คู่มือสอบเข้ารับราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามสอบจริง รับรองผล 100%
จำนวน :

1

250.00 บาท

237.50 บาท

"คุณประหยัดไป 12.50 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 9 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : คู่มือสอบเข้ารับราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

คู่มือสอบรับราชการ

กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI)

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง(ภาค ข.)

หลักสูตรการสอบ วุฒิปริญญาตรี สรุป+ข้อสอบล่าสุด

 • ประวัติกรมสอบสวนคดีพิเศษ
 • ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ โครงสร้าง บทบาท ภารกิจ ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ
 • ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสถานการณ์การเมือง เศรษฐกิจและสังคม และนโยบาย
 • ความรู้ความเข้าใจทางด้านงานสารบรรณ งานธุรการ ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนงาน โครงการ
 • แนวข้อสอบวิชาเฉพาะตำแหน่ง

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%


คำนำ : คู่มือสอบเข้ารับราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

คู่มือเตรียมสอบ/คู่มือสอบเข้าทำงาน เข้ารับราชการในหน่วยงานต่างๆ

สถาบันได้จัดทำขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบ เตรียมความรู้ความสามารถทาง

วิชาการ ในการนำความรู้ความสามารถไปใช้ในการสอบ การเขียนรวมรวมและเรียบเรียง

คู่มือสอบเล่มนี้ตรงตามวัตถุประสงค์ ขอบข่ายเนื้อหาสาระของหลักสูตรการสอบ ความรู้

เนื้อหาสาระมีความทันสมัยเป็นปัจจุบัน ครอบคลุมเนื้อหาขอบข่ายของหลักสูตรสอบ การ

จัดทำคู่มือเตรียมสอบนี้เป็นการรวบรวมแนวข้อสอบทั้งเก่าและใหม่ มาทำการวิเคราะห์

และสังเคราะห์ให้ได้แนวข้อสอบที่ทันสมัยและเป็นปัจจุบันมากที่สุด เพื่อนำเสนอต่อผู้ที่

ต้องการเตรียมตัวสอบ และได้รับความรู้ความสามารถตามมาตรฐานของหลักสูตร


สารบัญ : คู่มือสอบเข้ารับราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

  • ประวัติกรมสอบสวนคดีพิเศษ
  • วิสัยทัศน์ พันธกิจยุทธศาสตร์
  • ความรู้เกี่ยวกับกรมสอบสวนคดีพิเศษกระทรวงยุติธรรม
  • กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม พ.ศ.2554
  • แนวข้อสอบ กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI)
  • แนวข้อสอบ ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ โครงสร้าง
  • บทบาท ภารกิจของกรมสอบสวนคดีพิเศษ
  • ข้อสอบข่าวเหตุการณ์ ความรู้การเมืองเศรษฐกิจ สังคม
  • เฉลยคำตอบ
  • แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557
  • เฉลยคำตอบ
  • ข้อสอบ ข่าวปัจจุบัน ความรู้ด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม นโยบาย รัฐบาล
  • นโยบายรัฐบาล
  • แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติฉบับที่11
  • ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการและงานสารบรรณ
  • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 แก้ไขเพิ่มเติม (พ.ศ.2548)
  • ข้อสอบความรู้ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526
  • แก้ไขเพิ่มเติม (พ.ศ.2548)
  • ความรู้เกี่ยวกับนโยบายกระบวนการวางแผน โครงการ
  • แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับนโยบายกระบวนการวางแผน โครงการ
  • เฉลยคำตอบ
  • แนวข้อสอบ ความรู้ความสามารถ เฉพาะตำแหน่ง
  • เฉลยแนวคำตอบ
  • ตัวอย่างแนวข้อสอบ แผนฯ 11 (พ.ศ.2555-2559)
  • เฉลยคำตอบ
  • แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับ อาเซียน (พร้อมเฉลย)

   


เนื้อหาปกหลัง : คู่มือสอบเข้ารับราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI)ข้อมูลเพิ่มเติม : คู่มือสอบเข้ารับราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : คู่มือสอบเข้ารับราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว

สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อร่วมกัน : คู่มือสอบเข้ารับราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ