นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • naiin.com เปิดคลังครั้งที่ 2 ช้อป 1 - 3 เล่ม ลด 15%
  • naiin.com เปิดคลังครั้งที่ 2 ช้อป 4 เล่มขึ้นไป ลด 20%
จำนวน :

1

250.00 บาท

212.50 บาท

"คุณประหยัดไป 37.50 บาท (15.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 8 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

หลักสูตรการสอบ

 • วิชาความรู้ความเข้าใจพื้นฐานในการปฏิบัติราชการ
 • วิชาความรู้ความเข้าใจในบทบาทภารกิจของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
 • วิชาอังกฤษ ได้แก่ ทักษะการอ่าน และการสนทา
 • วิชาความรู้เกี่ยวกับการวางแผนชิงกลยุทธ์ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนงานโครงงาน การติดตาม และประเมินผล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ การบริหารเชิงกลยุทธ์ และการบริหารจัดการ

คำนำ : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

         คู่มือเตรียมสอบเล่มนี้เป็นคู่มือที่จักทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางและทบทวนความสำหรับเตรียมสอบเข้าราชาการในระดับต่างๆ และใช้เป็นคู่มือประกอบในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาพสม สำหรับผู้ที่สวใจทั่วไปสามารถนำไปใช้เพื่อประกอบการเรียนการสอย การค้นคว้าทำีรายงาน และยังใช้อ้างอิงในการจัดทำตำราอันเป็นประโยชน์ทางด้านวิชาการ

        สถาบันวิชาการตำราทอง ได้ปรับปรุงและพัฒนาทางด้านเนื้อหาเพื่อให้เป็นปัจจุบันและทัยสมัยที่สุดตามความเปลี่ยนแปลงทางด้านวิชาการอยู่เสมอ พร้อมกันเน้นหนักในความเข้มข้นของเนื้อหสและแนวข้อสอบใหม่ๆ เพื่อสรรสร้างขึ้นเป็นองค์ความรู้ นอกจากนี้สถาบันวิชาการตำรามอง ขอน้อมรับในความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นในหนังสือคู่มือเตรียมสอบเล่มนี้ และจักได้นำมาแ้ก้ไข ปรับปรุง และพัฒนาเพื่อให้สถาบันชั้นนำทางวิชาการที่มีความเชี่ยวชาญ และเพื่อเป็นคุณประโยชน์แก่แวดวงวิชาการในอนาคตสืบไป

 


สารบัญ : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

  1. วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ
  2. วิชาความรู้ บทบาท ภารกิจ ของสำนักงงานปลัีดกระทรวงมหาไทย
  3. วิชาภาษาอังกฤษ
  4. วิชาความรู้เกี่ยวกับการวางแผนเชิงกลยุทธ์

  ประวัตติสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

  อำนาจและหน้าที่

  หน่วยงานภายใน

  ราชการส่วนกลาง

  ราชการส่วนภูมิภาค

  ภารกิจ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

  ยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

   


เนื้อหาปกหลัง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ปฏิบัติการความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง(ภาค ข.)ข้อมูลเพิ่มเติม : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว