พระเจ้าบุเรงนองมหาราช (ฉบับการ์ตูน)

พระเจ้าบุเรงนองมการาช

พระเจ้าชนะสิบทิศ

กษัตริย์ยอดนักรบแห่งหงสาวดี

รวบรวมราชธานีเป็นปึกแผ่นและยิ่งใหญ่

พระปรีชาสามารถเกรียงไกรไปในอารยประเทศ

ทรงสละพระเกศถวายบูชาพระธาตุมุเตา

ด้วยวีรกรรมอันยิ่งใหญ่จึงได้พระสมญานาม

มหาราชแห่งอุษาคเนย์

จำนวน :

1

99.00 บาท

94.05 บาท

"คุณประหยัดไป 4.95 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 3 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : พระเจ้าบุเรงนองมหาราช (ฉบับการ์ตูน)

พระเจ้าบุเรงนองมการาช

พระเจ้าชนะสิบทิศ

กษัตริย์ยอดนักรบแห่งหงสาวดี

รวบรวมราชธานีเป็นปึกแผ่นและยิ่งใหญ่

พระปรีชาสามารถเกรียงไกรไปในอารยประเทศ

ทรงสละพระเกศถวายบูชาพระธาตุมุเตา

ด้วยวีรกรรมอันยิ่งใหญ่จึงได้พระสมญานาม

มหาราชแห่งอุษาคเนย์


เนื้อหาปกหลัง : พระเจ้าบุเรงนองมหาราช (ฉบับการ์ตูน)

พระเจ้าบุเรงนองมการาช

พระเจ้าชนะสิบทิศ

กษัตริย์ยอดนักรบแห่งหงสาวดี

รวบรวมราชธานีเป็นปึกแผ่นและยิ่งใหญ่

พระปรีชาสามารถเกรียงไกรไปในอารยประเทศ

ทรงสละพระเกศถวายบูชาพระธาตุมุเตา

ด้วยวีรกรรมอันยิ่งใหญ่จึงได้พระสมญานาม

มหาราชแห่งอุษาคเนย์รีวิวโดยสำนักพิมพ์ : พระเจ้าบุเรงนองมหาราช (ฉบับการ์ตูน)

ตามธรรมเนียมตั้งแต่โบราณกาล หากพระมหากษัตริย์พระองค์ใดทรงประกอบพระราชกรณียกิจอันยิ่งยวด ทรงมีคุณูปการอเนกอนันต์แก่ประเทศชาติ เช่น ทรงนำทัพปราบปรามอริราชศัตรู รกษาเอกราช รักษาแผ่นดิน ทรงอนุเคราะห์ประชาชนให้ปลอดพ้นจากความทุกข์ยาก ทรงเป็นแบบอย่างอันประเสริฐในด้านต่างๆ แก่พสกนิกร มหาชนทั้งปวง ก็พร้อมใจกันถวายพระสมัญญา มหาราช

หนังสือ ชุด มหาราช ฉบับการ์ตูน ให้สาระสำคัญเกี่ยวกับพระมหากษัตรย์หลายองค์ที่ได้ทรงประกอบพระราชกรณียกิจอันเป็นคุณประโยชน์ต่อแผ่นดินอย่างยิ่งใหญ่มีภาพการ์ตูนประกอบสวยงามเพื่อให้อ่านง่ายเพลิดเพลิน

สำนักพิมพ์สกายบุ๊กส์หวังว่าหนังสือ ชุด มหาราช ฉบับการ์ตูนจะจุดประกายให้เยาวชนรักการอ่าน และเป็นแรงกระตุ้นให้สนใจศึกษาประวัติศาสตร์ไทยและประวัติศาสตร์โลก เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความคิดเป็นแรงบันดาลใจในการพัฒนาตนเองให้กล้าหาญและมีคุณธรรมโดยไม่ย่อท้อต่อุปสรรคใดๆ ประพฤติตนตามรอยวีรบุรุษนำสิ่งดีๆที่ได้จากการอ่านไปปฏิบัติให้เกิดผลดีงามแก่สังคม และเป็นแบบอย่างแก่คนรุ่นหลังสืบต่อไป

ผ่องเพ็ญ อาชาเทวัญข้อมูลเพิ่มเติม : พระเจ้าบุเรงนองมหาราช (ฉบับการ์ตูน)

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : พระเจ้าบุเรงนองมหาราช (ฉบับการ์ตูน) ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว