การเมือง กบฏ จลาจล ตะลุยเลือดบนแผ่นดิน...อยุธยา

กรุงศรีอยุธยาในสมัยแรกๆ เป็นเพียงแค่แคว้นเล็กๆแคว้นหนึ่งในจำนวนหลายแค้วนที่เกิดมาก่อนและเกิดพร้อมกันในด้ามขวานทองนี้ อาศัยอยู่บริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งมีการพัฒนาขึ้นมาไล่เลี่ยกับแคว้นสุโขทัยที่อยู่เหนือขึ้นไป ขณะเดียวกัน...ยังมีแคว้นอิสระอื่นๆที่ไม่อยู่ในอำนาจของกรุงศรีอยุธยา เช่น ทางภาคเหนือมีแคว้นล้านนา ต่ำลงมาในภาคกลางตอนบนมีแคว้นสุโขทัย ทางลุ่มแม่น้ำโขงมีแคว้นล้านช้างและเวียงจันทร์ หรือรู้จักกันในนาม “ศรีโคตรบูรณ์” ทางอีสานล่างมีมีบ้านเมืองแว่นแคว้นเล็กๆบริเวณลุ่มแม่น้ำมูล ทางใต้มีแคว้นนครศรีธรรมราช ที่เป็นเครือญาติกับแคว้นสุพรรณภูมิ แม้แคว้นสุพรรณภูมิอยู่ใกล้กับอยุธยา แต่ก็มิได้ขึ้นตรงกับแคว้นกรุงศรีอยุธยา หากแต่เป็นแคว้นอิสระ มีกษัตริย์ปกครองตนเองอยู่ต่างหาก อย่างไรก็ดี...มีปัญหาให้ขบคิดถึงระยะเวลาก่อนสร้างกรุงศรีอยุธยา และเรื่องราวความเป็นมาของพระเจ้าอู่ทอง ซึ่งนักวิชาการด้านประวัติศาสตร์พากันอ้างเหตุผลกันหลายประการ แต่ยังไม่มีหลักฐานแน่ชัดว่าพระองค์เป็นใคร? มาจากที่ใด? และทำไมจึงมาสร้างกรุงศรีอยุธยา?
จำนวน :

1

155.00 บาท

147.25 บาท

"คุณประหยัดไป 7.75 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 5 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

ข้อมูลเพิ่มเติม : การเมือง กบฏ จลาจล ตะลุยเลือดบนแผ่นดิน...อยุธยา


รายละเอียด : การเมือง กบฏ จลาจล ตะลุยเลือดบนแผ่นดิน...อยุธยา

กรุงศรีอยุธยาในสมัยแรกๆ เป็นเพียงแค่แคว้นเล็กๆแคว้นหนึ่งในจำนวนหลายแค้วนที่เกิดมาก่อนและเกิดพร้อมกันในด้ามขวานทองนี้ อาศัยอยู่บริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งมีการพัฒนาขึ้นมาไล่เลี่ยกับแคว้นสุโขทัยที่อยู่เหนือขึ้นไป ขณะเดียวกัน...ยังมีแคว้นอิสระอื่นๆที่ไม่อยู่ในอำนาจของกรุงศรีอยุธยา เช่น ทางภาคเหนือมีแคว้นล้านนา ต่ำลงมาในภาคกลางตอนบนมีแคว้นสุโขทัย ทางลุ่มแม่น้ำโขงมีแคว้นล้านช้างและเวียงจันทร์ หรือรู้จักกันในนาม “ศรีโคตรบูรณ์” ทางอีสานล่างมีมีบ้านเมืองแว่นแคว้นเล็กๆบริเวณลุ่มแม่น้ำมูล ทางใต้มีแคว้นนครศรีธรรมราช ที่เป็นเครือญาติกับแคว้นสุพรรณภูมิ แม้แคว้นสุพรรณภูมิอยู่ใกล้กับอยุธยา แต่ก็มิได้ขึ้นตรงกับแคว้นกรุงศรีอยุธยา หากแต่เป็นแคว้นอิสระ มีกษัตริย์ปกครองตนเองอยู่ต่างหาก อย่างไรก็ดี...มีปัญหาให้ขบคิดถึงระยะเวลาก่อนสร้างกรุงศรีอยุธยา และเรื่องราวความเป็นมาของพระเจ้าอู่ทอง ซึ่งนักวิชาการด้านประวัติศาสตร์พากันอ้างเหตุผลกันหลายประการ แต่ยังไม่มีหลักฐานแน่ชัดว่าพระองค์เป็นใคร? มาจากที่ใด? และทำไมจึงมาสร้างกรุงศรีอยุธยา?

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว