบอบการปกครองนี้จะมิได้มีความรุนแรงเหมือนประเทศ แต่ก็ส่งผลต่ออีกหลายๆ เหตุการณ์ทางการเมืองที่เกิดขึ้นตามมา

และอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่ส่งผลต่อความมั่นคงของชาติ และความปลอดภัยต่อชีวิตประชาชนอย่างมากที่สุด นั่นคือ ผลกระทบจากสงครามโลกครั้งที่ 2 แม้ประเทศไทยมิได้เป็นคู่กรณี แต่ก็มิอาจจะหลึกเลี่ยงไม่ให้ไปเกี่ยวข้องได้ ทำให้ประชาชนต้องทนทุกข์กับสภาวะสงครามอยู่หลายปี

เหตุการณ์สำคัญต่างๆ ที่เกิดขึ้น ทำให้ตระหนักได้ถึงความสัมพันธ์กันของการเมืองเศรษฐกิจ สังคม และทุกคนในชาติเราจึงควรสนใจความเป็นมาเป็นไปของบ้านเมืองเพื่อเตรียมพร้อมปรับตัวรับกับความไม่แน่นอนของอนาคตที่จะเกิดขึ้น

สำนักพิมพ์แสงดาว

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : คำให้การของชาวกรุงเทพฯ เมืองไทยสมัย รัชกาลที่ 8 ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว

สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อร่วมกัน : คำให้การของชาวกรุงเทพฯ เมืองไทยสมัย รัชกาลที่ 8